Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

December 2019

Če pa tudi dogodke svoje domovine v srcu čutimo, ji dobro želimo in smo
pripravljeni, k pridu domovine po svoji moči pomagati,

je le sam ljubi Bog, ki zmore domovini vse, kar ji k časti in sreči
služi, dati, vse hudo in nesreče od nje odvrniti, jo blagosloviti in
osrečiti.

Kdor svojo domovino resnično ljubi, bo tedaj tudi svoje želje za srečo
domovine k Bogu pošiljal, večkrat prisrčno bo zanjo molil.

Molimo tudi mi večkrat za svojo ljubo domovino in prosimo Boga, od
katerega vse dobro pride, naj blagoslovi njo in njene prebivalce.

Anton Martin Slomšek ( Ponovilo 1854).