Česa bi se lotili, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti?

Robert Schuller

Natečaj za osnovnošolske otroke

V povezavi z mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države želimo spodbujati tudi ustvarjalnost, povezovanje ter spoznavanje slovenske tradicije. V ta namen razpisujemo tečaje, v katerem lahko sodelujejo osnovnošolski otroci pod vodstvom mentorjev - njihovih učiteljev. Prav je, da otroci razvijajo tudi tehnične veščine, raziskujejo svoje okolje in preteklost, prisluhnejo zgodbam svojih staršev in starih staršev ter tako ohranjajo izročilo. S tem, ko ga poznajo, ko poznajo svojo domovino, kulturo in zgodovino, bodo do tega vzpostavli tudi odnos, povezanost, morda celo ljubezen.

 

V medijih:

Moravške novice: Košara‐ izdelek slovenskega pletarstva, Št. 10,december 2022, letnik XXIII, avtorica: Bojana Dorič

Radio Ognjišče, Zakladi naše dediščine: Natečaj Košara, 25. 10. 2022, gost: Ivo Piry: https://avdio.ognjisce.si/share//posnetki/zakladi_nase_dediscine/2022/zakladi_2022_10_25.mp3

Odprtje razstave in podelitev nagrad

V četrtek, 27. oktobra 2022, smo ob 17.00 v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani odprli razstavo na natečaju sodelujočih izdelkov in podelili nagrade izdelovalcem, katerih košara je bila na natečaju 2021/2022 najbolje ocenjena.

Imeli smo prijeten dogodek, bogat v sliki in besedi. Iskrena hvala vsem za sodelovanje! Priokus dogodka lahko dobite preko fotografij.

Vabljeni tudi na natečaj v letu 2022/2023!

Natečaj Košara - izdelek slovenskega pletarstva 2021/2022

Zaključili smo s prvim natečajem Košara – izdelek slovenskega pletarstva – za osnovnošolce.

S spodbujanjem pletenja košar smo želeli obuditi spomin na košaro, ki so jo izdelovali naši predniki, in je še danes uporabna. Izdelana iz naravnih materialov je povsem ekološka, njene različne oblike pa omogočajo raznovrstno uporabnost. Mlade bi radi vzgajali, da bodo zavestno ohranjali ta del naše materialne kulturne dediščine.

Nagrajenci so:

 1. mesto: Ana Bradeško, OŠ Rovte, dosegla je 75 točk
 2. mesto: Tjan Fridrih, Vid Iršič, Jošt Klančnik in Aljoša Sabo, OŠ Ob Dravinji, dosegli so 71,5 točk
 3. mesto: Žan Treven, OŠ Rovte, dosegel je 71 točk

Vsem izdelovalcem in mentorjem izrekamo iskreno spoštovanje za ves trud, ki so ga vložili v izdelovanje košare. Vsem nagrajencem pa iz srca čestitamo in želimo veliko vztrajnosti in uspehov tudi v prihodnje!

Podrobnejšo razlago najdete tukaj.

Natečaj Košara - izdelek slovenskega pletarstva 2021/2022

O vsebini natečaja

Natečaj razpisuje Društvo katoliških pedagogov Slovenije v povezavi z mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države.

Pomembno je, da spoznamo, ohranimo in obudimo znanje ter zavedanje o tem, kaj je skozi stoletja ohranjalo slovenski narod, kako so živeli naši predniki, kako so ohranili slovenski jezik, kulturo, tradicijo in se kljub oviram razvijali ter pred 30. leti končno zaživeli v samostojni državi. Vsi, ki vzgajamo, smo še posebej poklicani, da živimo odgovorno in aktivno državljanstvo ter skrbimo za spoštovanje, ohranjanje in razvoj prvin, ki gradijo istovetnost slovenskega naroda.

Tudi slovensko rokodelstvo je imelo pomembno vlogo pri ohranjanju slovenske razpoznavnosti in istovetnosti. Z natečajem bi radi obudili spomin na izdelke, ki so jih naši predniki izdelovali zato, ker so jih potrebovali pri vsakdanjem gospodarskem prizadevanju in za praznične potrebe. Izdelki so se spreminjali skozi stoletja, kar je dokaz izrednega znanja, ki je navdihovalo rokodelce. Pri nastajanju in spreminjanju izdelkov so bili rokodelci odvisni od lokalnih in regionalnih gradiv, torej najbolj neposredno povezani z naravo.

Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol v Republiki Sloveniji, učencem šol s slovenskim učnim jezikom (zamejstvo), učencem dopolnilnega pouka slovenščine v evropskih državah ter učencem sobotnih šol, v katerih se učijo slovenščino in druge predmete v slovenščini (izseljenstvo). Veseli bomo vseh sodelujočih.

 

Tema natečaja in gradivo

Gradivo, na katerega se tokrat osredotočamo, je šibje, protje, vitre (leska, vrba, kostanj, srobot in drugi grmi ter drevesa), ličje, trave, koreninice (smreka, murva) kot osnova vseh pletarskih izdelkov. Nikakor pa ne pridejo v poštev razni plastični nadomestki!

Iz teh materialov so naši predniki izdelovali košare, ki so jih uporabljali za prenašanje različnih pridelkov in izdelkov, uporabljali so jih na njivah, za prenašanje drv, jabolk, krompirja, repe, nastilja za živali … Poznali in uporabljali so tudi manjše, namizne košare, npr. za kruh, sadje. V novejših časih vanje odlagamo tudi časopise, ključe ipd. Tako so tema našega natečaja košare (sem sodijo tudi peharji). Košare in peharji naj bodo izdelani iz naravnih materialov, brez dodatkov.

Izdelki naj bodo izdelani v naravni velikosti in predvsem uporabni. Razne miniature ne pridejo v poštev. Ob spoznavanju načina izdelave pletarskega izdelka ne spoznavamo le ene od najbolj množičnih rokodelskih dejavnosti in vloge njenih izdelkov v načinih življenja, temveč odkrivamo možnosti koristne uporabnosti izdelkov. Skupaj z otroki bomo ugotovili, da so ti naravni izdelki (ki tudi po uporabi ne onesnažujejo okolja in so okoljsko vzdržni) še danes primerni za uporabo, konstrukcijsko trdni in oblikovno lični, če so dovolj kakovostno izdelani.

Možnosti za izdelavo pletarskih izdelkov poiščite izključno v lokalnem ali regionalnem okolju; To je okolje, iz katerega učenci prihajajo. S tem bodo spoznali dediščino ustvarjalnosti in rokodelstva, šege in navade, naravne danosti lastnega kraja. Želeno je, da kar v največji meri vzpostavite stik s starejšimi posamezniki, ki  še obvladajo posamezne pletarske veščine.

V svojem okolju poiščite nekoga, ki to rokodelstvo še pozna ali izvaja, torej še vedno izdeluje različne košare. Če ga ne najdete, se gotovo kdo spomni, kako so to delali včasih. To je priložnost tudi za medgeneracijsko druženje, npr. v domovih za ostarele in v društvih starejših občanov. Povezovanje treh generacij (otroci, mentorji, starejši) bo gotovo obogatilo vse tri. Ob tem bodo poleg uporabnosti določene košare lahko izvedeli veliko zgodb, ki so za razumevanje izdelkov in načinov izdelovanja še kako pomembne (npr. zakaj so jih nekoč uporabljali, kakšni so načini izdelovanja, kdaj so jih izdelovali, kako je bilo s prodajo idr.). Ob izdelovanju določenih vrst košar naj nastaja ustrezna dokumentacija, ki vključuje navedbe gradiva, delovni postopek in ostale podrobnosti. Pomembne bodo tudi razne zgodbe, pripovedi, informacije o načinih pridobivanja pletarskih znanj idr.

Natečaj ponuja izjemno priložnost za medpredmetno sodelovanje (tako učiteljev kot učencev) pri predmetih tehnika, likovni pouk, geografija, zgodovina, fizika, družboslovje, naravoslovje, slovenski jezik …

Učitelji, ki bi želeli več znanja o tem področju, ste vabljeni na izobraževanje, ki ga bosta izvajala strokovnjaka s tega področja: dr. Janez Bogataj in g. Iztok Urbanija.

 

Sodelovanje na natečaju

Na natečaju lahko sodeluje vsak osnovnošolec, ki pod mentorstvom učitelja (ali somentorstvom zunanjega mentorja) izdela košaro. Sodeluje lahko tudi skupina osnovnošolcev pod vodstvom mentorja. Košare naj izdelajo otroci popolnoma sami in naj odražajo tudi stopnjo njihovih zmožnosti ter znanja. Nikakor naj košar ne izdelujejo mentorji ali celo rokodelci!

Natečaj razpisujemo za tri starostne in zahtevnostne stopnje:

 • Prva triada: izdela pleteno podnožje košare, podnožje za pehar, podstavek za posodo.
 • Druga triada: izdela košaro iz lesenega ali pletenega podnožja (vanj vstavi količke in jih preplete).
 • Tretja triada: izdela pleteno košaro, lahko tudi zahtevnejši izdelek (npr. košara s pokrovom, dvoročna košara, jerbas, pehar (sejavnica) idr.).

Zaželeno je, da na natečaju sodelujejo skupine, v čemer se nadarjenosti otrok združujejo: nekdo izdela košaro, drugi poišče stike v okolju in razišče čim več o navadah, povezanih s košarami ter z načinom izdelave, tretji zapiše predstavitev in morebitne zgodbe, ki jih je ekipa pri raziskovanju te obrti izvedela idr.

Izdelki naj bodo uporabni, torej v izvirni velikosti.

V pomoč pri delu je lahko delovni zvezek: Urbanija, Iztok (2020): Pletenje košar in košev. Delovni zvezek. Zgornji Tuštanj: Iztok Urbanija, Pletarstvo in pletenje košar. (Dobavljivo: izdajatelj ali Rayher)

 

Izobraževanje učiteljev/mentorjev

V pomoč mentorjem, ki bi želeli spodbuditi svoje učence k sodelovanju, bomo izvedli izobraževanje. Vodila ga bosta prof. dr. Janez Bogataj in g. Iztok Urbanija, pletar. Na izobraževanju boste izvedeli več o izdelovanju košar na Slovenskem ter se v tem tudi praktično preizkusili.

Izobraževanje bo v petek, 10. 12. 2021 od 13.00 do 19.45 (8 pedagoških ur, udeleženci dobijo potrdilo) v Zg. Tuštanju oz. bližnji okolici (pri Moravčah).

Prijava na izobraževanje: do 2. 12. 2021 preko spletne strani DKPS ali na dkps.seminarji@gmail.com. Prispevek za udeležbo je 25 €.

Izobraževanje za mentorje je že zaključeno. Poročilo si lahko ogledate tu.

 

Ocenjevanje izdelkov

Izdelke bo ocenila tričlanska strokovna komisija.

Kriteriji ocenjevanja so:

Uporabljeno gradivo

do 5 točk

Oblika izdelka, povezanost z lokalnim okoljem

do 5 točk

Kakovost izdelave, uporabnost

do 5 točk

Kakovost predstavitve izdelka (namembnost, dediščina)

do 5 točk

Dodana vrednost (zapisi zgodb, dogodivščin iz preteklosti, povezanih s košarami)

do 5 točk

 

Prijava na natečaj

Avtor ali avtorska skupina (s pomočjo mentorja) izpolni izjavo o sodelovanju ter jo do roka za oddajo skupaj s fotografijo svojega izdelka pošlje na naslov dkps.konferenca@gmail.com. Izjava je objavljena na spletni strani organizatorja.

Izjava o sodelovanju vsebuje:

 • Naziv šole, ime in priimek ter kontakt mentorja;
 • Osnovni podatki o udeležencu (-ih) natečaja (ime, priimek, razred, starost);
 • Osnovni podatki o zakonitem zastopniku;
 • Naziv izdelka (lokalno ali regionalno poimenovanje);
 • Datum izdelave;
 • Predstavitev izdelka (opis njegove uporabe, izgleda, gradiv, namembnosti, obdobja uporabe, načina izdelave …), k čemur je zelo zaželeno, da dodate tudi različne zgodbe, dogodivščine, pripetljaje;
 • Obvezna priloga: 3 fotografij izdelka (z različnih zornih kotov, dovolj kakovostne) in poljubnega števila ostalih fotografij (npr. faze nastajanja izdelka, obisk pri rokodelcu mentorju idr.).

Zaključek natečaja

Ocenjeni bodo vsi izdelki, katerih pravilno izpolnjene izjave in fotografije izdelkov bomo prejeli do vključno: 20. 6. 2022 ter so bili izdelani v času trajanja natečaja.

Najbolje ocenjeni izdelki bodo nagrajeni. Seznam nagrajencev bo objavljen 15. 7. 2022 na spletni strani DKPS.

Vsi sodelujoči prejmejo potrdilo o sodelovanju, avtorji najbolje ocenjenih izdelkov prejmejo nagrado.

O kraju podelitve nagrad in nagradnem skladu bomo obvestili pozneje.

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije: https://www.dkps.si/izobrazevanje/, dkps.seminarji@gmail.com

 

IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV