Govori o odsotnih in povedal ti bom, kdo si.

francoski pregovor

F

 • Fabjan, Marjan (2016): Glavni cilj športa ni samo medalja. V: Vzgoja (V žarišču: Etika v športu), XVIII, 72: 8–9.
 • Faganel, Jože (2022): Utrinki o imenih in priimkih. V: Vzgoja (V žarišču: Kako ti je ime?), XXIV, 93: 8–9.
 • Fänrich Vuga, Ksenija (2023): Učimo se živeti v skupnosti. V: Vzgoja (V žarišču: Srce, polno ljubezni), XXV, 100: 15–16.
 • Fänrich Vuga, Ksenija (2024): »Ker sem tako čudovito ustvarjen«. V: Vzgoja (V žarišču: Klic po vzgoji), XXVI, 101: 21–22.
 • Fekonja, Julija (2005): Vrstniško nasilje. V: Vzgoja (Izkušnje), VII, 27: 44–46.
 • Ferbežer, Ivan (2000): Moralno oblikovanje nadarjenih otrok. V: Vzgoja (Vzgojna področja), II, 5: 27–32.
 • Ferbežer, Ivan (2000): Univerzitetna izobrazba vzgojiteljic? V: Vzgoja (Vzgojna področja), II, 6: 35–36.
 • Ferbežer, Ivan (2002): 'Glorija' o pomenu talentov z Vzhoda. V: Vzgoja (V žarišču: Nadarjeni), IV, 15: 3.
 • Ferbežer, Ivan (2006): Konferenca o nadarjenih. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VIII, 29: 41–43.
 • Ferbežer, Ivan (2009): Učitelji nadarjenih učencev. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XI, 42: 40–42.
 • Ferjančič, Primož (2010): Postati državljan. V: Vzgoja (V žarišču: Aktivno državljanstvo), XII, 47: 10–12.
 • Ferjančič, Primož (2010): Mladost in mladi v dobi individualizacije. V: Vzgoja (V žarišču: Kdo so mladi danes), XII, 48: 3–5.
 • Ferjančič, Primož (2012): Formalni in neformalni pristop pri učenju. V: Vzgoja (Prostovoljno delo), XIV, 55: 45-47.
 • Fink, Tatjana (2016): Timski pristop kot način sodelovanja v hospicu. V: Vzgoja (V žarišču: Kultura umiranja), XVIII, 71: 8-10.
 • Fink, Tatjana (2021): Skrb za človeka kot celoto, pogovor z dr. Majo Ebert Moltara. V: Vzgoja (Naš pogovor), XXIII, 92: 20-22.
 • Fischer Dietlind (2020): Kaj mora znati dober učitelj. V: Vzgoja (V žarišču: Biti učitelj), XXII, 85: 7-8.
 • Flohgie, Andrej (2021): Šolanje na daljavo. (V: Vzgoja (V žarišču: Razmislek o šolanju na daljavo), XXIII, 90: 5-7.
 • Floud, Roderick (2007): Izzivi za evropsko univerzo. V: Vzgoja (V žarišču: Poslanstvo univerze), IX, 35: 6–7.
 • Fojkar Zupančič, Helena (2014): Glasba in vzgoja. V: Vzgoja (V žarišču: Umetnost, duhovnost in vzgoja), XVI, 63: 4.
 • Foresi, Pasguale (2021): Iz življenja razumemo. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXIII, 91: 25–26.
 • France Pavlin, Karmen (2017): Otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami v vrtcu. V: Vzgoja (V žarišču: Inkluzija - v dobro vseh), XIX, 76: 18-19.
 • Frank, Milena (2008): Vrednotenje. V: Vzgoja (Prostovoljno delo), X, 37: 41–43.
 • Frelih Gorjanc, Janja (2008): Svet občutij. V: Vzgoja (Starši), X, 37: 32–34.
 • Frelih Gorjanc, Janja (2008): Oči so vrata duše. V: Vzgoja (Starši), X, 38: 31–32.
 • Frelih Gorjanc, Janja (2008): Greva skupaj v nov, širši svet. V: Vzgoja (Starši), X, 39: 27–29.
 • Frelih Gorjanc, Janja (2008): Kdo sem jaz, kdo si ti: kdo sva midva? V: Vzgoja (Starši), X, 40: 30–31.
 • Frelih Gorjanc, Janja (2009): Svet besed. V: Vzgoja (Starši), XI, 41: 29–30.
 • Frelih Gorjanc, Janja (2009): Z otrokom odraščam tudi jaz. V: Vzgoja (Starši), XI, 44: 29–30.
 • Frelih Gorjanc Janja (2011): Udomačujem svet: pomagaj mi! V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja v družini), XIII, 50: 3–5.
 • Frost, Olwin (1999): Učenje dialoga. V: Vzgoja (Vzgojna področja), I, 3: 39–40.
 • Furar, Helena (1999): Imajo probleme starši z mladostniki ali mladostniki s starši? V: Vzgoja (Starši), I, 2: 26–27.
 • Furjan, Tatjana (2017): Preprosto. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XIX, 76: 23-25.
 • Furjan, Tatjana (2020): Razmišljanje po de Bonu. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXII, 87: 23-24.