Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Naročilo oglednega izvoda

Naročilo oglednega izvoda revije Vzgoja

Podatki o naročniku