Govori o odsotnih in povedal ti bom, kdo si.

francoski pregovor

Srečanja za starše

Starši, skrbniki otrok in vsi, ki vzgajajo, na predavanjih in delavnicah spoznavajo uporabne metode in pristope za uspešno vzgojo, usmerjanje, spodbujanje in celostni razvoj njihovih otrok.

Obseg: 12 ur (4 srečanja po 3 šolske ure)

Lokacija izvajanja: Preko spleta

Datumi izvajanja: 22. 10. 2020, 19. 11. 2020, 18. 2. 2021, 18. 3. 2021

Čas izvajanja: četrtki od 17.00 do 19.30

Predavatelji:  Irma Veljić in Dragica Motik

Cena: 18 €  (za posamični obisk cena znaša 5 €/obisk)

­­­­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kaj bi starši morali vedeti za uspešno vzgojo zelo zgodaj? - 22. 10. 2020 (Irma Veljić) - srečanje na ta datum je odpovedano.

Oblika vodenja: krajši teoretični poudarki in delavniški način vezan na teorijo

Vsebinska izhodišča:

 • Vrste vzgoje in medosebni stiki staršev, otrok, mladostnikov za uspešno vzgojo
 • Temeljna izhodišča uspešne vzgoje; zgled, avtoriteta, vrednote, odgovornost, vztrajnost, čas, identiteta
 • Upoštevanje in razlikovanje med življenjsko pomembnimi potrebami in željami otrok, mladostnikov
 • Stiska – spremljajoči del celovitega otrokovega, mladostnikovega razvoja
 • Travma – velika ovira otrokovega, mladostnikovega samopotrjevanja, samostojnosti in zadovoljstva
 • Razvajenost - njene razsežnosti in trajne posledice za posameznika in okolje

 

Podpora staršev pri učenju – pomemben korak k samostojnosti otroka - 19. 11. 2020 (Dragica Motik) - srečanje na ta datum je odpovedano.

Oblika vodenja: teoretični poudarki in delavniški način vezan na teorijo

Vsebinska izhodišča:

Vsak otrok želi biti uspešen in prepoznan v družini, skupini in v razredu. Različni zunanji dražljaji otroku odtegujejo pozornost in zbranost pri učenju, šolskih dejavnostih in domačih nalogah. Starši bi otroku radi pomagali, pa včasih ne veste, kaj naj bi doma naredili, da se bo otrok rajši učil in postopoma postajal samostojnejši. Če si nekaj želimo, obstaja tudi pot, obstajajo pravila, ki jih je vredno upoštevati in delati z otrokom za otroka. Na srečanju bomo v pedagoški delavnici spoznavali preizkušene oblike motivacije za učenje in se tudi sami opogumili v pogovoru ter izmenjavi izkušenj z drugimi starši.

 

Znamo z odgovornostjo reči otroku, mladostniku NE? - 18. 2. 2021 (Irma Velić) - srečanje na ta datum je odpovedano.

Oblika vodenja: krajši teoretični poudarki obravnavanih vsebin in delavniški način vezan na teorijo

Vsebinska izhodišča:

 • Meja – stanje dopustnega v odnosu starši, otrok, mladostnik, drugi
 • Dinamika postavljanja meja
 • Kaj pomeni resnični in uravnovešen »DA«?
 • Izrečeni »NE« - pomembna osnova odprtih odnosov v družini in širšem okolju
 • Posledice neupoštevanja doseženih dogovorov med starši in otrokom, mladostnikom po izrečenem »NE«
 • Sprejemanje starševske vloge in odgovornosti na nov način
 • Usmeritve za spodbudno in uspešno starševsko poslanstvo danes

 

Kako pomagamo otroku ponotranjati vrednote? - 18. 3. 2021 (Dragica Motik) - srečanje na ta datum je odpovedano.

Oblika vodenja: teoretični poudarki in delavniški način vezan na teorijo

Vsebinska izhodišča:

Vrednotni sistem otroka se oblikuje najprej v družini, nato v vrtcu, šoli ter v širši družbeni skupnosti. Otroci potrebujejo zgled, ob katerem lahko prepoznavajo, kaj je prav in kaj ne, kaj je vredno in kaj ne, otroci ponotranjajo najprej vrednote lastne družine in potem vrednote širše skupnosti. Kako starši privzgajate vrednote otroku vrednote, po katerih naj bi bil prepoznaven on in vaša družina? Kako ga podpirate v želeni drži, ko se znajde na preizkušnji med vrstniki in v širšem socialnem okolju? Na srečanju bomo spoznali nekaj teoretičnih izhodišč, se o tem pogovarjali in izmenjavali izkušnje v pedagoški delavnici.