Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Za našo ustanovo želimo naročiti revijo Vzgoja

Naročilo letne naročnine na revijo Vzgoja za pravne osebe

Podatki o naročniku