Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Prijava na mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države

Prijava na mednarodno konferenco