Človek s smislom za humor zna na prikupen način odstranjevati številne ovire svobodi in veselju.

Bernhard Häring

Avdio posnetek o izvedeni konferenci in transkript

 

Prisluhnite posnetku mp4 TUKAJ.

 

VZGOJA ZA LJUBEZEN DO DOMOVINE IN DRŽAVE

Imamo svojo državo Slovenijo

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) je letos uspešno in odmevno pripravilo 2. mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države, ki smo jo naslovili Imamo svojo državo Slovenijo. Letošnjo konferenco smo posvetili praznovanju 30 letnice plebiscita in samostojnosti Slovenije. Konferenca bi potekala v Radljah ob Dravi, a smo jo izvedli preko spleta, kar pa njeni vsebini in kvaliteti ni vzelo moči.

Konferenco smo izvedli v soboto, 21. 11. 2020. V dopoldanskem, plenarnem delu, smo lahko prisluhnili šestim predavanjem, v popoldanskem pa predstavitvam prispevkov/referatov učiteljev. Med prehodom iz enega v drugi del smo prisluhnili izbrani slovenski glasbi v izvedbi Marcosa in Bernarde Fink. Marcosu Finku smo lahko prisluhnili tudi na začetku konference, ko je zapel himno Republike Slovenije, ter ob koncu v izvedbi himne Slovenija v svetu. Prispevki s konference so zbrani v zborniku, ki je dostopen na spletni strani DKPS in v Cobissu. Zbornik obsega 320 strani ter prinaša vrsto primerov iz prakse, ki so lahko v pomoč tistim, ki želijo pri svojem delu krepiti vrednote domoljubja.

V dopoldanskem delu so predavatelji predstavili svoj pogled na osamosvojitev in 30 let naše samostojnosti. Postavili so ju v ogledalo sedanjega časa in vseh njegovih pasti.

Dr. Zoran Medved je spregovoril o mediatizaciji, to je vlogi in moči medijev pri procesu osamosvojitve Slovenije in v času njene samostojnosti ter vse do danes, ko nam mediji pošteno krojijo medsebojne odnose v družbi in tudi njene vrednote, med katerimi je domoljubje še posebej zapostavljena vrednota.

Dr. Borut Holcman je orisal pravna izhodišča samostojnosti in suverenosti in dodobra predstavil pomen teh izrazov za sedanji politični čas v Sloveniji. Izrazi, kot so pravna država, suverenost in neodvisnost imajo resničen, stvaren in življenjski pomen, ki se ga moramo zavedati ne le vladajoča politika, pač pa vsak član družbe, tudi učitelj in učenec v šoli.

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je spregovoril o državnih simbolih in identiteti, o nujnem in poštenem razlikovanju med domoljubjem in nacionalizmom ter o številčnosti in ustvarjalni moči majhnega naroda, kakršen je slovenski.

V drugem delu smo najprej prisluhnili dr. Vilmi Brodnik iz ZRSŠ, ki je slušateljem predstavila zgodovinski proces nastajanja samostojne Slovenije in možnostih za spodbujanje identitete naroda pri pouku zgodovine v celotni vertikali slovenskega izobraževalnega sistema.

Navdušila sta nas tudi predavatelja iz zamejstva. Agica Holecz, Slovenka in ravnateljica dvojezične šole iz Porabja ter novinar in publicist Ivo Jevnikar iz Trsta, sta osvetlila vlogo in delovanje zamejskih organizacij in vrste posameznikov, ki si na mnogo načinov prizadevajo govoriti, sporočati in ozaveščati o dejstvih zgodovinskega razvoja Slovenije in s tem krepiti ljubezen do matice Slovenije.

V popoldanskem delu konference se je v štirih delovnih skupinah predstavilo kar 29 referatov. Ljubezen do domovine je ustvarjalna in učitelji jo znajo vključiti v svoje delo. Na vseh stopnjah izobraževanja (predšolska vzgoja, osnovna in srednja šola), od najmlajših do oseb z motnjo v duševnem razvoju, pri vseh predmetih: od literature do naravoslovja in jezikov, od glasbe in plesa preko geografije, zgodovine, tehnike, kemije! Učitelji najdejo ogromno možnosti, idej in izvedbene moči, da izobražujejo in vzgajajo za domoljubje. Na konferenci se nismo zbrali le katoliški učitelji zato lahko trdimo, da se mnogo učiteljev zaveda svojih možnosti in tudi svoje odgovornosti za posredovanje domovinskih vrednot mladim.

Stanje epidemije nam je določilo izvedbo konference preko svetovnega spleta. Zato se v razpravi nismo mogli izogniti vprašanjem komunikacije in izobraževanja na daljavo, njenemu vplivu na družine in otroke, na generacijo, ki bo na nek način zaznamovana. Kako naj učitelji skozi pouk na daljavo mlade opozarjamo na pasti in nevarnosti družbenih omrežij in istočasno postajamo zvezde njihovih ekranov, da bi nas slišali? Kako naj jim sporočamo o kritičnem sprejemanju in presojanju informacij in vsebin, da bi kljub pomanjkanju stikov z realnim svetom ohranili sposobnost razlikovanja med realnim in virtualnim okoljem in postajali ljudje pristnih stikov v živem okolju? Konferenca je vsem udeležencem dala vrsto ogovorov in nam vlila veliko poguma in optimizma. Odprla pa je tudi vrsto vprašanj, na katera se bomo trudili odgovarjati vsak zase pri svojem pedagoškem delu in kot skupnost učiteljev.

Za sodelovanje pri izvedbi konference se zahvaljujemo vsem avtorjem, udeležencem, sodelavcem, g. Alešu Štrancarju, T-2, Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve ter OŠ Radlje ob Dravi.

Vsekakor smo v DKPS skupaj z vsemi sodelujočimi na konferenci prispevali k zavedanju in praznovanju 30 letnice samostojne države Slovenije ter k širjenju vrednote domoljubja.

Helena Kregar,

predsednica Strokovnega sveta DKPS