Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Naročilnica št. 96

Naročilo posameznih izvodov revije Vzgoja

Podatki o naročniku