Človek, ki le nase misli in v vsem išče le svoj dobiček, ne more biti srečen. Če hočeš živeti za sebe, živi za druge!

Seneka

Bodoči pedagogi

Študentska skupina Bodoči pedagogi se srečuje dvakrat mesečno, okvirno na štirinajst dni ob torkih Naša srečanja so sestavljena iz treh momentov: duhovni, strokovni in družabni. Delimo si izkušnjo svoje vere ter jo želimo poglabljati, ker želimo, da bi bil Kristus v središču našega življenja. Ob strokovnih temah, pogovorih o vzgoji in šoli, oblikujemo svoja stališča. Pogovarjamo se tudi o diplomskih nalogah, ki nastajajo, gremo skupaj na kakšno predavanje, beremo strokovno literaturo, sodelujemo na strokovnih srečanjih. Skupina zna tudi praznovati, se veseliti vsakdanjega življenja in lepote vsakega člana. Humor je značilen za našo skupino.

Skupino vodi p. Silvo Šinkovec: silvo.sinkovec@rkc.si

Srečanja so pri sv. Jakobu na Gornjem trgu v Ljubljani.

Odmevi na srečanja:

Naše srečanje smo začeli z molitvijo k priprošnji Sv. Duhu za Modrost. Nato smo se ob Pavlovem pismu Filipljanom (Fil4,4-9) v tišini vprašali, kaj vse nas nagovori za naše življenje. Ter le ta razmišljanja podelili eden z drugim. Zaustavili smo se ob izrazu ...kar je vzvišeno,...(Fil4,8) In v gršekm izvirniku iskali primernejše prevode za to besedo. Spraševali smo se tudi kaj je imel Sv. Pavel v mislih, ko je zapisal "... vse to imejte v mislih". Kaj je v mislih izbiramo sami. Čemu bom sledil v vsakem trenutku? Sami smo gospodarji sebe. In Gospod je blizu - zdej, v tem trenutku. P. Silvo nas je nagovorili, da si lahko vzamemo Pismo Filipljanom v celoti za svoje osebno duhovno življenje in da naj ga preberemo 1,2x v kratkem času, na hitro, potem pa spet po odlomkih, počasi. Duhovni delček srečanja smo zaključili še s podelitvijo svojih osebnih izkušenj s področja "Duhovne pomoči." Kjer so se nas v zadnjem času dotaknile različne oblike: od osebne molitve v avtu, do zavedanja življenja v skupnosti in podpore v njej, blagoslavljanja, molitve pred jedjo... V drugem delu srečanja pa smo načrtovali tematiko in logistiko naših letošnjih srečevanj. Nekatere tematike že začeli skoraj študirati, tako da se nam obeta zanimivo leto.

Marta

Tekom srečanja smo preko Krsta v Savici bolje spoznali našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Čeprav smo vsi to pesnitev poznali, nam je bila tokrat predstavljena s povsem drugega zornega kota. Tako smo lahko občutili duhovno vrednost te pesnitve, saj pesnik v njej izpove svojo vero, notranje boje in zgoščeno predstavi našo vero in njen smisel za slehernega izmed nas. Ob tem smo spoznavali vzporednice s sv. Pavlom in na koncu odmevali na slišano. Srečanje smo zaključili z molitvijo.

Irena

Srečanje smo začeli ob sladkanju s čokolado in pogovoru o tem kako smo vstopili v novo leto.

Najprej nam je Urban podal svojo izkušnjo srečanja z Magdaleno Gornikovo na zadnjem romanju in njegov navdih za predlagano temo. Pogovarjali smo se malo o tem kaj že vemo o njej - njeno življenje je lepo predstavljeno v knjigi in filmu Dotaknili smo se pojma mistika in razglabljali katere mistike še poznamo, kje se z njo srečujemo. Silvo je z nami delil svoje izkušnje srečevanja ljudi, ki so mistiki. V branje nam priporoča knjigo Vladimirja Truharja: "Doživljanje absolutnega v slovenski literaturi". Srečanje smo končali z molitvijo s knjigice sporočil Magdalene Gornikove.

Marta

Nocoj ni bilo teme. Tema smo bili mi. Ob naši okrogli mizi je tekel pogovor o tem, kaj kdo živi, s čim se bori, za kaj se trudi, kako mu teče življenje, kaj mu prinaša veselje. Zvedeli smo veliko.

Hvala vsem.

p. Silvo

Naše srečanje smo začeli s podelitvijo, kako smo doživeli in preživeli praznične dni Velike noči. Razveselili smo se lepih novic pogumnega korakanja po poti lastne poklicanosti in služenja. To je bila namreč tudi naša tokratna tema. Vsak izmed nas je za nekaj poklican in ima darove, ki jih je Gospod položil v njegovo srce. Pri odkrivanju svoje poklicanosti nam lahko pomagajo naše osebne želje, kot tudi naše sposobnosti, možnosti. Če so le-te uglašene s potrebami družbe in našimi vrednotami, bo lažja prava odločitev. Pri tem potrebujemo Njegove milosti - da bi bili iskreni do sebe, da bi spoznali, sledili in vztrajali na poti Življenja. Na koncu smo odmevali na besedilo o poklicu in poklicanosti in srečanje zaključili z molitvijo.

Irena

Kje je danes- nekoč »Skupina bodočih pedagogov«? Sešla se je na spletu

Vsi čutimo posledice epidemije in za mnoge nas šolnike pomeni to delo na daljavo, ki se ga lotevamo na različne načine. Hkrati s tem hrepenimo po stikih v živo, ki jih »nadomeščamo« virtualno. Zoom sestanki so postali prava modna (a koristna) muha.

Tako se mi je porodila ideja, da bi se lahko sestali tudi nekoč skupina bodočih pedagogov. Čeprav smo se preselili na različne kraje po Sloveniji, nam omejenost na občine ne more preprečiti, da se ne bi spet videli preko spleta in malo poklepetali. Kratek mail Tini za potrditev ideje in p. Silvu za žegen in ideja je prešla v povabilo in srečanje na daljavo. Tako se nas je na »naš torek« 15.12. zbralo kar 10 članov in p. Silvo. Čas je tekel hitro, a kdor je znal postaviti pravo vprašanje, je hitro prišel do odgovora. Kot običajno ni manjkalo smeha in anekdot, idej, modrovanj in zaključne misli vsakega posameznika ter sklepnega patrovega blagoslova. Vsi smo bili hvaležni, da smo se lahko videli in izmenjali stavek z vsakim, kje je sedaj. In več kot zgolj »obletnica mature«; kot je nekdo v šali primerjal naše srečanje, določili smo si nov datum ZOOM srečanja.

Dolgujem še odgovor: Kje je torej danes skupina? Nekateri so še »bodoči pedagogi«, da ohranjajo »status skupine«, drugi so se iz »bodočih« prelevili v »mlade« (z zavidljivimi akademskimi nazivi in službenimi funkcijami), a vsak s poslanstvom: (vero)uka željnim mladim predajat svoje znanje, jim stati ob strani pri njihovi rasti. A skupina je bila vselej odprta tudi za druge študente, ne le pedagoge – ti sedaj vzgajajo in negujejo ljubezen v srcih starejših, bolnikih, pa tudi v laboratorijih in živalskih habitatih.

Ana