Ime nič ne velja; vprašanje je, kakšen je človek, ki ga ima.

Josip Jurčič

Počitniško varstvo Srčna dežela 2024

DKPS že sedmo leto zapored v mesecu juliju organizira počitniško varstvo Srčna dežela. Program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda, ki imajo stalno prebivališče na območju MO Ljubljana, pa tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in obiskujejo ljubljanske osnovne šole. Izvajanje programa sofiinancira MOL.

Program je zasnovan v prepletu zelo raznolikih aktivnosti - od glasbenih, gledaliških, likovnih delavnic do športnih aktivnosti. Skupaj z otroki se obiščeta tudi dve javni ustanovi/instituciji. Vsako leto ustvarjalci izberemo temo oz. rdečo nit, ki ji aktivnosti sledijo. Letošnje geslo počitniškega tedna je "NAUČIMO SE SKRBETI ZA PLANET IN LJUDI".

 

TERMINI POČITNIŠKEGA VARSTVA - prijava:

Počitniško varstvo poteka 3 tedne. Varstvo poteka med 7.00 in 16.00 uro. Posamezni otrok se lahko počitniškega varstva udeleži največ dva tedna. Termini so naslednji:

 • 8. 7.–12. 7. 2024,
 • 15. 7.–19. 7. 2024,
 • 22. 7.–26. 7. 2024.

Nekaj osnovnih napotkov pred prijavo:

 • Prijavnica bo elektronska in objavljena na tej spletni strani v torek, 7. 5., ob 7. uri zjutraj. 
 • Ker se mesta zelo hitro zapolnijo vas pozivamo, da prijavo oddate čim prej!
 • Vsak otrok se lahko udeleži največ dveh tednov počitniškega varstva.
 • Prijavnica se odda za vsakega otroka posebej.
 • Na posameznem tednu imamo na voljo tudi 3 mesta za otroke iz socialno ogroženih družin

 

LOKACIJA:

Počitniško varstvo izvajamo na Rožni ulici 2 v Ljubljani.

 

OPIS PROGRAMA: 

Program Srčna dežela je počitniški program za osnovnošolske otroke od prvega do petega razreda, s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Ljubljana. Program zagotavlja kakovostno preživljanje prostega časa otrok preko prostočasnih, športno-gibalnih, glasbenih in ustvarjalnih aktivnosti. Te aktivnosti bomo zapolnili z vsebinami, katerih rdeča nit bo spoštovanje narave in pomoč sočloveku. Pri pripravi vsebine smo izhajali iz dveh temeljnih človekovih pravic, in sicer spoštovanje človeškega življenja ter človekovo dostojanstvo.
Projekt zagotavlja kakovostno preživljanje prostega časa otrok preko prostočasnih, športno-gibalnih, glasbenih in ustvarjalnih aktivnosti. Te aktivnosti so obarvane z različnimi vsebinami.

V sklopu celotedenskega varstva se bodo udeleženci ukvarjali z naslednjimi vsebinami:

 • Spoznavanje naravni nesreč,
 • kaj storiti v primeru naravne nesreče,
 • kako lahko pomagam sočloveku, ki je v stiski.

Preko različnih interaktivnih metod, ki so primerne starosti otrok (npr. igra, gibanje, ustvarjanje, pogovor, opazovanje), bodo udeleženci razmišljali o teh vsebinah. Glavni cilj počitniškega programa je kvalitetno preživljanje prostega časa. Poleg tega je naša želja tudi, da udeležencem približamo
pomen spoštovanja narave in pomoč sočloveku ne glede na njegov izvor ali ovire. Otrokom bomo predstavili osnovne naravne nesreče po svetu kot tudi v Sloveniji. Pogovarjali se bomo kaj storiti v primeru, da nas doleti naravna nesreča in kako lahko pomagamo svojemu prijatelju, znancu, državljanu oz. prav vsakemu človeku, ki se je znašel v takšni situaciji.

 

Posamezen dan varstva bo razdeljen na tri sklope:

1. sklop: delavnice namenjene spoznavnemu vidiku;

2. sklop: gibanje;

3. sklop: ustvarjalne delavnice (likovno-ustvarjalno področje, glasbeno področje).

V program projekta bodo vključene različne prostočasne, športno-gibalne, ustvarjalne in raziskovalne dejavnosti, npr.: pripovedovanje zgodbe, izrazni ples, športno-gibalne igre na prostem, igre zaupanja, bansi, socialne igre, igre vlog, ustvarjanje z različnimi materiali in tehnikami itd. Ob izvajanju vaj se bodo otroci ob zavedanju telesnih občutij in zaznavanju okolice (vpliv skupinske dinamike) učili biti v stiku s seboj, obenem pa se bodo razvedrili. Z obiskom ustanov bodo udeleženci tudi po bolj strokovni plati spoznavali pomen spoštovanja narave in pomoč sočloveku. Udeležba na Srčni deželi bo prispevala k bolj kakovostnemu preživljanju prostega časa med poletnimi počitnicami.

Duhovnost ni del programa!

 

CENA POČITNIŠKEGA VARSTVA:

Prispevek znaša 50 eur/teden/otroka. V ceno je poleg vseh aktivnosti vključena tudi hrana (kosilo in dve malici).

Za otroke iz socialno ogroženih družin je udeležba BREZPLAČNA (potrebno je dokazilo (npr. CSD), ki ga pošljete na e-mail srcna.dezela@gmail.com). Prijavitelj za otroka iz socialno ogrožene družine plača kavcijo v višini 10,00 €. V primeru udeležbe otroka v počitniškem varstvu, znesek vrnemo plačniku v roku 8 dni od začetka varstva.

 

 

Za več informacij nam lahko pišete na e-naslov srcna.dezela@gmail.com. Izvedbo počitniškega varstva podpira in sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Srčna dežela - OBRAZEC ZA SPLETNO PRIJAVO

Prijava na počitniško varstvo