Človek, ki le nase misli in v vsem išče le svoj dobiček, ne more biti srečen. Če hočeš živeti za sebe, živi za druge!

Seneka

Območna skupnost Novo mesto

Sedež delovanja: Novo mesto, dkps.nm@gmail.com

Predsednik/ca OS oz. kontaktna oseba: Sabina Dogenik, sabina.dogenik@guest.arnes.si

Duhovni asistent: Janez Žakelj

Osnovni podatki

Območna skupnost Novo mesto je z delovanjem začela v mesecu septembru 1992, ko so nekateri učitelji izmed sebe izbrali iniciativni odbor, ki je pričel z oblikovanjem območne enote v Novem mestu. Od ustanovitve skupnosti do leta 1999 je območno skupnost vodil Janez Barbič, leta 1999 pa je z vodenjem nadaljevala Bernarda Vrtačič Turk. Danes OS vodi Karolina Medvešček, ki je z vodenjem pričela leta 2008. V času delovanja so bila v območni skupnosti organizirana predavanja, okrogle mize, pedagoške delavnice. Poleg tega se OS odziva na nekatere druge dejavnosti izven društva ter se povezuje z nekaterimi sorodnimi organizacijami. Skupnost vodi odbor, katerega sestavlja 5 članov, poleg teh pa je v skupnosti še okrog 20 članov. Odbor skupnosti organizira dejavnosti za člane in nečlane ter skrbi za njihovo obveščenost. Območna skupnost Novo mesto vključuje podrocča občin Dolenjske ter Bele Krajine.

Dejavnosti

Poleg organiziranih predavanj in zahvalnih maš ob koncu šolskega leta je bila naša dolgoletna želja v OS organizirati debatno skupino za pedagoge. Prve korake v tej smeri smo storili v šolskem letu 2009/10, ko smo se redno vsak 2. četrtek v mesecu začeli srečevati v okviru skupine Pedagog pedagogu. Posvetili smo se predvsem osebnostni rasti pedagogov. Udeleženci so na skupino zelo radi prihajali. V šolskem letu 2010/11 smo s srečanji skupine Pedagog pedagogu nadaljevali, tema, ki nas v tem letu združuje, pa so metode in tehnike poučevanja, ki si jih pedagogi izmenjujemo med seboj. Spoznavamo, da so nam ta srečanja v pomoč in spodbudo za naše nadaljnje delo v pedagoškem poklicu.

Območna skupnost je tudi soorganizator Nikodemovih večerov v škofiji Novo mesto, ki jih organiziramo v sodelovanju s škofijskim odborom za laike in versko izobraževanje odraslih.

DOGODKI V OS NOVO MESTO

Galerija: Branje Svetega pisma