Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Medvrstniško nasilje

Spoznanja novejše nevroznanosti nam podajajo uvid, zakaj možgani sodobnih otrok izražajo odklone v vedenjskem in čustvenem polju. Udeleženci bodo pridobili znanje, ki omogoča konstituiranje sistemskih rešitev tako v preventivi kot kurativi medvrstniškega nasilja na ravni posameznega pedagoškega delavca ter na ravni šole. Znali bodo oblikovati učno okolje, ki bo zniževalo pojav in potrebo po izvajanju medvrstniškega nasilja.

Trajanje seminarja: 8 ur

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom.

Izvajamo ga za posameznike, zaključene skupine in šolske zbornice. Obseg in vsebino prilagodimo željam in potrebam slušateljev.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Vodita: Marjeta Krejči Hrastar in Tatjana Jakovljević

Izvedba: Ljubljana, 20. 2. 2021, prijave do: 13. 2. 2021

Cena: 95,00 €

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 0-5 dni prej - 10%, brez vnaprejšnje odjave - 50%.

Prijava na seminar Medvrstniško nasilje

Prijava na seminar