Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

Program 4. mednarodne konference

Vzgoja za ljubezen do domovine in države: Živeti s kulturno dediščino danes za jutri

8.40 – 9.00  Prijava udeležencev

9.00 – 9.35  Otvoritev konference:

 • Himna Republike Slovenije

Uvodni pozdravi:

 • Glasbena točka
 • Ravnateljica OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu: Sonja Jozelj
 • Predsednica DKPS: Marija Žabjek
 • Glasbena točka
 • Predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO): Lojze Peterle
 • Predsednik Državnega Sveta RS: Alojz Kovšca
 • Glasbena točka

9.35 – 11.20 Plenarni del:

 • dr. Janez Bogataj  (vabljeno predavanje): Kako razumeti kulturno dediščino v sodobnem svetu?
 • Erika Jazbar  (vabljeno predavanje): Pogled z narodnega obrobja v času, ki ni več prehoden, temveč prinaša otipljive spremembe
 • Janko Rožič  (vabljeno predavanje): Kulturna dediščina, arhitektura in prostost prostora
 • Sonja Kogej Rus  (vabljeno predavanje): Slovenski etnografski muzej: stičišče in vez z dediščino
 • Glasbena točka

11.20 – 11.35 Odmor

11.35 – 13.00 Predstavitev referatov po skupinah (samostojni referati/predavanja po skupinah potekajo vzporedno, vsakemu je namenjenih 15 min)

13.00 – 13.45 Kosilo

13.45 – 16.00 Predstavitev referatov po skupinah (samostojni referati/predavanja po skupinah potekajo vzporedno, vsakemu je namenjenih 15 min)

16.00 - 16.20 Odmor

16.20 – 17.00 Zaključek

 • Glasbena točka
 • Poročanje o delu po skupinah
 • Diskusija
 • Evalvacija
 • Sklep