Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Dodatne in informacije:

 

Organizacijski odbor: dr. Silvo Šinkovec, Marija Žabjek, mag. Ivo Piry, Martina Petelinek, Branka Roškar, Dragica Motik, mag. Albin Vrabič

Uredniški odbor: mag. Albin Vrabič, mag. Ivo Piry, Marija Žabjek, Branka Roškar

Recenzijski odbor: dr. Jana Kalin, ddr. Verena Perko, ddr. Barica Marentič Požarnik, ddr. Stanko Gerjolj, mag. Igor Lipovšek, dr. Tatjana Kikec, dr. Borut Holcman, Dragica Motik