Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

Počitniško varstvo Srčna dežela 2023

POČITNIŠKO VARSTVO 2023 - 1. termin (obvestila, foto utrinki)

POČITNIŠKO VARSTVO 2023 - 2. termin (obvestila, foto utrinki)

POČITNIŠKO VARSTVO 2023 - 3. termin (obvestila, foto utrinki)

DKPS že šesto leto zapored v mesecu juliju organizira počitniško varstvo Srčna dežela. Program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda, ki imajo stalno prebivališče na območju MO Ljubljana, pa tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in obiskujejo ljubljanske osnovne šole. Izvajanje programa sofiinancira MOL.

Program je zasnovan v prepletu zelo raznolikih aktivnosti - od glasbenih, gledaliških, likovnih delavnic do športnih aktivnosti. Skupaj z otroki se obišče tudi dve javni ustanovi/instituciji. Vsako leto ustvarjalci izberemo temo oz. rdečo nit, ki ji aktivnosti sledijo. Letošnje geslo počitniškega tedna je "VSAKDO JE VREDEN SPOŠTOVANJA".

 

TERMINI POČITNIŠKEGA VARSTVA - prijava:

Počitniško varstvo poteka 3 tedne. Varstvo poteka med 7.00 in 16.00 uro. Posamezni otrok se lahko počitniškega varstva udeleži največ dva tedna. Termini so naslednji:

 • 3.7 - 7. 7. 2023,
 • 10.7 - 14. 7. 2023,
 • 17.7 - 21. 7. 2023.

Nekaj osnovnih napotkov pred prijavo:

 • Prijavnica bo elektronska in objavljena na tej spletni strani v četrtek, 4.5. ob 7.00 uri zjutraj. 
 • Ker se mesta zelo hitro zapolnijo vas pozivamo, da prijavo oddate čimprej!
 • Vsak otrok se lahko udeleži največ dveh tednov počitniškega varstva.
 • Prijavnica se odda za vsakega otroka posebej.
 • Na posameznem tednu imamo na voljo tudi 5 mest za otroke iz socialno ogroženih družin.

 

 

LOKACIJA:

Počitniško varstvo izvajamo na Rožni ulici 2 v Ljubljani.

 

OPIS PROGRAMA: 

Program Srčna dežela je počitniški program za osnovnošolske otroke od prvega do petega razreda, s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Ljubljana. Program zagotavlja kakovostno preživljanje prostega časa otrok preko prostočasnih, športno-gibalnih, glasbenih in ustvarjalnih aktivnosti. Te aktivnosti bomo zapolnili z vsebinami, katerih rdeča nit bo spoštovanje. Pri pripravi vsebine smo izhajali iz dveh temeljnih človekovih pravic, in sicer spoštovanje človeškega življenja ter človekovo dostojanstvo.
Projekt zagotavlja kakovostno preživljanje prostega časa otrok preko prostočasnih, športno-gibalnih, glasbenih in ustvarjalnih aktivnosti.Te aktivnosti so obarvane z različnimi vsebinami.

V sklopu celotedenskega varstva se bodo udeleženci ukvarjali z naslednjimi vsebinami:

 • življenje oseb s posebnimi potrebami,
 • medkulturnost v družbi,
 • medvrstniško nasilje in pomoč sočloveku.

Preko različnih interaktivnih metod, ki so primerne starosti otrok (npr. igra, gibanje, ustvarjanje, pogovor, opazovanje), bodo udeleženci razmišljali o teh vsebinah. Glavni cilj počitniškega programa je kvalitetno preživljanje prostega časa. Poleg tega je naša želja tudi, da udeležencem približamo
pomen spoštovanja sočloveka ne glede na njegov izvor ali ovire. Otrokom bomo predstavili osnovne skupine oseb s posebnimi potrebami in osnovne ideje inkluzije. Izpostavili bomo pomen spoštovanja teh posameznikov in njihovo dragocenost, ki jo lahko doprinesejo k pestrosti družbe. Udeleženci bodo spoznali, kako lahko k pestrosti družbe doprinesejo tudi posamezniki, ki prihajajo iz drugih kultur. Orisali jim bomo, da nas ravno različnost bogati.

Posamezen dan varstva bo razdeljen na tri sklope:

1. sklop: delavnice namenjene spoznavnemu vidiku;

2. sklop: gibanje;

3. sklop: ustvarjalne delavnice (likovno-ustvarjalno področje, glasbeno področje).

V program projekta bodo vključene različne prostočasne, športno-gibalne, ustvarjalne in raziskovalne dejavnosti, npr.: pripovedovanje zgodbe, izrazni ples, športno-gibalne igre na prostem, igre zaupanja, bansi, socialne igre, igre vlog, ustvarjanje z različnimi materiali in tehnikami itd. Ob izvajanju vaj se bodo otroci ob zavedanju telesnih občutij in zaznavanju okolice (vpliv skupinske dinamike) učili biti v stiku s seboj, obenem pa se bodo razvedrili. Z obiskom ustanov bodo udeleženci tudi po bolj strokovni plati spoznavali pomen spoštovanja sočloveka. Udeležba na Srčni deželi bo prispevala k bolj kakovostnemu preživljanju prostega časa med poletnimi počitnicami.

Duhovnost ni del programa!

 

PRISPEVEK:

Prispevek znaša 30 eur/teden/otroka. V ceno je poleg vseh aktivnosti vključena tudi hrana (kosilo in dve malici).

Za otroke iz socialno ogroženih družin je udeležba BREZPLAČNA (potrebno je dokazilo (npr. CSD), ki ga pošljete na e-mail srcna.dezela@gmail.com). Prijavitelj za otroka iz socialno ogrožene družine plača kavcijo v višini 10,00 €. V primeru udeležbe otroka v počitniškem varstvu, znesek vrnemo plačniku v roku 8 dni od začetka varstva.

 

 

Za več informacij nam lahko pišete na e-naslov srcna.dezela@gmail.com. Izvedbo počitniškega varstva podpira in sofinancira Mestna občina Ljubljana.