Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Pristopna izjava

Pristopna izjava - molitvena naveza

Podatki novega člana