Družina je toliko bolj trdna in zdrava, kolikor so družinski člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi drugih članov družine.

Elisabeth Lukas

Varovanje osebnih podatkov (GDPR)

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (General Data Protection Regulation - GDPR) prebivalcem EU omogoča nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in poenoti ter dviguje raven varstva osebnih podatkov.
To upoštevamo tudi mi, saj sta zaupnost osebnih podatkov in vaša zasebnost za nas najbolj pomembni.
Zato z vašimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo. Vaše osebne podatke uporabljamo samo za namene, za katere ste jih sedaj oddali. Vašo željo (izrecno prostovoljno privolitev) lahko tudi kadarkoli spremenite ali prekličete s sporočilom na naslov dkps.seminarji@gmail.com ali revija.vzgoja@rkc.si.

Za vse osebne podatke, ki ste nam jih zaupali, imate pravico do:

  • popravka kateregakoli vašega podatka,
  • izbrisa ('pravica do pozabe'),
  • prenosljivosti podatkov,
  • dostopa do podatkov,
  • omejitve obdelave,
  • ugovora.

Od nas lahko kadarkoli zahtevate, da stalno ali začasno prenehamo z uporabo vaših osebnih podatkov. V tem primeru lahko kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na naslov: dkps.seminarji@gmail.com ali revija.vzgoja@rkc.si.