Človek, ki le nase misli in v vsem išče le svoj dobiček, ne more biti srečen. Če hočeš živeti za sebe, živi za druge!

Seneka

Območna skupnost Trebnje

Sedež delovanja: Trebnje (Župnija Trebnje, Baragov trg 7, 8210 Trebnje)

Predsednik/ca OS oz. kontaktna oseba: Jasna Korbar, jasna.korbar@guest.arnes.si, 041 375 727

Duhovni asistent:

Osnovni podatki

Ustanovitev naše območne skupnosti sega v leto 2015, ko smo katoliški pedagogi mirnske doline začutili željo in potrebo, da se srečujemo, se medsebojno bogatimo kot sodelavci in kristjani . Tako se prepletajo naše izkušnje in podkrepljeni še z osebno vero lažje opravljamo svoje poslanstvo tako v šoli kot v naših župnijah in tudi v širšem družbenem prostoru.

Dejavnosti

V OS Trebnje delujemo katoliški pedagogi na dveh ravneh:

  1. osebnostnem razvoju
  2. kot sodelavci sooblikujemo življenje v župniji

V župniji si prizadevamo, da k sodelovanju povabimo širši krog ljudi. Organiziramo različna predavanja, Mini svetopisemski maraton, skupaj z oratorijskimi animatorji in otroškim pevskim zborom pripravljamo otroške maše, pripravili smo Družinski dan za družine naše župnije, prizadevamo si, da bi vzpostavili sistem nudenja brezplačne učne pomoči za osnovnošolce, v začetku vsakega šolskega leta pripravimo mašo, kjer blagoslovimo šolske torbe, potrebščine, učence, dijake, študente, starše, učitelje in katehete, sodelujemo pri organizaciji Župnijskega dneva, organiziramo Skupino za žene. Upamo, da bomo lahko v naslednjem letu izpeljali tudi celoletna supervizijska srečanja Pedagog pedagogu, na katerih si bomo dovolili biti pedagogi z vsemi težavami, dilemami, stiskami, pa tudi z veseljem in radostmi, ki jih prinaša naš poklic. S pomočjo vseh teh dejavnosti lažje izpolnjujemo poslanstvo učitelja in kristjana. Za konec povzemam misel našega zavetnika bl. Antona Martina Slomška: «Le po boljše vzgojenih ljudeh si lahko obetamo boljše čase.«