Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Kozarec

Na praznovanju, kjer je zbranih več družin, se po sprehodu spet vsi zberejo okrog mize. Luka vpraša mamico, kje je njegov kozarec. V iskanje njegovega kozarca se vključijo vsi prisotni, ker ga ne najdejo, mamica vzame umazan kozarec, ga pomije, obriše in izroči Luki. Luka reče: "Hvala. Nisem žejen."

Učni načrt ali želje?

Pri uri slovenščine se učenci učijo pisati obvestilo, kot je v skladu z učnim načrtom. Nekateri tega ne bi radi počeli.

Učenec: Jaz si pa tega ne želim.

Učitelj: Jaz pa nisem sv. Miklavž, niti Božiček ne, celo dedek Mraz ne.

Učenec: (začuden)

Učitelj: (pojasni) Ne izpolnjujem želja. Uresničujem učni načrt.