Govori o odsotnih in povedal ti bom, kdo si.

francoski pregovor

Naročilo Vzgoje št. 87

Tu najdete naročilnico za Vzgojo št. 87.

Kazalo: Vzgoja 87

Kazalo s kratko predstavitvijo člankov

 • Uvodnik
 • Silvo Šinkovec: Strah in zaupanje

Prvi val epidemije je mnoge prestrašil. Spopadli smo se z nevidnim sovražnikom, pred katerim smo se poskušali zavarovati na vse načine, in se poskrili v stanovanja. Življenje je otrpnilo. Strah izraža občutek ogroženosti. Ko smo fizično ali psihično ogroženi, se prižge lučka 'strah'. Pojavi se močna energija, da bežimo ali napademo in se branimo. Včasih otrpnemo, ker se čutimo nemočne. …

 

 • V žarišču: Ustvarjamo kulturo spoštovanja
 • Silvo Šinkovec: Vzgojni načrt in kultura spoštovanja

Žariščna tema te številke je posvečena kulturi spoštovanja, ki je lahko izhodišče za oblikovanje vzgojnega koncepta, ki bi šolam, ki so v svoj izbor vrednot napisale besedo 'spoštovanje', služil kot okvir vzgojnega načrta. Koncept bomo v prihodnjem letu še razvijali. …

 • Jasenka Zupančič: Jedro osebnosti

Osebnost je tisto, kar smo. Samopodoba pa je naša predstava o tem, kaj smo. Samospoštovanje nam pove, kako zadovoljni smo s svojo predstavo o sebi, ali prepoznamo in spoštujemo lastno vrednost, kar je nujen pogoj za zadovoljno življenje. Kako naj dejavnosti, ki spodbujajo samospoštovanje, vnesemo v vzgojni načrt šole? …

 • Helena Jeriček Klanšček, Vesna Blagojević: Naraščanje težav v duševnem zdravju med slovenskimi mladostniki

Težave v duševnem zdravju med slovenskimi mladostniki v zadnjih letih naraščajo, kar se čuti tako doma kot v šoli. Pomembno je, da tako pedagoški delavci kot starši prepoznajo težave in jih rešujejo oz. poiščejo pomoč. …

 • Renata Pelc: Učitelj gradi kulturo spoštovanja

Na začetku svoje službene poti, pred več kot dvajsetimi leti, sem bila prepričana, da je moja glavna naloga učencem podajati znanje. Izkušnje pa kažejo, da temu ni tako. Živimo v času, ko vsi hitimo. Staršem pogosto zmanjkuje časa zase in za njihove otroke. Nemir dnevno prenašajo tudi nanje, naše učence. Otroci se posledično pri pouku težje zberejo in so zelo utrujeni. Nekateri prihajajo iz neurejenih ali zelo revnih družin. Doma pogosto slišijo neprimerne besede, ker starši ne znajo obvladati svojih čustev. …

 • Anica Horvat: Spoštovanje v razredu

Spoštovanje je precej subtilna stvar. Ne da se ga izsiliti, zahtevati, pričakovati ... Lahko si ga le zaslužiš ali pa ne. Sčasoma seveda. Ni le bonton ali olika, veliko več kot to je. Na njem temelji vsak odnos med vsemi udeleženci, ki se vključujejo v pedagoški proces. S poudarjanjem vrednote spoštovanja želimo razvijati veščine kulturnega vedênja, uspešnih načinov komunikacije (poslušanje, pogovor kot način reševanja konfliktov) in učenja sobivanja drug z drugim (strpnost, sprejemanje drugačnosti). …

 • Branka Roškar: Kdo bo spoštoval tistega, ki ne ceni svojega življenja? (Sir 10,29)

Letošnje poletje je ponudilo obilo priložnosti za raziskovanje naše lepe dežele. Ob razgledu, ko je pogled objel visoke gore, ki so se stapljale z nebesno modrino, obdelana polja v dolini, v daljavi pa se je lesketalo slovensko morje, je marsikomu v mislih odzvanjala Avsenikova »Slovenija, od kod lepote tvoje«. Cankar primerja našo deželo kar z nebesi …

 • Tadeja Komac: Spoštovanje in osebe s posebnimi potrebami na področju učenja

Po poklicu sem specialna pedagoginja (po izobrazbi defektologinja). Otrokom razlagam, da sem učiteljica, ki poučuje iste teme na drugačen način. Moj poklic povezuje dve obsežni področji moje radovednosti: ljudi in učenje. Zanimajo me osebe in njihove zgodbe, njihove prehojene poti. Vleče me k ljudem, ki najbolj podpirajo raznolikost med nami; to so osebe s posebnimi potrebami. Nekatere med njimi so bile ali so moje največje učiteljice. V nadaljevanju razmišljam, kako sem se med njimi učila spoštovanja. …

 • Primož Rogelj: Življenju

Vsakega je malo.
Noč je del dneva,
tišina s pogovorom odmeva. …

 

 • Naš pogovor
 • Silvo Šinkovec, Jasna Korbar: msgr. Alojzij Cvikl: Sodelovanje med župnikom in ravnateljem

Kljub obilici dela vseeno skrbimo za področna srečanja. Zdi se mi pomembno, da so župan, ravnatelj in župnik v medsebojnem dialogu. Na takšna srečanja pridejo ravnatelji srednjih šol, ki imajo tudi po 1000 dijakov. To je v mestih. …

 

 • Biti vzgojitelj
 • Dragica Motik: Janez Vajkard Valvasor (1641–1693)

Valvasor je bil potomec stare plemiške družine iz Bergama. Rodil se je leta 1641 v Ljubljani, na Starem trgu 4 (mimoidoče nanj opozarja tabla na pročelju hiše). Njegov oče je bil lastnik gospostev v Mediji pri Izlakah, kjer je mladi Valvasor preživel svoje otroštvo skupaj s 16 brati in sestrami. …

 • Tatjana Furjan: Razmišljanje po de Bonu

Ljudje imamo različne zaznave; že vsak sam lahko različno zaznava eno stvar. Zavedanje stereotipov z dobro in škodljivo vsebino pomaga pri senzitivnosti in razumevanju sebe in drugih ljudi. Prav tako tudi najenostavnejša strategija PNZ (pozitivno - negativno - zanimivo). …

 • Tina Šifrer Gazvoda: Prešolanje v moj razred

Razredni učitelji, večinoma smo učiteljice, s svojimi učenci razvijemo poseben odnos, saj jih poučujemo vse predmete ali vsaj večino njih. Zato je vsak poseg v sestavo oddelka opazen, kar zaznamo že, kadar je kdo izmed učencev odsoten zaradi bolezni ali iz drugačnega razloga. Še večja sprememba se zgodi, ko v oddelek pride nov učenec ali učenka. Takrat je učiteljeva naloga, da to izpelje tako, da je za vse čim bolj ugodno. …

 

 • Starši
 • Ana Senegačnik Kurnik: Kako otroka naučimo samostojnega učenja

Že vrsto let se srečujem s starši otrok, ki se težje učijo. Starši največkrat potožijo, da je njihov otrok pri učenju povsem nesamostojen in da ob njem dnevno presedijo ure in ure. Da bi ga spodbudili, otroku občasno naročijo, naj se gre učit. V večini primerov to pri otroku ne povzroči nobene spremembe ali pa deluje ravno obratno – zavlačevanje, upor ali pretvarjanje, da se učijo. …

 • Miha Klanjšček, Dejan Hozjan: Koraki do uspešne vzgoje

O vzgoji in načinu vzgajanja je bilo že veliko pisanega in veliko raziskanega. Tako nam številni priročniki na različne načine predstavljajo mnogotere možnosti vzgajanja. Kljub temu ostaja, tako pri starših kot tudi v stroki, določena mera negotovosti in nezaupanja v vzgojna prepričanja in nasvete, saj je njihova učinkovitost pogosto vprašljiva. …

 • Vesna Jarh: Starši in otroci

Sodobna vzgoja starše vsak dan postavlja pred iz­zive, ki so jim vedno manj kos, so nemočni, se izogibajo konfliktu s svojim otrokom in vsemu, kar bi v njihovem otroku vzbudilo nelagodje. Ta neodločnost, ohlapno postavljanje meja otrokom in pretirana radodarnost potrjujejo mnenje, ki ga izpostavi tudi Milivojević. …

 

 • Področja vzgoje
 • Milček Komelj: Vzgojiteljski načrt slikarskega teoretika

Profesor Zoran Didek (1910–1975) se je na sliki Kote – avtoportret ob Krki upodobil med slikanjem v neobljudeni naravi, stoječega za stojalom na robu geometrijsko priostrenega travnika, ki se v simetrali zalamlja nad njegovo glavo in se diagonalno spušča do roba slike, njegovi stranici pa obrobljata vrsti drevesnih krošenj. …

 • Milček Komelj: Zoran Didek in mačka

Ko sliko za razstavo je pripravil,

o njej mi Zoran Didek je takole pravil: …

 • Zdenka Sušec Lušnic: Delo z otrokom z avtistično motnjo

Vključevanje otrok z motnjo avtističnega spektra v srednješolsko izobraževanje je bolj na začetku, zato profesorji nimamo dovolj specifičnih znanj o tem, kako take dijake vključevati v razred in kako se odzvati v različnih nepredvidenih situacijah. Avtistične motnje (AM) so skupina razvojnih motenj (sem spada tudi Aspergerjev sindrom – AS), ki trajajo vse življenje in vplivajo na to, kako osebe z avtizmom komunicirajo z drugimi ter kakšen odnos imajo do drugih ljudi in sveta. …

 • Mateja Žvokelj Kostanjevec: Učenci s posebnimi potrebami in ples

V prispevku je predstavljen ples kot oblika dela z učenci s posebnimi potrebami. Opisano je delo s skupino mladostnikov v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Med to dejavnostjo smo spoznali, da ples pozitivno vpliva na osebnostni razvoj učencev. …

 

 • Duhovni izziv
 • Ana Zidar: S to vodo ne bomo 'šparali'

Ko gre otrok prvič v vrtec, je to velika prelomnica. Tako za starše kot seveda za otroke se začne novo življenjsko obdobje. Dandanes lahko zasledimo veliko nasvetov različnih strokovnjakov, ki govorijo o tem, kaj storiti, da bo uvajanje v vrtec lažje. …

 • Tanja Pogorevc Novak: Oživljanje podob preteklosti

V deželi mnogih cerkva, kapelic, razpel in drugih znamenj vsako izmed njih z umetelno izdelanostjo priča, da se človek na slovenskih tleh nikdar ni zadovoljil le s tistim, kar je potreboval za goli obstoj in bivanje. Svojega ustvarjalnega duha je pretakal v vidna sporočila, ki niso bila namenjena zgolj času, v katerem so nastala. Postala so dediščina kasnejšim rodovom in nagovarjajo tudi zdaj živeče generacije. V sakralni likovni umetnosti, ki je intenzivno pripovedna, najdemo mnogo dobrih napotkov. Naša naloga je, da ta sporočila opazimo, da jih znamo razbrati, občudovati in upoštevati. …

 

 • Izkušnje
 • Tilka Jakob: Merjenje pretoka reke Hudinje

V prispevku opisujem primer, kako lahko zelo preprosto uporabimo reko oz. potok, ki teče mimo šole, za merjenje pretoka vode. Potrebujemo le meter, plovec (palico ali kakšen drug naravni material) in štoparico. Meritve so opravili učenci 9. razreda. …

 • Ana Radovčič: Težave s snovjo pri pouku matematike

Že vrsto let poučujem matematiko in vse bolj opažam, da dijaki prihajajo iz osnovne šole s pomanjkljivim osnovnim znanjem pri tem predmetu. Morda prihaja do tega zato, ker se vedno več učencev uči na pamet, naučeno na pamet pa ostane le v kratkoročnem spominu. Matematiko se je težko učiti na pamet, sem pa že večkrat zasledila, da se dijaki učijo 'recept za reševanje računa'. …

 • Suzana Pirman: Samostojno delo v času učenja na daljavo

V članku je predstavljena organizacija učenja na daljavo v kombiniranem oddelku v obdobju, ko se je izobraževanje prestavilo iz šole v domače okolje. Predstavljene so tudi prednosti izobraževanja na daljavo pri učencih, ki sicer obiskujejo kombinirane oddelke. …

 • Mirjam Andrejčič: Koronavirus in vrtec

V času epidemije - karantene – sem s starši navezala stik na ta način, da smo si preko elektronske pošte pošiljali fotografije doživetij, ko so bili vrtci zaprti. Otroci so se ob fotografijah s starši pogovarjali in jih opisovali. Prav tako nismo pozabili na vse rojstne dneve otrok, ki so jih praznovali brez prijateljev iz vrtca. …

 

 • Bralni namig
 • Iz življenja DKPS
 • Napovedni koledar
 • Nova spoznanja
 • Summary

Naročilo Vzgoje št. 87

Naročilo posameznih izvodov revije Vzgoja

Podatki o naročniku