Človek s smislom za humor zna na prikupen način odstranjevati številne ovire svobodi in veselju.

Bernhard Häring

Program:

pdf prenos datoteke

 

PROGRAM MEDNARODNE KONFERENCE

8:00 Registracija udeležencev

8:40 Pozdrav

Kulturni program

Uvodni pozdravi

 

9:00 Ljubezen do domovine in države

 • g. Alojz Kovšča – predsednik Državnega sveta

 • g. Paweł Czerwiński – veleposlanik Republike Poljske v Sloveniji (Poljska)

 • dr. Valentin Inzko – visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini (Avstrija)

 • ga. Sara Bevc Jonan – socialna sodelavka, prevajalka, mediatorka, Kaldejka, Iračanka in Slovenka

Razprava

10:15 Odmor

 

10:45 Izhodišča domovinske in državljanske vzgoje

 • dr. Silvo Šinkovec – direktor Inštituta Franca Pedička in urednik revije Vzgoja

 • dr. Borut Holcman – izredni profesor na Pravni fakulteti v Mariboru

 • ddr. Verena Perko – arheologinja in muzeologinja, strokovnjakinja za kulturno dediščino

 • dr. Jurij Kunaver - dipl. geograf, dr. znanosti, redni in zaslužni univ. prof. v pok.

Razprava

12:00 Kosilo

 

13:00 Primeri dobrih praks po skupinah

16:30 Povzetki in evalvacija

17:00 Zaključek

 

Na plenarnem delu bodo sodelovali:

 •  g. Alojz Kovšca – predsednik Državnega sveta
 •  dr. Valentin Inzko, avstrijski diplomat, visok predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini (Avstrija)
 •  ddr. Verena Perko – arheologinja in muzeologinja, strokovnjakinja za dediščino
 •  dr. Borut Holcman – izredni profesor na Pravni fakulteti v Mariboru
 •  ga. Sara Bevc Jonan – socialna delavka, prevajalka, mediatorka, Kaldejka, Iračanka in Slovenka, ki živi in dela v Sloveniji.
 •  dr. Silvo Šinkovec - direktor Inštituta Franca Pedička in urednik pedagoške revije Vzgoja
 •  dr. Jurij Kunaver