Besede so kot čebele: pikajo in prinašajo med.

švicarski pregovor

Moj otrok ima težave (vedenjske, učne, razvojne) – kako mu lahko pomagam?

Možgani današnjih otrok so zaradi preobsežnega učnega načrta v šolah, pretirano vodenih dejavnosti v predšolskem obdobju in prevelikih pričakovanj staršev preobremenjeni s stresnimi hormoni. Posledice se lahko kažejo v govorno-jezikovnih težavah, motnjah branja in pisanja, pomanjkanju motivacije, čustvenih/duševnih stiskah, motnjah pozornosti, hiperaktivnosti (ADD/ADHD), nedoraslosti, motnjah avtističnega spektra in simptomatiki čustvene anksioznosti otrok. Na seminarju bomo predstavili znanje in tehnike za starše, da bodo znali vplivati na možganske strukture, preko katerih se izboljšuje delovanje višjih miselnih funkcij, kar bo otrokom omogočilo celosten razvojni napredek.

Trajanje seminarja: 4 šolske ure

Ciljna skupina: Seminar je namenjen predvsem staršem otrok s posebnimi potrebami, pa tudi pedagogom in drugim posameznikom, ki jih vsebina zanima.

Izvajamo ga za posameznike ali zaključene skupine (npr. šolske zbornice). Dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Vodi: Marjeta Krejči Hrastar

Izvedba: Ljubljana ali preko spleta, 27. 9. 2021, prijave do: 20. 9. 2021

Cena: 45,00 €

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Kaj menijo udeleženci seminarja, 22. 3. 2021

Seminar Moj otrok ima težave (vedenjske, učne, razvojne) – kako mu lahko pomagam priporočam drugim ker:

  • Zelo nazorno ponazorjena razlaga razvoja otroka in s tem povezanih morebitnih izzivov v razvoju
  • Pri svojem delu se srečujemo z določenimi odmiki v razvoju otroka in v seminarju lahko dobimo določene odgovore
  • V našem šolskem sistemu otroke še vedno prepogosto posedemo za mize, čeprav bi se marsikatero od nalog dalo opraviti drugače. Zame je to krasna motivacija za delo naprej 
  • Seminar nudi praktično uporabna spoznanja na osebnem in poklicnem področju. Prav tako slušatelja opremi z uporabnimi teoretičnimi informacijami s področja celostnega delovanja človeka
  • Ker so dobre vaje uporabne pri našem delu

Kaj vam je bilo všeč?

  • Pomembno je spoznanje, da vzgojitelji in učitelji lahko le nekoliko vplivamo na zmanjšanje težav, vendar pa se  je nahrbtnik, ki ga otrok s sabo prinese v šolo, začel polniti že ob rojstvu.
  • Praktične vaje so zelo koristne za tiste, ki delamo z otroki. Koristno je tudi to, da smo izvedeli za veliko kvalitetnega gradiva.
  • Všeč mi je bila vsebina seminarja, tako teoretični in praktični del. Naučila sem se veliko novega in opogumljena sem za gibanje naprej.
  • V celoti mi je bila vsebina všeč. In teoretičen del in praktičen. Še posebno možnost postaviti vprašanje na katerega je ga. Krejči obširno odgovorila in mi s tem pomagala na neko zagato pogledati z drugega zornega kota. Hvala.