Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

Medvrstniško nasilje

Spoznanja novejše nevroznanosti nam podajajo uvid, zakaj možgani sodobnih otrok izražajo odklone v vedenjskem in čustvenem polju. Udeleženci bodo pridobili znanje, ki omogoča konstituiranje sistemskih rešitev tako v preventivi kot kurativi medvrstniškega nasilja na ravni posameznega pedagoškega delavca ter na ravni šole. Znali bodo oblikovati učno okolje, ki bo zniževalo pojav in potrebo po izvajanju medvrstniškega nasilja.

Trajanje seminarja: 8 ur

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom.

Izvajamo ga za posameznike, zaključene skupine in šolske zbornice. Obseg in vsebino prilagodimo željam in potrebam slušateljev.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Vodita: Marjeta Krejči Hrastar in Tatjana Jakovljević

Izvedba: Preko spleta, 20. 2. 2021, prijave do: 13. 2. 2021 - SEMINAR JE ODPOVEDAN

Cena: 95,00 € (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 79,63 €).

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 0-5 dni prej - 10%, brez vnaprejšnje odjave - 50%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Prijava na seminar Medvrstniško nasilje

Prijava seminarji