Govori o odsotnih in povedal ti bom, kdo si.

francoski pregovor

Izobraževanje za mentorje: Natečaj Košara - izdelek slovenskega pletarstva 2021/2022

Seminar za mentorje

KOŠARA – IZDELEK SLOVENSKEGA PLETARSTVA

V Društvu katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) smo 10. 12. 2021 izvedli seminar za učitelje in učiteljice različnih učnih predmetov v osnovnih šolah. S tem smo želeli spodbuditi strokovne delavce v osnovnih šolah, ter preko njih učence, k sodelovanju na 4. mednarodni konferenci Vzgoja za ljubezen do domovine in države, ki bo tokrat v središče postavila materialno, družbeno in duhovno kulturno dediščino. Tudi tisti del dediščine, ki se povezuje z izdelovanjem tradicionalnih izdelkov, kar je bilo nekoč bolj prisotno v vsakdanjem življenju naših ljudi, danes pa počasi tone v pozabo.

V DKPS menimo, da je potrebna dodatna spodbuda za oživljanje zavesti med mladimi o vrednoti ohranjanja kulturne dediščine.

V sodelovanju z znanim slovenskim etnologom dr. Janezom Bogatajem smo pripravili strokovni program za motivacijo in usposabljanje mentorjev, s posebnim poudarkom na pletarstvu.

Ta dejavnost nas usmerja k razmišljanju o različnih področjih življenja in o vsebinah, ki so povezane s cilji, opredeljenimi v različnih učnih predmetih; od  tehnike, likovne (estetske) vzgoje, naravoslovnih predmetov – ekologije, fizike, matematike, geografije, biologije, in seveda družboslovja – domovinske vzgoje, zgodovine, slovenščine in tujih jezikov. Dejavnost je zelo povezana z življenjem, ki je celovito, kompleksno in povezano z naravo.

Praktični del izobraževanja je potekal pod vodstvom pletarja, g. Iztoka Urbanije.

Več o seminarji si lahko preberete v poročilu.

Lep prispevek o našem izobraževanju je bil objavljen v 1. januarski številki (2022) Novic iz Moravške doline. Prispevek si lahko preberete tu. 

Tudi v reviji Vzgoja je objavljen lep prispevek o izobraževanju: Letnik XXIV/1, št. 93, marec 2022, str. 32-33. 

 

Prijave in več informacij o natečaju: https://www.dkps.si/izobrazevanje/natecaj-izdelki