Človek, ki le nase misli in v vsem išče le svoj dobiček, ne more biti srečen. Če hočeš živeti za sebe, živi za druge!

Seneka

K

 • Kačič, Marino (2008): Vseživljenjsko učenje. V: Vzgoja (V žarišču: Izobraževanje odraslih), X, 38: 12–14.
 • Kadunc, Dragica (2012): Odnos mladih do državljanskih pravic. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIV, 53: 42–44.
 • Kajtna, Tanja (2016): Vloga športnega trenerja. V: Vzgoja (V žarišču: Etika v športu), XVIII, 72: 13-15.
 • Kalin, Jana (1999): Da bi se bilo vredno srečati na razredni uri. V: Vzgoja (Razredne ure), I, 1: 25–26.
 • Kalin, Jana (1999): Zakaj razredne ure. V: Vzgoja (Razredne ure), I, 2: 21–23.
 • Kalin, Jana (1999): Oblikovanje osebnosti. V: Vzgoja (Razredne ure), I, 3: 26–28.
 • Kalin, Jana (2001): Kdaj je razrednik zares razrednik? V: Vzgoja (V žarišču: Razredništvo), III, 9: 3–5.
 • Kalin, Jana (2001): Prostor kakovostnega življenja: pogovor s prof. dr. Barico Marentič Požarnik. V: Vzgoja (Naš pogovor), III, 12: 23–26.
 • Kalin, Jana (2003): Komunicirati: imeti nekaj skupnega. V: Vzgoja (Razredništvo), V, 17: 27–28.
 • Kalin, Jana (2003): Kakovostna komunikacija. V: Vzgoja (Razredništvo), V, 18: 36–38.
 • Kalin, Jana (2001): Svetovalni razgovor z učenci in starši. V: Vzgoja (Razredništvo), III, 9: 32–34.
 • Kalin, Jana (2003): Diskusija. V: Vzgoja (Razredništvo), V, 20: 33–34.
 • Kalin, Jana (2004): Osebnostna zrelost in modrost. V: Vzgoja (V žarišču: Celostni razvoj), VI, 23: 11–13.
 • Kalin, Jana (2005): Na mednarodnih konferencah. V: Vzgoja (V žarišču: Učitelj v Evropi), VII, 25: 13–15.
 • Kalin, Jana (2009): Sodelovanje med učitelji in starši. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XI, 42: 28–29.
 • Kalin, Jana (2020): Od kakovosti učenja in poučevanja so izobraževanja učiteljev. V: Vzgoja (V žarišču: Humanistični pristop), XXII, 88: 8–10.
 • Kalin, Jana; Kiswarday, Vanja; Jeriček, Helena (1999): Bodo učitelji v prihodnje potrebni? V: Vzgoja (Naš pogovor), I, 4: 16–19.
 • Kandare, Alma (2012): Starši, šola in vzgoja. V: (Razredništvo in vzgojni načrt), XIV, 55: 28-29.
 • Kandare, Alma (2012): Vzgoja in mediji. V: (Razredništvo in vzgojni načrt), XIV, 56: 35-36.
 • Karničar, Drejc (2012): Reševanje v gorah. V: Vzgoja (V žarišču: Boj za življenje), XIV, 53: 17–19.
 • Kastelic Hočevar, Magda (2005): Vpliv medijev na vzgojo mladih. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VII, 28: 42–43.
 • Kastelic, Rok (2022): Domoljubje v učnih načrtih za zgodovino in geografijo. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXIV, 96: 29–30.
 • Kavalir, Monika (2002): Nadarjeni učenci. V: Vzgoja (V žarišču: Nadarjeni), IV, 15: 4–7.
 • Kavkler, Marija (2001): Zmanjševanje neenakosti. V: Vzgoja (V žarišču: Prostovoljno delo), III, 11: 9–11.
 • Kavkler, Marija (2003): Inkluzivno izobraževanje. V: Vzgoja (V žarišču: Različne poti), V, 18: 5–7.
 • Kayirerwa, Marie-Laetitia (1999): »Miru se ne moreš naučiti. Ali ga nosiš v svojem srcu ali pa ne.« V: Vzgoja (Vzgojna področja), I, 1: 43.
 • KB (2013): Pri praznem grobu. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XV, 57: 28.
 • Kejžar, Bernarda (2005): Tkalka. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VII, 27: 39–41.
 • Kejžar, Bernarda (2005): Pogovorne ure za učence. V: Vzgoja (Razredništvo), VII, 28: 32–34.
 • Kejžar, Bernarda (2006): Evropski jezikovni portfolijo. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VIII, 31: 37–40.
 • Kejžar, Bernarda (2020): Šolanje na daljavo ... in od blizu. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXII, 86: 31–33.
 • Kejžar, Franc (2002): Religiozno. V: Vzgoja (V žarišču: Človek in vera), IV, 13: 8–9.
 • Kelhar, Sanja (2017): Inkluzivni pedagog. V: Vzgoja (V žarišču: Inkluzija - v dobro vseh), XIX, 76: 9-10.
 • Kenk, Irena; Erjavec, Ivanka (2002): V šoli proti nasilju. V: Vzgoja (V žarišču: Kako ravnati z nasiljem?), IV, 16: 19–24.
 • Kerč, Marjeta Maruša (2020): Pravica vsakega je biti sprejet. V: Vzgoja (Izkušnje), XXII, 85: 52.
 • Kern, Ana Nuša (2011): Ne, naš pa že ne! V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja v družini), XIII, 50: 16–18.
 • Kernel, Leon (2012): Ali nas res nimaš rad?. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XIV, 55: 25.
 • Kernel, Leon (2014): Kradejo nam ljubezen. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVI, 63: 30-31.
 • Kernel, Leon (2016): Hvala. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVIII, 69: 22.
 • Keršmanc, Andreja (2018): Mreža vrtcev pedagogike skupnosti. V: Vzgoja (V žarišču: Pedagogika skupnosti), XX, 79: 5-6.
 • Kham, Boris (2004): V objemu narave. V: Vzgoja (V žarišču: Anton Martin Slomšek in izzivi za našo šolo), VI, 22: 5–7.
 • Kham, Boris (2011): Srečanje z Naravo (Stvarstvom) . V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XIII, 49: 31–32.
 • Kham, Boris (2015): Slomšek in naravoslovje. V: Vzgoja (V žarišču: Spoznavanje narave), XVII, 67: 15–17.
 • Kham, Boris (2015): Utrinki s festivala Science on stage 2015. V: Vzgoja (V žarišču: Spoznavanje narave), XVII, 67: 24, 29.
 • Kham, Boris (2015): Posedovanje znanja prinaša odgovornost. Pogovor z dr. Edvardom Kobalom. V: Vzgoja (Naš pogovor), XVII, 67: 25–28.
 • Kham, Boris (2015): Biti učitelj fizike. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVII, 68: 23–24.
 • Kham, Boris (2019): Astronomija s slepimi in slabovidnimi. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXI, 81: 46–47.
 • Kham, Boris (2019): Spremljajmo dogodke v naravi. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXI, 82: 34–35.
 • Kham, Boris (2019): Učitelj naravoslovja. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXI, 83: 25–26.
 • Kham, Boris (2019): Popestrimo poučevanje naravoslovja. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXI, 84: 24–26.
 • Kink, Stanislav (2006): Mar smo smisel drug drugemu? V: Vzgoja (Razredništvo), VIII, 29: 33.
 • Kiswarday, Vanja (2005): Kje je kdo? V: Vzgoja (V žarišču: Duševne bolezni), VII, 26: 10–12.
 • Kiswarday, Vanja R. (1999): Ko malček sede pred računalnik. V: Vzgoja (Vzgojna področja), I, 4: 38–39.
 • Kiswarday, Vanja (2010): Spodbujanje rezilientnosti v razburkanem obdobju odraščanja. V: Vzgoja (V žarišču: Kdo so mladi danes), XII, 48: 9–11.
 • Kiswarday, Vanja (2014): Inkluzija kot priložnost. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVI, 61: 45-46.
 • Kiswarday, Vanja (2014): Inkluzija je odnos sprejemanja in ljubezni do življenja. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVI, 62: 21-22.
 • Kiswarday, Vanja (2014): Ustvarjanje inkluzivnega učnega okolja. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVI, 63: 21-23.
 • Kiswarday, Vanja (2014): Prilagajanje učnega prostora otrokom s posebnimi potrebami. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVI, 64: 29-31.
 • Kiswarday, Vanja; Drljić, Karmen (2016): Prostovoljno delo študentov pedagoških smeri z otroki s posebnimi potrebami. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja in usmiljenje), XVIII, 69: 14-16.
 • Kiswarday, Vanja (2016): Recikliranje učnega stresa je priložnost za krepitev rezilientnosti. V: Vzgoja (V žarišču: Zdravje mladih in šola), XVIII, 70: 10-12.
 • Kiswarday, Vanja (2017): Dvojna izjemnost. V: Vzgoja (V žarišču: Inkluzija - v dobro vseh), XIX, 76: 5-8.
 • Kiswarday, Vanja (2018): Vsakdo je vreden, da je vključen. Pogovor s s. Michelo Carrozzino. V: Vzgoja (Naš pogovor), XX, 77: 15-18.
 • Kladnik, Tone (2002): Kako priti iz alkoholizma? V: Vzgoja (V žarišču: Zasvojenost – izziv vzgoji), IV, 14: 9–11.
 • Kladnik, Tone (2003): Izvir-no. V: Vzgoja (Izkušnje), V, 20: 46–48.
 • Klančar, Darinka (1999): Center za družine. V: Vzgoja (Starši), I, 4: 28–30.
 • Klančar Kobal, Apolonija (1999): Podobe in govorica komunikacije. V: Vzgoja (Starši), I, 3: 33–35.
 • Klančar Kobal, Apolonija (2003): Ecce schola. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), V, 17: 19–21.
 • Klančar, Apolonija (2013): Spoštovanje. V: Vzgoja (V žarišču: Človek je bitje sodelovanja), XV, 59: 5–8.
 • Klančar, Marija (2016): Humor v šoli. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XVIII, 70: 35.
 • Klančič, Maja (2006): Kako je projekt PUPO zaživel na naši šoli. V: Vzgoja (V žarišču: Osip v šoli), VIII, 29: 19–20.
 • Klanjšček, Miha; Hozjan, Dejan (2020): Koraki do uspešne vzgoje. V: Vzgoja (Starši), XXII, 87: 29-30.
 • Klanjšček, Miha; Hozjan, Dejan (2020): Kako se soočati z neželenim vedenjem otroka. V: Vzgoja (Starši), XXII, 88: 37-38.
 • Klinger, Simona (2002): Spodbujanje razvoja pozitivne samopodobe. V: Vzgoja (Razredništvo), IV, 16: 35–36.
 • Klinkon, Tina (2017): Biti čuječ prostovoljec. V: Vzgoja (Prostovoljno delo), XIX, 73: 45-46.
 • Klun, Branko (2013): Kaj je zgodovina. V: Vzgoja (V žarišču: V šoli spomina), XV, 57: 3-4.
 • Klun, Branko (2020): Narava in svoboda. V: Vzgoja (V žarišču: Spolna identiteta), XXII, 86: 19-20.
 • Knavs, Simona (2014): Razumevanje Gogalove osebnostne pedagogike. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVI, 63: 24, 29.
 • Knavs, Simona (2014): Vzgojni cilj je človeškost. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVI, 64: 32, 29.
 • Knavs, Simona (2015): Pedagoška osebnost. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVII, 65: 22-23.
 • Knific, Polona (2006): Edina tema, ki obstaja, je neznanje. Pogovor s Sonjo Pungertnik. V: Vzgoja (Naš pogovor), VIII, 31: 15-18.
 • Kobal, Damjan; Hvala Bojan (2010): Merjenje kakovosti. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XII, 47: 18–20.
 • Kobal, Damjan (2020): V razumni družbi bi najboljši bili učitelji. V: Vzgoja (V žarišču: Biti učitelj), XXII, 85: 14–15.
 • Kobal Grum, Darja (2006): Samopodoba v mladostništvu. V: Vzgoja (V žarišču: Samopodoba in samospoštovanje), VIII, 32: 3–5.
 • Kobal, Vinko (1999): Vzgoja za praznovanje. V: Vzgoja (V žarišču: Praznovanje), I, 3: 18–21.
 • Kočevar, Helena (2009): Romski učenec in slovenščina. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XI, 41: 38–39.
 • Kodelja, Zdenko (2011): Etika, poklicne etike in kodeksi. V: Vzgoja (Razvijanje etične kulture), XIII, 49: 25–26.
 • Koderman, Branko (2020): Ideološka ali identitetna oblikovanost družboslovnih in humanističnih predmetov v srednješolskem izobraževalnem sistemu v Sloveniji. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXII, 85: 28-30.
 • Koderman, Branko (2021): Domoljubje je duša in srce naroda. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXIII, 91: 23–24.
 • Koderman, Branko (2021): Kultura - inkulturacija - domoljubje. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXIII, 90: 26–27.
 • Koderman, Branko (2021): Domoljubja oropana šola v Sloveniji - kako do preporoda?. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXIII, 92: 27–28.
 • Koderman, Branko (2022): Okvirni načrt za predmet Krščansko slovenstvo v prvi triadi OŠ. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXIV, 94: 26–27.
 • Koderman, Branko (2022): Vrednote med družino in šolo. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXIV, 95: 27-28.
 • Koderman, Branko (2024): Starši, otroci, pesniki in učitelji v učilnicah krščanskega slovenstva. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXVI, 101: 34–35.
 • Kolenc, Janez (2004): Vpliv učnih stilov. V: Vzgoja (V žarišču: Preobremenjenost učencev v devetletki), VI, 24: 8–10.
 • Kolenec, Franci M. (2000): Samostojnost v okviru možnosti. V: Vzgoja (Izkušnje), II, 5: 42–44.
 • Kolenec, Franci M. (2000): Deset let poletne šole. V: Vzgoja (Izkušnje), II, 6: 40.
 • Kolenec, Franci M. (2000): Mladinski dom Jarše. V: Vzgoja (V žarišču: Različne poti), II, 8: 15–16.
 • Kolenec, Franci M. (2000): Pot k svetlobi. V: Vzgoja (Izkušnje), II, 8: 44.
 • Kolenec, Franci M. (2001): Skrb za gluhe in naglušne. V: Vzgoja (Izkušnje), III, 10: 45–47.
 • Kolenec, Franci M. (2001): Integracija. V: Vzgoja (Vzgojna področja), III, 12: 45–46.
 • Kolenec, Franci M. (2002): Bolnišnična šola. V: Vzgoja (Vzgojna področja), IV, 13: 43–45.
 • Kolenec, Franci M. (2003): 40 let Centra za sluh in govor v Mariboru. V: Vzgoja (V žarišču: Različne poti), V, 18: 11–12.
 • Kolenec, Franci M. (2004): Oddelek za invalidno mladino v Stari Gori. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VI, 21: 38–40.
 • Kolenec, Franci M. (2004): Socializacija agresije. V: Vzgoja (Izkušnje), VI, 24: 43.
 • Kolenec, Franci M.; Žgur Černigoj, Erna (2005): ... volje, dela in ljubezni (CUIO Vipava). V: Vzgoja (Vzgojna področja), VII, 26: 42–43.
 • Kolenec, Franci M. (2006): 60 let šole Jela Janežiča. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VIII, 32: 36.
 • Kolenec, Franci M. (2008): Timsko delo. V: Vzgoja (Razredništvo), X, 38: 28–29.
 • Kolenec, Franci M. (2009): Imejte me radi. V: Vzgoja (Izkušnje), XI, 43: 46–47.
 • Kolenec, Franci M. (2009): Individualiziran program. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XI, 44: 36–37.
 • Kolenec, Franci M. (2010): Integracija, integracija, integracija. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XII, 45: 42–43.
 • Kolenec, Franci M. (2010): Predstavitev knjige Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XII, 46: 22–23.
 • Kolenec, Franci M. (2010): Hoja Franca Pedička po pedagogiki. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XII, 47: 21.
 • Kolenec, Franci M. (2011): Slepi in slabovidni učenci v večinski šoli. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIII, 50: 41–43.
 • Kolenec, Franci M. (2011): Gluh in naglušen učenec v večinski šoli. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIII, 52: 38–40.
 • Kolenec, Franci M. (2014): Bralni lističi. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVI, 64: 43.
 • Kolenec, Franci M. (2015): Didel didel dojsa. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVII, 64: 43.
 • Kolenec, Franci M. (2016): Zgodnje preprečevanje govorno-jezikovnih motenj: Prepoznavanje. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVIII, 69: 44-45.
 • Kolenec, Franci M. (2016): Zgodnje preprečevanje govorno-jezikovnih motenj: delo logopeda. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVIII, 70: 41-42.
 • Kolenec, Franci M. (2018): Dvajset let revije Vzgoja. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja in vzgoja), XX, 80: 9-10.
 • Kolenko, Marijana (2007): Vzgoja in razvoj vrednot. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgojni načrt šole), IX, 34: 7–9.
 • Kolenko, Marijana (2008): Šola tudi vzgaja. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), X, 38: 21–22.
 • Kolenko, Marijana (2008): Komunicirajmo kulturno. V: Vzgoja (V žarišču: Zdravje otrok in vzgojni načrt), X, 39: 10–11.
 • Kolenko, Marijana (2012): Ali zmoremo obrniti smer v pozitivizem. V: Vzgoja (V žarišču: Kako preživeti krizo), XIV, 56: 13-14.
 • Kolenko, Marijana (2015): Človekove - otrokove pravice v luči ZZZDR. V: Vzgoja (V žarišču: Človekove pravice in družina), XVII, 66: 3-4.
 • Kolenko, Marijana (2017): Vzgojni načrt: osnova za spodbujanje celostnega razvoja. V: Vzgoja (V žarišču: Na poti k celostnosti), XIX, 73: 10-11.
 • Kolenko, Marijana (2018): Šolska svetovalna služba skozi oči vodstva šole. V: Vzgoja (V žarišču: 50 let šolske svetovalne službe), XX, 78: 15-16.
 • Kolenko, Marijana (2019): Etični kodeksi kot podpora dobrim odnosom. V: Vzgoja (V žarišču: Gradimo dobre odnose v vrtcu in šoli), XXI, 82: 10-11.
 • Kolenko, Marijana (2021): Za celosten razvoj mladih je potrebno veliko srce. V: Vzgoja (V žarišču: Globalni pogled), XXIII, 92: 11-12.
 • Kolenko, Marijana (2022): Šola kot kulturno središče. V: Vzgoja (V žarišču: Kultura in lepo), XXIV, 95: 7-8.
 • Kolenko, Marijana (2023): Učimo se biti človek. V: Vzgoja (V žarišču: Srce, polno ljubezni), XXV, 100: 5-6.
 • Kolonić, Lorena (2006): Ples in predšolski otroci. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VIII, 32: 34–35.
 • Kolonić, Lorena (2007): Otroci in barve. V: Vzgoja (Vzgojna področja), IX, 33: 39–40.
 • Kolonić, Lorena (2007): Projekt: Okroglo in rdeče. V: Vzgoja (Izkušnje), IX, 34: 43.
 • Kolšek, Alenka; Pintar, Tatjana, (2008): Odkrij deželo življenja. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za ljubezen), X, 37: 14–15.
 • Kolvenbach, Peter Hans (1999): Odločilna vloga učitelja. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja), I, 1: 7–11.
 • Komac, Tadeja (2020):  Spoštovanje in osebe s posebnimi potrebami. V: Vzgoja (V žarišču: Ustvarjamo kulturo spoštovanja), XXII, 87: 16-17.
 • Komelj, Milček (2003): Skrivnosti kozmičnega prasveta. V: Vzgoja (Vzgojna področja), V, 17: 44.
 • Komelj, Milček (2003): Barviti spomin razigranega otroštva. V: Vzgoja (Vzgojna področja), V, 18: 43.
 • Komelj, Milček (2003): Slikarjev škrjančevski zamah. V: Vzgoja (Vzgojna področja), V, 19: 44.
 • Komelj, Milček (2003): Maleševi otroški upi in strahovi. V: Vzgoja (Vzgojna področja), V, 20: 40.
 • Komelj, Milček (2004): Otroško vstopanje v svet umetnosti. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VI, 21: 35.
 • Komelj, Milček (2004): Božja skrb. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VI, 22: 36.
 • Komelj, Milček (2004): V zavetju ljubeče povezanosti. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VI, 23: 37.
 • Komelj, Milček (2004): Ogenj človeških mor in sanj. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VI, 24: 38–39.
 • Komelj, Milček (2005): Veliki slovenski učitelj v Evropi. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VII, 25: 40–41.
 • Komelj, Milček (2005): Bolečina slikarjevega brezdomstva. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VII, 26: 40–41.
 • Komelj, Milček (2005): Duhovno sporočilo besede. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VII, 27: 36–37.
 • Komelj, Milček (2005): Skrivnosti Jemčevega Križa. V: Vzgoja (Vzgojna področja),  VII, 28: 40–41.
 • Komelj, Milček (2006): Kregarjevi ustvarjalni romarji. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VIII, 29: 37–38.
 • Komelj, Milček (2006): Vsestranska predanost poklicu. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VIII, 30: 38–39.
 • Komelj, Milček (2006): Kraljeva meditacija o skrivnosti življenja. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VIII, 31: 31–32.
 • Komelj, Milček (2006): Portretni lok spoštljive ustvarjalne zbranosti. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VIII, 32: 32–34.
 • Komelj, Milček (2007): Bernikov Izgubljeni sin. V: Vzgoja (V žarišču: Knjiga knjig), IX, 33: 11–12.
 • Komelj, Milček (2007): Setev za življenjsko rast. V: Vzgoja (Vzgojna področja), IX, 34: 39–40.
 • Komelj, Milček (2007): Živost zrcalnega prebliska. V: Vzgoja (Vzgojna področja), IX, 35: 35–36.
 • Komelj, Milček (2007): Svetišče otroškega spomina. V: Vzgoja (Vzgojna področja), IX, 36: 36–37.
 • Komelj, Milček (2008): Posvečenost ljubezni. V: Vzgoja (Vzgojna področja), X, 37: 36–37.
 • Komelj, Milček (2008): Svetli otroci v pravljični naravi. V: Vzgoja (Vzgojna področja), X, 39: 34–35.
 • Komelj, Milček (2008): Pesem večnega hrepenenja. V: Vzgoja (Vzgojna področja), X, 40: 33–34.
 • Komelj, Milček (2009): Slikarska harmonija zemeljske in nebesne sfere. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XI, 41: 34–35.
 • Komelj, Milček (2009): Slikarjeva posvetitev narave. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XI, 42: 38–39.
 • Komelj, Milček (2009): Hrepenenje po idealu. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XI, 43: 33–34.
 • Komelj, Milček (2009): Otroška pot v ogledalo. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XI, 44: 35–36.
 • Komelj, Milček (2010): Svetloba družinske sreče. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XII, 45: 40–41.
 • Komelj, Milček (2010): Čistost romantične idile – slikarjeva podoba raja. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XII, 46: 38–39.
 • Komelj, Milček (2010): Življenje v ustvarjalnem vrtincu. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XII, 47: 37–38.
 • Komelj, Milček (2010): Tršarjev razigrani Otroški strah. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XII, 48: 36–37.
 • Komelj, Milček (2011): Slikarjeva ljubezen do trpečih in nemočnih. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIII, 49: 41–42.
 • Komelj, Milček (2011): Barviti triptih kalejdoskopskih sanj. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIII, 50: 40–41.
 • Komelj, Milček (2011): Grafični eksperiment. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIII, 51: 41–42.
 • Komelj, Milček (2011): Svetloba ustvarjalnega srca. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIII, 52: 36–37.
 • Komelj, Milček (2012): Združitev slikarske in duhovne izkušnje. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIV, 53: 38–39.
 • Komelj, Milček (2012): Prizadevanje za pristno umetnost. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIV, 54: 39–40.
 • Komelj, Milček (2012): Likovno komuniciranje s kompozicijo živobarvnih znakov. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIV, 55: 40–41.
 • Komelj, Milček (2012): Abstraktna vizija zgodovinskega motiva. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIV, 56: 38–39.
 • Komelj, Milček (2013): Neznana prostranstva slikarske poezije. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XV, 57: 41–42.
 • Komelj, Milček (2013): Duhovno zamaknjena slikarska zbranost. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XV, 58: 38–39.
 • Komelj, Milček (2013): Nežni objem življenjskega veselja. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XV, 59: 40–41.
 • Komelj, Milček (2013): Rupnikova knjiga Božje besede. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XV, 60: 37–38.
 • Komelj, Milček (2014): Dežela večnega poletja in srečnih sanj. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVI, 61: 40–41.
 • Komelj, Milček (2014): Brezprizivni red in nebogljeni človek. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVI, 62: 36–37.
 • Komelj, Milček (2014): V večnost zazrti angelski pogled. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVI, 63: 37–38.
 • Komelj, Milček (2014): Slikarjevo izpričevanje človeškosti. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVI, 64: 41–42.
 • Komelj, Milček (2015): Umetnik in hčerka. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVII, 65: 41–42.
 • Komelj, Milček (2015): Desetnica kot Maleševa barvita osebna izpoved. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVII, 66: 42–43.
 • Komelj, Milček (2015): Znanstvenikov dvom in zanos. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVII, 67: 43–44.
 • Komelj, Milček (2015): Sožitje umetnika in domovine. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVII, 68: 40–41.
 • Komelj, Milček (2016): Hrepeneče Jakopičevo sočutje. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVIII, 69: 40–41.
 • Komelj, Milček (2016): Vesela apoteoza otroškega zdravja. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVIII, 70: 39–40.
 • Komelj, Milček (2016): Prosojno odstiranje duhovnega pogleda. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVIII, 71: 36–37.
 • Komelj, Milček (2016): Smrtna tišina pod gorovjem večnosti. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVIII, 72: 36–37
 • Komelj, Milček (2017): Otroci in njihovi skrivnostni usmerjevalci. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIX, 73: 43–44.
 • Komelj, Milček (2017): Življenjska zavezanost knjigi. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIX, 74: 40–41.
 • Komelj, Milček (2017): Trpka posvečenost domovinske ljubezni. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIX, 75: 37–38.
 • Komelj, Milček (2017): Upajoča svetloba v temini življenja. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIX, 76: 40–41.
 • Komelj, Milček (2018): Cerkev kot slikarska realnost in duhovni privid. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XX, 77: 34–35.
 • Komelj, Milček (2018): Baročna lepota Materinega dobrega nasveta. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XX, 78: 35–36.
 • Komelj, Milček (2018): Nesmrtni apostol slovenskega duha. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XX, 79: 34–35.
 • Komelj, Milček (2018): Prazničnost vsakdanjosti. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XX, 80: 38–39.
 • Komelj, Milček (2019): Odreševanje človečnosti v deplasiranem svetu. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXI, 81: 44–45.
 • Komelj, Milček (2019): Odrešilna zamaknjenost v lepoto. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXI, 82: 32–33.
 • Komelj, Milček (2019): Veselo duhoviti 'družinski žanr'. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXI, 83: 38–39.
 • Komelj, Milček (2019): Umetnikova ljubezen do domovine. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXI, 84: 37–38.
 • Komelj, Milček (2020): Božji učitelj. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXII, 85: 44–45.
 • Komelj, Milček (2020): Medsebojnost na ozadju neskončne skrivnosti. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXII, 86: 40–41.
 • Komelj, Milček (2020): Vzgojiteljski načrt slikarskega teoretika. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXII, 87: 33–34.
 • Komelj, Milček (2020): Zoran Didek in mačka. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXII, 87: 34.
 • Komelj, Milček (2020): Srčni utrip slikarjeve narave. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXII, 88: 40–42.
 • Komelj, Milček (2021): Zaupanje v Božjo milost. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXIII, 89: 43–44.
 • Komelj, Milček (2021): V lebdečo razpršenost urejen kozmos. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXIII, 90: 39–40.
 • Komelj, Milček (2021): Slikarjevo ognjeno plamtenje čustev. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXIII, 91: 37–38.
 • Komelj, Milček (2021): Slika in pesem na poteh oznanjanja lepote. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXIII, 92: 39–40.
 • Komelj, Milček (2022): Identifikacija umetnikovega imena z drevesnim osamelcem. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXIV, 93: 38–39.
 • Komelj, Milček (2022): Svetlobna podoba otroškega zdravja. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXIV, 94: 34–35.
 • Komelj, Milček (2022): Nostalgično zatočišče v lepoti minulega sveta. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXIV, 95: 37–38.
 • Komelj, Milček (2022): Barvita magičnost ustvarjelnega življenja. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXIV, 96: 33–34.
 • Komelj, Milček (2023): Slikarjeva srčna napoved pomladi. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXV, 97: 40-41.
 • Komelj, Milček (2023): Negotova zaščita pred pastmi življanja. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXV, 98: 39-40.
 • Komelj, Milček (2023): Ljubeznivo pričevanje o človeških stiskah in likovnih dilemah. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXV, 99: 39-40.
 • Komelj, Milček (2023): K nebu plamteče goreče srce. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXV, 100: 39-40.
 • Komisija za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci (2024): Predlogi za nacionalni program. V: Vzgoja (V žarišču: Klic po vzgoji), XXVI, 101: 18–20.
 • Komelj, Milček (2024): Slikarjev anonimni človek in njegovo mesta v današnjem okolju. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXVI, 101: 40–41.
 • Komljanc, Natalija (2005): Spremembe v šoli so naraven pojav. V: Vzgoja (V žarišču: Na poti k spremembam), VII, 28: 18–19.
 • Komljanc, Natalija (2008): Življenjsko pot usmerjajo osebni cilji. V: Vzgoja (V žarišču: Izobraževanje odraslih), X, 38: 4–6.
 • Kompan Erzar, Katarina (2020): Otrokov vstop v spol. V: Vzgoja (V žarišču: Spolna identiteta), XXII, 86: 5–6.
 • Konc, Sabina (2007): Skrb za okolje povezuje mlade. V: Vzgoja (Izkušnje), IX, 36: 43–44.
 • Konc Lorenzutti, Nataša (2004): Sonce na Krasu. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VI, 22: 37.
 • Konc Lorenzutti, Nataša (2005): Občutljivost za lepoto. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VII, 25: 43–44.
 • Konc Lorenzutti, Nataša (2005): Pristnost in lepota knjige. V: Vzgoja (V žarišču: Beseda oblikuje), VII, 27: 5–7.
 • Konc Lorenzutti, Nataša (2011): Vzgoja za lepoto. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja v družini), XIII, 50: 8–9.
 • Konc Lorenzutti, Nataša (2019): "Trezni bodite in budni". V: Vzgoja (V žarišču: Digitalna zasvojenost), XXI, 81: 24–25.
 • Končan, Peter (2015): Preventivna vzgojna ponudba. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVII, 67: 34-35.
 • Končan, Peter (2015): Don Boskov preventivni vzgojni sistem. V: Vzgoja (Izkušnje), XVII, 66: 47.
 • Konečnik Vidmar, Nataša (2006): Brez ustrezno izobraženih kadrov ne bo razvoja. V: Vzgoja (V žarišču: Poklicno svetovanje), VIII, 30: 18–19.
 • Konečnik Vidmar, Nataša (2006): Pomoč otrokom in mladostnikom pri izbiri poklica. V: Vzgoja (V žarišču: Poklicno svetovanje), VIII, 30: 9–10.
 • Konečnik Vidmar, Nataša (2007): Partnerski odnosi v sodobni družbi. V: Vzgoja (Starši), IX, 33: 37.
 • Konečnik Vidmar, Nataša (2010): Trpeče in zavržene živali. V: Vzgoja (Prostovoljno delo), XII, 45: 44.
 • Koprivec, Karmen (2004): Žena in mama sem. V: Vzgoja (Starši): VI, 24: 36–37.
 • Korbar, Jasna (2007): Alternativne oblike izvajanja vzgojnih ukrepov. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgojni načrt šole), IX, 34: 12–13.
 • Korbar, Jasna (2008): Tutorstvo. V: Vzgoja (Prostovoljno delo), X, 39: 39–41.
 • Kordeš, Melita (1999): Demokracija – način življenja. V: Vzgoja (Vzgojna področja), I, 1: 38.
 • Kordeš, Melita (1999): Kje mladi pridobijo izkušnjo demokracije. V: Vzgoja (Vzgojna področja), I, 3: 38–39.
 • Kordeš, Melita; Cevc, Marjeta (2001): Michel van Hulten. V: Vzgoja (Naš pogovor), III, 10: 26–28.
 • Kordeš Demšar, Melita (2015): Spodbujanje otrokovega razvoja od 6. do 12. leta. V: Vzgoja (V žarišču: Pedagogika montessori), XVII, 65: 8-10.
 • Kores, Tone (2021): Zasvojenost, odnosi in samoregulacija. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXIII, 92: 33-34.
 • Kores, Tone (2022): Vzgoja  primarna odgovornost in dolžnost staršev. V: Vzgoja (Starši), XXIV, 96: 31-32.
 • Korez, Ivanka; Težak, Suzana; Ferbežer, Ivan (2005): Klub za nadarjene učence. V: Vzgoja (Izkušnje), VII, 28: 49–50.
 • Korošec, Marjana (2010): Kdo so mladi danes? V: Vzgoja (V žarišču: Kdo so mladi danes), XII, 48: 6–8.
 • Korošec, Marjana (2011): Spolna vzgoja otrok. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja v družini), XIII, 50: 12–13.
 • Korošec, Marjana (2019): Slovenka sem, Slovenka bo ostala. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za ljubezen do domovine in države), XXI, 84: 8–9.
 • Kos, Janko (2011): Nekje mora biti meja. V: Vzgoja (V žarišču: Ni vseeno, kaj beremo), XIII, 52: 7–8.
 • Kos, Vladimir (2014): Čisto mamin poljub. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVI, 61: 24.
 • Kos, Vladimir (2014): Za rože z imenom mačehe. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVI, 64: 35.
 • Koselj, Veronika (1999): Molitev. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), I, 3: 35.
 • Koselj, Veronika (2019): Domoljubje se kali v domačem kraju. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za ljubezen do domovine), XXI, 84: 13-14.
 • Kosi, Silva (2006): Sorazredništvo. V: Vzgoja (Razredništvo), VIII, 32: 27–28.
 • Kosirnik, Andreja; Mal, Bernarda (2017): Lepopis. Pozabljen? V: Vzgoja (V žarišču: Na poti k celostnosti), XIX, 73: 22-23.
 • Košak, Milena (1999): Mladi in mediji. V: Vzgoja (Vzgojna področja), I, 2: 37–39.
 • Košak, Milena (2001): Otroški parlament. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za demokracijo), III, 10: 19–20.
 • Košič, Mojca (2015): Brez plenic pred drugim letom? V: Vzgoja (Starši), XVII, 68: 39.
 • Košir, Manca (2000): Vzgoja za medije kot potreba časa. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za medije), II, 8: 6–7.
 • Košnik Čuk, Bojana (2019): Kultura vedenja. V: Vzgoja (Starši), XXI, 83: 32–33.
 • Koštomaj, Marjeta (2000): Učenje za življenje. V: Vzgoja (Razredne ure), II, 5: 18–21.
 • Kotar, Ema (2019): Bodi svetloba! V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXI, 81: 48–49.
 • Kovačič, Bojan (2015): Pomen igranja inštrumenta in vaje. V: Vzgoja (Starši), XVII, 66: 40-41.
 • Kovačič, Bojan (2015): Nadarjenost skozi čas. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVII, 68: 42-43.
 • Kovačič, Bojan (2022): Družinsko učenje ljudskih in umetnih otroških pesmic. V: Vzgoja (Starši), XXIV, 93: 34-35.
 • Kovačič, Stela (2016): Socialnopedagoško vplivanje s pomočjo psa. V: Vzgoja (Izkušnje), XVIII, 71: 44-45.
 • Kovačič, Miroslava (2007): Otrokova ustvarjalnost. V: Vzgoja (Vzgojna področja), IX, 33: 38–39.
 • Kovačič, Miroslava (2008): Otroštvo je jutro ustvarjalnosti. V: Vzgoja (Vzgojna področja), X, 39: 38.
 • Kovačič Cimperman, Majda (2005): Timsko delo. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), VII, 25: 28–29.
 • Kovačič Cimperman, Majda (2008): 190 let javne šole v Sodražici. V: Vzgoja (Izkušnje), X, 37: 45–47.
 • Kovačič Cimperman, Majda (2017): 200 let javne šole v Sodražici. V: Vzgoja (Izkušnje), XIX, 75: 46–47.
 • Kovačič Cimperman, Majda (2019): Prva šola dr. Janeza Evangelista Kreka v Sloveniji. V: Vzgoja (Izkušnje), XXI, 81: 54–55.
 • Kovačič Cimperman, Majda (2024): Šestdeset let vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica. V: Vzgoja (Izkušnje), XXVI, 101: 49–50.
 • Kozina, Ivana (2014): Trgovanje z otroki. V: Vzgoja (V žarišču: Novodobno suženjstvo), XVI, 61: 15-16.
 • Kozjek, Erika (2018): Ustvarjanje vzgojne skupnosti. V: Vzgoja (V žarišču: Pedagogika skupnosti), XX, 79: 14-15.
 • Kozoderc, Danilo (2001): Neformalne oblike vzgoje za demokracijo. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za demokracijo), III, 10: 21–22.
 • Kozoderc, Danilo (2016): Delo in ustvarjalnost. V: Vzgoja (Etika v šoli), XVIII, 70: 26-28.
 • Kozoderc, Danilo (2016): Integriteta. V: Vzgoja (Etika v šoli), XVIII, 72: 25-28.
 • Kozorog Košuta, Sandra (2018): Avtoriteta učitelja. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XX, 78: 23-24,
 • Koželj, Irena (2003): Otrok z učnimi težavami doma in v šoli. V: Vzgoja (Izkušnje), V, 19: 45–47.
 • Koželj, Irena (2004): Ali sem ravnala prav ob 'našem' Tonetu? V: Vzgoja (Razredništvo), VI, 23: 32–33.
 • Krakar Vogel, Boža (2011): Občutljivost izbiranja. V: Vzgoja (V žarišču: Ni vseeno, kaj beremo), XIII, 52: 8–9.
 • Krakar Vogel, Boža (2012): Dvojezična globalnost. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIV, 53: 26–27.
 • Krakar Vogel, Boža (2017): Branje leposlovja je (še zmeraj) potrebno. V: Vzgoja (V žarišču: Rasti s knjigo), XIX, 74: 20–21.
 • Krakar Vogel, Boža (2018): Všeček je zasijal v zlati barvi. V: Vzgoja (Izkušnje), XX, 80: 37.
 • Kralj, Marica (2017): Delovne navade so dobra popotnica. V: Vzgoja (Starši), XIX, 74: 37-38.
 • Kralj, Marica (2017): Razporejanje časa. V: Vzgoja (Starši), XIX, 75: 31-32.
 • Kraljič, Dragica (2008): Na njegovo samostojno življenje. V: Vzgoja (Starši), X, 37: 35–36.
 • Kraljič, Dragica (2008): O razvajenosti. V: Vzgoja (Starši), X, 38: 33–34.
 • Kraljič, Dragica (2008): S poslušanjem se odpro vrata. V: Vzgoja (Starši), X, 39: 29–30.
 • Kraljič, Dragica (2008): Moj sin in moji strahovi. V: Vzgoja (Starši), X, 40: 32–33.
 • Kraljić, Suzana (2014): Nenavadna duševna motnja. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVI, 63: 41-42.
 • Kraner, David (2021): Čustvena ineligenca in digitalna kultura. V: Vzgoja (V žarišču: Izražanje čustev), XXIII, 91: 17–19.
 • Kranjec, Neda (2009): Narava nas uči. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XI, 43: 35–36.
 • Kranjec Klopčič, Karmen (2020): Zakaj so otroci v družini tako različni?. V: Vzgoja (Starši), XXII, 86: 36–37.
 • Kranjec Klopčič, Karmen (2021): Kartice veselja. V: Vzgoja (Starši), XXIII, 89: 39–41.
 • Kranjec Klopčič, Karmen (2021): Od čačke do lepopisa. V: Vzgoja (Starši), XXIII, 90: 34–36.
 • Krapše, Štefan (2024): Pedagoško-vzgojni trenutki. V: Vzgoja (V žarišču: Klic po vzgoji), XXVI, 101: 7–8.
 • Krašovec, Jože (2007): Leto Svetega pisma. V: Vzgoja (V žarišču: Knjiga knjig), IX, 33: 4–5.
 • Krašna, Petra (2018): Razvijanje tehniškega mišljenja v vrtcu. V: Vzgoja (Izkušnje), XX, 79: 44-45.
 • Kregar, Helena (2004): Življenjski pouk. V: Vzgoja (V žarišču: Anton Martin Slomšek in izzivi za našo šolo), VI, 22: 8–10.
 • Kregar, Helena (2005): Mednarodni naravoslovni tabor Menata. V: Vzgoja (V žarišču: Učitelj v Evropi), VII, 25: 20–22.
 • Kregar, Helena (2018): Vzgoja v gimnaziji. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja in vzgoja), XX, 80: 16–17.
 • Kregar, Helena (2019): Sporočilo mednarodne konference Vzgoja za ljubezen do domovine in države. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za ljubezen do domovine in države), XXI, 84: 5–7.
 • Kregar, Helena (2022): Živeti s kulturno dediščino danes za jutri. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXIV, 96: 25–26.
 • Kregar, Mojca (2020): Čutna soba v vili Čira Čara. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXII, 88: 33–34.
 • Kregar, Mojca (2022): Iz objema kalijo besede. V: Vzgoja (področja vzgoje), XXIV, 96: 39–40.
 • Krejči Hrastar, Marjeta (2019): Taktilna integracija. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXI, 81: 41–42.
 • Krejči Hrastar, Marjeta (2019): Metoda MNRI®. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXI, 82: 36–37.
 • Krejči Hrastar, Marjeta (2019): Otrokov najzgodnejši razvoj. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXI, 83: 40–41.
 • Krejči Hrastar, Marjeta (2021): Prisluhnimo svojemu telesu. V: Vzgoja (V žarišču: Kriza – kje najdemo moč in upanje), XXIII, 89: 10–11.
 • Krek, Janez (2023): O vzgoji z ljubeznijo V: Vzgoja (V žarišču: Otroško srce), XXV, 97: 11–12.
 • Kremžar, Marko (2001): Vzgajati za demokracijo? V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za demokracijo), III, 10: 10–12.
 • Kristovič, Sebastjan (2019): Zasloni - 'električni pastirji'. V: Vzgoja (V žarišču: Digitalna zasvojenost), XXI, 81: 9–11.
 • Kristovič, Sebastjan (2024): Živeti svoje poslanstvo in ne zgolj opravljati poklica. V: Vzgoja (V žarišču: Klic po vzgoji), XXVI, 101: 16–17.
 • Krišelj Grubar, Urška (2011): Helena Blagne Zaman: Nas lahko rešijo slavne osebnosti? V: Vzgoja (Naš pogovor), XIII, 52: 19–21.
 • Krištof, Zvonka; Valenčič Zuljan, Milena (2006): Partnerstvo fakultet in šol. V: Vzgoja (Izkušnje), VIII, 30: 44–45.
 • Krmavner, Alenka (2012): Šola za starše. V: Vzgoja (Starši), XIV, 54: 38–39.
 • Krnel, Dušan (2020): Ne mi razlagat, povej mi odgovor. V: Vzgoja (V žarišču: Humanistični pristop), XXII; 88: 18-19.
 • Kroflič, Robi (2022): Vpetost vzgoje v duhovno in materialno kulturo šolske skupnosti. V: Vzgoja (V žarišču: Kultura in lepo), XXIV; 95: 5-6.
 • Kronegger, Sašo (2007): Izobraževanje prostovoljk in prostovoljcev. V: Vzgoja (Prostovoljno delo), IX, 36: 40–42.
 • Krulc, Petra (2016): Ali znamo mlade povabiti k prostovoljnim dejanjem? V: Vzgoja (Prostovoljno delo), XVIII, 70: 43-44.
 • Krulc, Petra (2016): Doslednost. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVIII, 71: 19-20.
 • Krulc, Petra (2017): Čustvena inteligenca učiteljev. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XIX, 74: 27-28.
 • Krulc, Petra (2021): Pouk na daljavo v srednji šoli. V: Vzgoja (V žarišču: Kriza – kje najdemo moč in upanje), XXIII, 89: 21-22.
 • Krulc, Petra (2021): Vzgoja srednješolcev za kulturne državljaneV: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXIII, 91: 30-31.
 • Krulc, Petra (2022): Mentorstvo in obratno mentorstvoV: Vzgoja (Področja vzgoje), XXIV, 96: 35-36.
 • Krull, Edgar (2001): Izobraževanje učiteljev. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), III, 11: 34–36.
 • Kuchling, Martin (2022): Slovenščina v družini. V: Vzgoja (Starši), XXIV, 95: 31–32.
 • Kulovec, Dušan (2001): Doživljajska pedagogika. V: Vzgoja (Izkušnje), III, 12: 47–50.
 • Kulovec, Nevenka (2017): Rastoča knjiga kot pedagoško gibanje. V: Vzgoja (V žarišču: Rasti s knjigo), XIX, 74: 14-15.
 • Kunaver, Dušica (2009): Disciplina v šolskih klopeh. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XI, 41: 21–23.
 • Kunaver, Dušica (2022): Ali je že kdo videl Prešernov spomenik na Tromostovju? V: Vzgoja (V žarišču: Kultura in lepo), XXIV, 95: 17–18.
 • Kuntner, Monika (2017): Inkluzivno izvajanje dodatne strokovne pomoči. V: Vzgoja (V žarišču: Inkluzija - v dobro vseh), XIX, 76: 15-17.
 • Kuntner, Tone (2018): Kadar spregovorim. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XX, 78: 24.
 • Kuntner, Tone (2018): Kaj se je to zgodilo. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XX, 78: 45.
 • Kurinčič, Jože (prir.) (2003): Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte: pogovor z Vinkom Kobalom. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), V, 19: 22–25.
 • Kurki, Leena (2009): Kakšna je videti jezuitska pedagogika navzven? V: Vzgoja (V žarišču: Ignacijanska pedagogika), XI, 43: 16–17.
 • Kustec, Simona (2024): Vzgoja kot razlog ali rešitev konfliktov vrednot in paradoksov v družbi. V: Vzgoja (V žarišču: Klic po vzgoji), XXVI, 101: 10–13.
 • Kustec, Simona; Barle Lakota, Andreja (2022): Vrednote, vzgoja, izobraževanje in država. V: Vzgoja (V žarišču: Vprašanja poklicne orientacije), XXIV, 96: 5–6.
 • Kuzma, Bernarda (2002): Prostovoljci obiskujejo vrtce. V: Vzgoja (Izkušnje), IV, 14: 50–51.
 • Kuzman, Silva (2004): Pevski zbor v Franciji. V: Vzgoja (Izkušnje), VI, 23: 43.
 • Kvartuh, Polona (2006): Izkušnje svetovalke ISM. V: Vzgoja (V žarišču: Osip v šoli), VIII, 29: 14–15.
 • Kvintilijan, Mark Fabij (2000): Vzgojna navodila učitelju. V: Vzgoja (V žarišču: Lik učitelja), II, 7: 9.