Govori o odsotnih in povedal ti bom, kdo si.

francoski pregovor

Območna skupnost Sv. Hieronim (Postojna)

Sedež delovanja: Postojna (župnišče Postojna, Vilharjeva 2)

Predsednik/ca OS oz. kontaktna oseba: Leon Kernel, leon.kernel@guest.arnes.si, 031 557 436

Duhovni asistent: Jožef Koren, dekan

Osnovni podatki

Območna skupnost Sv. Hieronim je bila ustanovljena leta 2016, saj na tem delu Slovenije doslej še nismo imeli območne skupnosti. Zamišljena je bila kot medregionalna območna skupnost, zato smo si za ime izbrali Sv. Hieronim, ki je skupen vsem izobražencem tudi kot cerkveni učitelj. Njegov rojstni kraj naj bi bil prav na ozemlju naše regije. Francoski raziskovalci so ugotovili, da je v svojih pismih zapisal, da se iz njegovega rojstnega kraja vidi gora Nanos.

Naš cilj je bil povezati pedagoge iz Notranjske, krajev na Pivki, iz ilirskobistriškega in vipavskega dela. Iz območne skupnosti bi v prihodnje lahko nastale samostojne OS.

Dejavnosti

Ob ustanovitvi smo si prizadevali, da bi OS Sv. Hieornim povezali tako z dogajanjem v domačih župnijah in dekanijah kot tudi z DKPS in s pedagogi koprske škofije. Nekaj takih povezav nam je že uspelo ustvariti. Naj naštejemo nekaj delavnosti:

  1. Organizacija predavanj, delavnic in romanj za pegdagoge, učence in starše.
  2. Druženje, izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks za pedagoške delavce.
  3. Udeležba na adventnih in postnih predavanjih z aktualnimi temami, ki jih pripravi župnija ali dekanija.
  4. Pedagoški maši v Postojni: ob začetku šolskega leta z blagoslovitvijo torbic in ob zaključku šolskega leta.
  5. Aktivno sodelovanje pri župnijskih in dekanijskih dogodkih.
  6. Aktivno sodelovanje pri dejavnostih, ki jih organzira DKPS.
  7. Spodbujanje članstva za prostovoljstvo.
  8. Promocija dela društva in pridobivanje novih članov v koprski škofiji.

Že prvo leto smo uspešno soorganizirali svetoletno romanje katoliških pedagogov koprske škofije in srečanje s škofom dr. Jurijem Bizjakom v Logu pri Vipavi v mesecu marcu in načrtovalni dan DKPS v Slavini v mesecu avgustu.

 

DOGODKI V OS SV. HIERONIM (POSTOJNA)

OS Sveti Hieronim je skupaj s KD KERNEL in župnijo Postojna organiziralo adventno predavanje dr. Alana Tedeška: PSALMI, v petek, 9. 12. 2022.

Vreme nas je z burjo in mrzlim dežjem prepričevalo, naj ostanemo na toplem. 

Toda nikomur od več kot tridesetih prisotnih  ni bilo žal, da je premagal argumente proti. Ko srečaš predavatelja, ki ti o zelo zapletenih stvareh govori preprosto in strukturirano, si lahko le navdušen. Priporočamo, da ga povabite še kam. Traja 45 minut in potem je čas še za vprašanja. In v živo je pravo doživetje.

G. Alan Tedeško je vikar v župniji Idrija. Naj se lahko obrnete preko mejla na alan.tedesko@gmail.com. Njegova doktorska disetracija po študiju Svetega pisma je bila posvečena psalmom. 

Vabilo na adventno predavanje

OS Sveti Hieronim

skupaj s KD KERNEL in župnijo Postojna

vabi na adventno predavanje dr. Alana Tedeška: PSALMI

predavanje bo v petek, 9. 12. 2022, ob 19.00, v župnijski dvorani v Postojni. 

Romarski shod v Hieronimovem letu v Kozani

Lepo vabljeni na romarski shod v soboto, 29. junija 2019 v Kozano.

Tretji romarsko shod v Hieronimovem letu bo v soboto, 29. junija 2019, v cerkvi sv. Hieronima v Kozani (Goriška Brda). Namenjen bo učiteljem in vzgojiteljem ter vsem, ki se kakorkoli srečujejo z vzgojo.

Ob 14.30 si bo v Kojskem v cerkvi sv. Križa mogoče ogledati enega najstarejših gotskih krilnih oltarjev (triptih) pri nas in farno cerkev Marijinega vnebovzetja. Po ogledu se bomo peš ali z osebnimi vozili odpravili proti Šmartnem in Kozani.

Ob 17.00 bo sv. maša, ki jo bo vodil škof Jurij ali drug mašnik, ki ga bo škof določil. Po maši bo predstavitev cerkve in predavanje Blaža Kernela.

Srečanje se bo zaključilo s prijateljskim druženjem.

Cerkveni oče sv. Hieronim je s prevodom Svetega pisma iz izvirnih jezikov – hebrejščine, grščine in aramejščine – v latinščino, imenovanem Vulgata, ki ostaja eden najpomembnejših dokumentov evropske in svetovne kulturne dediščine. Poleg tega je napisal vrsto teoloških razlag, pisem, historiografskih in polemičnih spisov. Kot kristjan je živel evangelij in se tudi preko askeze in spokornega življenja vse bolj izpraznjeval svetnih stvari, da bi ga napolnila Božja beseda, ki jo je preučeval.

Vir: splet (MMC)

Dodatne informacije: Eva (mobi 041 972 826, e-mail: eva.cec@guest.arnes.si)