Človek s smislom za humor zna na prikupen način odstranjevati številne ovire svobodi in veselju.

Bernhard Häring

Medkulturni dialog v šoli - seminar je odpovedan

Udeleženci se naučijo zgodaj prepoznavati nestrpno obnašanje med otroki, mladostniki, nosilci prvin različnih kultur in veroizpovedi. Prepoznavajo vzroke nestrpnega odnosa med otroki in učenci, ki izvirajo iz nepoznavanja in napačnega vrednotenja kulturne raznolikosti. Pridobijo razumevanje in veščine za uspešno ravnanje v svojem poklicnem okolju.

Trajanje seminarja: 8 ur

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom.

Izvajamo ga za posameznike, zaključene skupine in šolske zbornice. Obseg in vsebino prilagodimo željam in potrebam slušateljev.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Izvedba: Ljubljana, 17. 10. 2020, prijave do: 10. 10. 2020

Vodijo: Sara Bevc Jonan, Dragica Motik, Irma Veljić

Cena: 85,00 €

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 0-5 dni prej - 10%, brez vnaprejšnje odjave - 50%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Prijava na seminar Medkulturni dialog v šoli

Prijava seminarji