Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

Ravnanje strokovnih delavcev v kriznih situacijah

Želimo preprečiti retravmatizacijo, ki pri strokovnem delavcu krepi občutek nemoči za soočanje z zahtevnejšimi problemi v šolski situaciji. Okrepiti želimo zavedanje, na kakšen način se lahko soočimo z zahtevnimi situacijami, prepoznavanje lastnih doživljanj in odzivanj, seznaniti se z veščinami samouravnavanja in rokovanja s stresnimi situacijami. Na ta način strokovni delavec lahko preprečuje izgorelost in se ubrani prelaganju odgovornosti na druge. Želimo opolnomočiti delavce.

Trajanje seminarja: 8 ur

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom. Za tiste, ki so že bili na seminarju Moteči, nevidni in travmatizirani učenci, je seminar idealen kot nadgradnja.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: 30

Vodi: Julija Pelc

Izvedba: Ljubljana (v primeru zaostritev razmer preko spleta), 4. 3. 2023, prijave do: 24. 2. 2023 (prestavljen termin)

Cena:  75,00 € (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 65,97 €).

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.