Govori o odsotnih in povedal ti bom, kdo si.

francoski pregovor

Vključevanje otrok različnih kultur in veroizpovedi v skupino

Vzroki nestrpnega odnosa, ki izvirajo iz nepoznavanja in napačnega vrednotenja različnih kulturnih in verskih prvin, ozaveščanje o pomenu prepoznavanja in spoštovanja prvin kulture in vere otrok in mladostnikov ter povezovanja le-teh s prvinami kulture in veroizpovedi življenjskega okolja.

Trajanje seminarja: 16 ur

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom.

Izvajamo ga za posameznike, zaključene skupine in šolske zbornice. Obseg in vsebino prilagodimo željam in potrebam slušateljev.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Izvedba: Ljubljana, v dveh delih:

  1. del: 30. 11. 2019
  2. del: 7. 12. 2019

Vodijo: Sara Bevc Jonan, dr. Silvo Šinkovec, Dragica Motik, Irma Veljić

Cena: 85,00 €; za udeležence iz VIZ (preko Katis): 65,52 €

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 0-5 dni prej - 10%, brez vnaprejšnje odjave - 50%.

Prijava na seminar Vključevanje otrok različnih kultur in veroizpovedi v skupino

Prijava na seminar