Ime nič ne velja; vprašanje je, kakšen je človek, ki ga ima.

Josip Jurčič

Supervizija za pedagoške delavce - seminar je odpovedan

Supervizija

Supervizijo za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vrtci, šole, dijaški domovi, vzgojni zavodi itd.) bo vodila supervizorka Julija Pelc. Udeleženci bodo v mali skupini osvetljevali različne situacije in vprašanja, povezana z vzgojnim in pedagoškim delom z otroki oz. mladimi ter iskali odgovore nanje.

Supervizija je proces učenja, ki lahko poteka individualno ali v skupini. Ima podporno in edukativno funkcijo, saj strokovnemu delavcu omogoča učenje, spreminjanje in doseganje večjega zadovoljstva v svoji profesionalni vlogi. V procesu supervizije udeleženi skupaj z ostalimi člani skupine in supervizorjem, ki proces vodi, analizira strokovne izkušnje, jih ozavešča, prepoznava različne vidike, ki so doprinesle k odločitvam in določenemu izzidu. V tem procesu se spodbudi razvoj različnih kompetenc, potrebnih za uspešno delo na delovnem mestu. Veščine soočanja s problemi in ovirami, učenje novih strategij in nova spoznanja so splošno uporabna in prenosljiva tudi k drugim izzivom, s katerimi se soočamo v življenju. Osebna zavzetost, iskrenost in spoštovanje dogovorjenih pravil vplivajo na stopnjo zaupanja in s tem tudi bolj ali manj poglobljenega sodelovanja v skupini. Sodelovanje v skupini zahteva pogum za vstopanje v svet zavedanja lastnih ravni mišljenja, čustvovanja, občutenja in odzivanja. Če poteka supervizija v skupini, so udeleženci drug drugemu zrcalo in bogati vir nabora izkušenj in znanj. Omogoča tudi varen prostor za tehtno presojo o zahtevnih odločitvah, ki so povezane z različnimi nalogami in vlogami strokovnega delavca (preprečevanje nasilja v družini, podajanje prijav, zlorabe in druge etične dileme).

Možno je tudi osebno posvetovanje s supervizorko.

Izvedba:

Supervizijski program obsega 8 srečanj (na 3 tedne), vsako srečanje traja 3 šolske ure (17.00-19.15).

Srečanja bodo v Ljubljani.

Število udeležencev je omejeno na 15.

Obdobje izvajanja: 19. 10. 2020 – 12. 4. 2021

Prijave: do 12. 10. 2020

Cena: 320,00 €

Seminar izvajamo za posameznike ali zaključene skupine (npr. šolske zbornice). Dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 0-5 dni prej - 10%, brez vnaprejšnje odjave - 50%.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.