Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Pomembni datumi

Prvo povabilo na konferenco

  24. 6. 2019

Prijava na konferenco

1. 7. 2019 – 4. 11. 2019

Prijava prispevkov (naslov in povzetek) do

  10. 9. 2019

Obvestilo avtorjem o sprejetem prispevku

17. 9.  2019

Prispevek poslati do

8. 10. 2019

Plačilo kotizacije do

  4. 11. 2019

Poslati ppt predstavitev do

14. 11. 2019

Mednarodna konferenca

23.11. 2019

 

Vsa vprašanja in prispevke poslati na: dkps.seminarji@gmail.com