Misli iz koledarja Vzgoja 2015/16

Sedanjost je najbolj vznemirljiva od vseh pustolovščin.

(Haldor Laxnees)

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS)

Ul. Janeza Pavla II. 13

1000 Ljubljana

tel.: 01/43-83-987

e-pošta: dkps(at)rkc.si

  DruštvoSeminarjiRevija VzgojaProstovoljno deloProdajaKlub VzgojaNapovednikAktualno 
  DKPS > Aktualno >   

27.03.2017Nova knjiga o vzgojnem načrtu v šoli

Izšla je knjiga dr. Silva Šinkovca z naslovom Vzgojni načrt v šoli.

Izšla je nova knjiga: Silvo Šinkovec, Vzgojni načrt v šoli.

PODATKI O KNJIGI: Velikost: 165x235 mm • 240 strani • broširana vezava • Redna cena: 21,90 € (+ poštnina)• Prednaročniška cena (do 28. 3. 2017): 17,90 € (+ poštnina)

Naročila: 01/43 83 987, dkps.seminarji@gmail.com

 

 

Od 2008 imajo vse slovenske osnovne šole svoj vzgojni načrt. Sedaj mnoge šole svoje načrte pregledujejo in bi rade naredile korak naprej v razvoju svoje avtonomije in identitete, kar jim vzgojni načrt omogoča. Šole iščejo okvir, svoj pedagoški koncept, znotraj katerega bi lahko razvijale svoj vzgojni načrt. Pomemben okvir šolam predstavlja temeljni smoter vzgoje in izobraževanja ’spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev’, zapisan v Unescovem dokumentu Učenje: skrti zaklad, Beli knjigi in v Zakonu o osnovni šoli.

Nova knjiga Vzgojni načrt v šoli predstavi sedem ključnih vprašanj iz javne razprave pred sprejetjem novele o vzgojnem načrtu (2. poglavje), različne vsebinske poudrarke temeljnega smotra vzgoje in izobraževanja različnih avtorjev in obdobij (3. poglavje) ter poda svoj pogled na vsebino ’smotra spodbujanje celostnega razvoja osebnosti’ (4. poglavje). Ker vzgojni načrti vsebujejo tudi vrednote, je pomembna tudi predstavitev vloge vrednot v motivacijskem krogu (5. poglavje). Po predstavitvi izsledkov raziskave (6. poglavje: analiza 60. vzgojnih načrtov in intervjuji s 30. vodstvi šol; 15 raziskovalnih vprašanj razdeljenih v štiri sklope: vrednote, vzgojne dejavnosti, statično in dinamično v vzgojnem načrtu, vzgojni načrt in pedagoški koncept ter celostni razvoj osebnosti) avtor predstavi možnosti razvoja vzgojnih načrtov in predlaga pomembne teme za nadalnje raziskovalno delo (7. poglavlje). Za šole je to neprecenljiv priročnik, za teoretike pa nepogrešljiva referenca.

 

Kaj o knjigi pravijo strokovnjaki, ki so spremljali nastanek tega dela:


Avtor v knjigi raziskuje eno ključnih vprašanj slovenske sodobne teorije vzgoje, in sicer oblikovanje celostno razvite osebnosti. Kljub večdesetletni prisotnosti omenjenega vzgojnega smotra v pedagoški praksi,  se v pedagoškem raziskovanju premalokrat posvetimo vprašanju ustreznega razumevanja in uresničevanja celostno razvite osebnosti v slovenskem javnem osnovnem šolstvu. Knjiga nam ponuja prav slednje. Avtor jasno prikaže teoretično-konceptualno raznolikost v razumevanju vsebine celostno razvite osebnosti in s kritično distanco oblikuje lasten uvid v njeno vsebino. Knjiga Vzgojni načrt v šoli predstavlja pomembno orodje za vse snovalce vzgojnih načrtov, tako na nacionalni ravni kot na ravni osnovnih šol. (Dr. Dejan Hozjan)

 

* * *

Raziskava je pokazala, da vzgojni načrt za šolo in učitelje predstavlja pomemben usmerjevalni dokument. Spodbudno je, da je ob nastajanju, spremljanju in spreminjanju vzgojnega načrta zaslediti vse več sodelovanja med učitelji in starši, več skupnega razmišljanja o tem, kako vzgojne dejavnosti čim bolj usmeriti v krepitev samospoštovanja učencev in celostnega razvoja njihove osebnosti. Besedilo tudi upravičeno opozarja, da učitelji v tem zahtevnem procesu potrebujejo več avtonomije ter čim bolj kakovostno usposabljanje in podporo, da bodo obvladali čim širši spekter vzgojnih dejavnosti. (Ddr. Barica Marentič Požarnik)

 

* * *

Avtor  zelo poglobljeno predstavi prepletenost med sistemi vrednot, vzgojnim načrtom in dimenzijami celostne osebnosti. Kontekstualizacija njegovih ugotovitev ter njihova umestitev v slovenski prostor pa pomenita neprecenljiv prispevek k vzgojnemu poslanstvu šole. V tem smislu so še zlasti dragoceni rezultati avtorjeve empirične raziskave, ki pedagoškega delavca motivirajo za neposredno praktično aplikacijo vzgojnega načrta. (Dr. Stanko Gerjolj)

 

* * *

O avtorju: P. dr. Silvo Šinkovec, D. J., rojen l. 1957 v Novem mestu, je l. 1978 diplomiral iz specialne pedagogike (MVO in DPO) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V Ljubljani in Dublinu je študiral filozofijo (1982–1985), l. 1988 diplomiral iz teologije, l. 1994 magistriral iz psihologije, oboje na PUG v Rimu. L. 2016 je doktoriral iz edukacijskih ved na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v Kopru. Bil je vzgojitelj v dijaškem domu v Ljubljani, šolski svetovalni delavec na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani, terapevt, supervizor, voditelj seminarjev in duhovnih vaj ter priljubljen predavatelj. Od l. 1999 ureja revijo Vzgoja in je od l. 2010 direktor Inštituta Franca Pedička.

 

14.06.2017Razpis Slomškovih priznanj za leto 2017

DKPS objavlja razpis Slomškovih priznanj za leto 2017.

25.05.2017Moj pogled: Ocenjevanje dela učencev/dijakov

"Če dijak odda kvalitetno poročilo, ga lahko učitelj nagradi z dobro oceno, ki je enakovredna drugim ocenam pri predmetu."

09.05.2017Ko pomislim na Evropo

Vabljeni k branju razmišljanja nekdanje učiteljice o prazniku Evrope.

08.04.2017Povezani v molitvi

V soboto, 8. aprila 2017, smo v DKPS pripravili lepo romanje članov društva, prijateljev in naših simpatizerjev na Brezje.

08.04.2017V soboto smo naredili spremembo

V soboto, 8. aprila, smo sodelovali v vseslovenski akciji Dan za spremembe.

26.03.2017Izšla je nova, tudi oblikovno prenovljena številka revije Vzgoja

V novi, 73. številki revije Vzgoje pišemo o poti k celostnem razvoju osebnosti.

25.03.2017Enodnevni seminar Razvoj samospoštovanja v Slomškovi Vuzenici

V soboto, 25. marca 2017, je v Vuzenici potekal enodnevni seminar Razvoj samospoštovanja, ki ga je vodil p. dr. Silvo Šinkovec.

 

© 2011 Društvo katoliških pedagogov Slovenije | dkps.splet(at)gmail.com | Oblikovanje in izvedba: Studio Kham