Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

Supervizija za pedagoške delavce

Supervizija

Supervizijo za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vrtci, šole, dijaški domovi, vzgojni zavodi itd.) bo vodila supervizorka Julija Pelc. Udeleženci bodo v mali skupini osvetljevali različne situacije in vprašanja, povezana z vzgojnim in pedagoškim delom z otroki oz. mladimi ter iskali odgovore nanje.

Supervizija je proces učenja, ki lahko poteka individualno ali v skupini. Ima podporno in edukativno funkcijo, saj strokovnemu delavcu omogoča učenje, spreminjanje in doseganje večjega zadovoljstva v svoji profesionalni vlogi. V procesu supervizije udeleženi skupaj z ostalimi člani skupine in supervizorjem, ki proces vodi, analizira strokovne izkušnje, jih ozavešča, prepoznava različne vidike, ki so doprinesle k odločitvam in določenemu izzidu. V tem procesu se spodbudi razvoj različnih kompetenc, potrebnih za uspešno delo na delovnem mestu. Veščine soočanja s problemi in ovirami, učenje novih strategij in nova spoznanja so splošno uporabna in prenosljiva tudi k drugim izzivom, s katerimi se soočamo v življenju. Osebna zavzetost, iskrenost in spoštovanje dogovorjenih pravil vplivajo na stopnjo zaupanja in s tem tudi bolj ali manj poglobljenega sodelovanja v skupini. Sodelovanje v skupini zahteva pogum za vstopanje v svet zavedanja lastnih ravni mišljenja, čustvovanja, občutenja in odzivanja. Če poteka supervizija v skupini, so udeleženci drug drugemu zrcalo in bogati vir nabora izkušenj in znanj. Omogoča tudi varen prostor za tehtno presojo o zahtevnih odločitvah, ki so povezane z različnimi nalogami in vlogami strokovnega delavca (preprečevanje nasilja v družini, podajanje prijav, zlorabe in druge etične dileme).

Možno je tudi osebno posvetovanje s supervizorko.

Izvedba:

Supervizijski program obsega 8 srečanj (na 3 tedne), vsako srečanje traja 3 šolske ure (17.00-19.15).

Srečanja bodo v Ljubljani.

Število udeležencev je omejeno na 15.

Obdobje izvajanja: 19. 10. 2020 – 12. 4. 2021

Prijave: do 12. 10. 2020

Cena: 320,00 €

Seminar izvajamo za posameznike ali zaključene skupine (npr. šolske zbornice). Dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 0-5 dni prej - 10%, brez vnaprejšnje odjave - 50%.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Prijava na seminar Supervizija za pedagoške delavce

Pristopna izjava