Družina je toliko bolj trdna in zdrava, kolikor so družinski člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi drugih članov družine.

Elisabeth Lukas

Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok

Seminar združuje tako teoretične kot praktične pristope.

Včasih je bil odstotek otrok s posebnimi potrebami na oddelek majhen, danes pa se delež veča in včasih celo presega polovico oddelka. V zadnjih letih so oddelki, ki so specializirani za otroke s posebnimi potrebami, čedalje bolj polni in postajajo prostorsko premajhni. Pogosto je povpraševanje večje kot ponudba.

Možgani otrok so zaradi preobsežnega učnega načrta v šolah, pretirano vodenih dejavnosti v predšolskem obdobju in prevelikih pričakovanj staršev preobremenjeni s stresnimi hormoni. Posledice se kažejo v vse večjem nemiru otrok, odkrenljivi pozornosti, znakih avtističnega spektra in simptomatiki čustvene anksioznosti otrok. Število otrok, ki brez zdravil sploh ne more vstopati v učni proces, strmo narašča. Poleg otrok, ki motijo vzgojni in učni proces, predstavljajo največji problem otroci, ki so na videz pridni, sledijo učnim in razvojnim zahtevam, znotraj njih pa prihaja do velike količine stresnih hormonov in posledično psihosomatike. Otroci tožijo, da jih boli trebuh, glava, se slabo počutijo, v šolo in vrtec hodijo s podočnjaki …

V rednem programu sta na urniku le dve do tri ure športa, kar je premalo za razvoj naših otrok. Gibanje je namreč ključno za učenje.

Visokošolski pedagoški programi pred leti niso podali določenih znanj, ki bi pomagala pri razumevanju in obvladovanju stanja, ki ga v razredu učitelji doživljate danes, zato vam ponujamo sledeče vsebine, z vedenjem, da nimamo čarobne paličice za izničenje vseh težav. Ponujamo le orodja, s katerimi si lahko močno olajšate vaš proces dela.

Vsi zunanji simptomi, ki nam pomagajo otroke prepoznati in usmeriti v procese dodatne strokovne pomoči, so pokazatelji neadekvatnega možganskega delovanja teh otrok. Kako vstopati v rekonstrukcijo otrokovih možganskih povezav, je polje novejše svetovne znanosti, saj svetovna statistika zaznava alarmanten porast nevroloških odstopanj v razvoju otroške populacije. Možgani otroka se razvijajo v stopnjah in so hierarhično organizirani. To pomeni, da so višje miselne funkcije kot so govor, spomin, pozornost, koncentracija, sposobnost branja, regulacija vedenja, čustev itd., odvisne od nižjih možganskih struktur, ki jih sooblikuje otrokovo gibanje, igra in socialno okolje.

Namen seminarja  je predstavitev znanj in tehnik, kako pozitivno vplivati na nižje možganske strukture, preko katerih se izboljšuje delovanje višjih miselnih funkcij, kar otrokom omogoča celosten razvojni napredek. Seminar je učinkovit pri premiku iz obravnave simptomatike v vstopanje v nevrološke temelje. S seminarja boste odšli z novimi uvidi in novimi orodji za lažje delo v razredu.

Ne iščemo primankljajev - podprimo otroka.

Vsebine seminarja:

 • Učinkovita razlaga možganskega delovanja otrok
 • Prepoznavanje otroka v stresu (fight - flight - freeze)?
 • Načini pristopanja k otroku v stresu
 • Kako z nemotiviranimi
 • Agresivnost - od kod prihaja in kako si pomagamo?
 • Kaj pa vpliv ekranov?
 • Enostavne vaje za povečanje koncentracije in povečanje pomnjenja
 • Ciljani sklopi gibalnih aktivnosti (glava, trup, roke, noge, oči) za integriranje refleksov in za izboljšanje delovanja otrokovega  telesnega sistema
 • Način uporabe gibalnih aktivnosti pri individualnem delu z otroki s posebnimi potrebami (DSP)
 • Način uporabe gibalnih aktivnosti skozi igro

Seminar bo združeval tako teoretične kot praktične pristope. Udeleženci bodo vključeni v praktične delavnice, pri katerih se bodo priučili vstopanja v možgansko delovanje preko gibanja, zato priporočamo čim bolj udobna oblačila. Udeleženci naj si zagotovijo zadostno količino pitne vode tekom celega dne, saj so izvajanja gibalnih aktivnosti velik potrošnik vode.

Trajanje seminarja: 8 ur 

Za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Ciljna skupina: Seminar je namenjen profesorjem, učiteljem, vzgojiteljem, specialnim pedagogom, socialnim pedagogom, logopedom, socialnim delavcem, psihologom, ravnateljem ter tudi staršem in vsem zainteresiranim.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: 30

VoditaMarjeta Krejči Hrastar in Tatjana Jakovljević

Izvedba: Ljubljana, 2. 12. 2023, prijave do: 24. 11. 2023 

Cena115 €

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Odmevi in vtisi preteklih seminarjev:

V soboto 2. 12. 2023, se je na Rožni ulici 2 v Ljubljani zbralo 14 udeleženk na seminarju Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok, pod vodstvom Marjete Krejči Hrastar in Tatjane Jakovljević.

Res bogata vsebina, ki osmisli marsikatero razvojno in čustveno stanje otrok obogateno z napotki za nadaljnje delo in pomoč.

Hvala predavateljicam in vsem udeleženkam za sodelovanje in prisotnost!

Odzivi udeleženk:

 • Veliko novega, uporabnega. Zelo top.
 • Nagovori aktualne težave, ki jih drugje ne nagovarjajo.
 • Odgovarja na vprašanja, ki zadevajo sodobne izzive poučevanja.
 • Všeč mi je, ker teoretičnemu delu sledijo praktični napotki.
 • Težave, s katerimi se srečujejo otroci v šoli in s katerimi se posledično srečujemo učitelji, so posledica mnogih razlogov, načina življenja. A na to je mogoče vplivati in danes nam je bilo predstavljeno kako.
 • Strokovna in razumljiva razlaga in veliko prakse.
 • Dobila sem nov zagon, nov pogled.
 • Praktične vaje, strokovna podaja vsebin ter posluh za potrebe skupine. Človeški in topel pristop.

 

Seminar Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok, 4. 2. 2023

V soboto, 4. 2. 2023, smo v  okviru DKPS izvedli seminar Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok, pod vodstvom Marjete Krejči Hrastar in Tatjane Jakovljević.

22 udeležencev se je zbralo z željo, kako pomagati mladim in otrokom vzbuditi željo po več gibanja, saj opažajo vedno več težav v razvoju učencev in otrok. Polni navdušenja in okrepljeni z novimi spoznanji, so udeleženci odhajali domov. 

Ali bi sedelavki/ce (prijateljici/u, znanki/cu) priporočili, da se udeležijo seminarja?

 • Da, ker je pogled na tegobe otrok in mladih strokoven in objektiven.
 • Da, ker so podana strokovna znanja in jih lahko praktično uporabiš.
 • Da, ker se mi zdi zelo koristno, saj moramo spremeniti vzorce vzgoje.
 • Da, ker bi izboljšalo kvaliteto njihovega življenja, njihovih otrok in kvalitete njihovega dela.
 • Da, ker dobiš nove poglede na soočanje s stresom. In lažje pomagaš otrokom v njihovih stresnih situacijah.
 • Da, ker razjasni vzroke za nesodelovalno vedenje učencev.
 • Da, ker je izjemno poučno (za poklic in zasebno).
 • Da, ker je veliko uporabnih strategij, ki jih lahko uporabim pri delu.
 • Da, ker je zelo poučno. In veliko praktičnih vaj.

Še nekaj mnenj udeležencev:

 • Pridobila sem širšo sliko o vplivu gibanja na razvoj.
 • Ozavestila sem pomembnost gibanja in prejela potrditev v svojem delu.

Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok, april 2022

23. 4. 2022 smo po dolgem času, v živo, izpeljali seminar Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok. Seminar pod vodstvom Marjete in Tatjane, je bil zelo dobro sprejet. Udeleženke so z navdušenjem srkale novo znanje. Naj vam njihove besede povedo več:

Bi ljudem priporočili, da se udeležijo seminarja?

Da, ker odkriva nova obzorja pri delu z učenci. Vse to je zame novo področje. Hvala vam.

Da, ker pridobiš ogromno znanja.

Da, ker vsi mislimo da bo več sedenja v šoli prineslo boljše rezultate ...

Da, ker na seminarju pridobiš zelo veliko koristnih in zelo uporabnih informacij. 

Da, ker ti da veliko pomembnega znanja o pomenu gibanja na učenje in razvoj, ki ga lahko vključiš v svoje delo. Teorija je odlično prepletena z vajami. Sproščeno, prijetno, razumljivo.

Da, ker je gibalni razvoj osnova za razvoj vseh ostalih področij delovanja. Pogljobljeno teoretično ozadje za razvoj otroka, pomembnost gibalnega  razvoja za nadaljnje učenje.

Da, ker sem izvedela veliko zanimivih in uporabnih informacij, ki jih bom lahko uporabila pri svojem delu v šoli. Veliko je praktičnih primerov in nasvetov. Hvala.

Da, ker v OŠ mnogokrat učitelji pozabimo na pogostejše vključevanje gibanja med samim učnim procesom. V ponedeljek bodo stoli v učilnici še malce bolj "prepovedani".

Da, ker je vrhunsko. Izvajalke in sama vsebina. Hvala.

Da, ker se pridobi znanje, ki je ključno za razvoj celotnega telesnega funkcioniranja. 

Da, ker ozavestiš pomemnost gibanja na vse vidike razvoja in delovanja. 

Da, ker so strokovna znanja  podana zelo razumljivo. Iz srca potrjujem da je bil seminar eden najboljših. Vedno zadovoljna odhajam od vas.

Da, ker je celotno predavanje zelo uporabno, zelo zanimive in uporabne informacije.

Da, ker sem prejela ogromno praktičnega znanja in teoretično podporo. Prav tako pa boljše in lažje razumevanje določenih otrok v skupini in kako pomagati doboljšega razvoja.