Govori o odsotnih in povedal ti bom, kdo si.

francoski pregovor

Učinkovito govorno nastopanje

Seminar je namenjen udeležencem, ki želijo usvojiti osnovna načela učinkovitega govornega nastopanja, se naučiti vzpostaviti stik s skupino in pritegniti pozornost poslušalcev, ozavestiti besedne in nebesedne spremljevalce govorjenja, prepoznati značilnosti treme in se jo naučiti obvladati ter oblikovati živ, prepričljiv in učinkovit stil govorjenja.

Vsebina:

 • Govorniška mrzlica
 • Prvi vtis in vzpostavitev stika
 • Obvladovanje treme
 • Besedno in nebesedno komuniciranje
 • Tehnika diha in pravilna izraba zračnega toka
 • Učinkovitost, prodornost in prepričljivost govornikove besede
 • Besedni zaklad in mašila

Metode dela:

 • sodelovalno učenje (aktivno sodelovanje udeležencev)
 • nastopi pred skupino in videokamero
 • vrednotenje in samovrednotenje nastopov

Trajanje seminarja: 8 ur

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: do 15

Vodimag. Hedvika Dermol Hvala

Izvedba: Ljubljana, 16. 12. 2023, podaljšan rok prijave do: 11. 12. 2023 - odpovedano

Cena:  142 €

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Vtisi udeležencev preteklih seminarjev

Seminar Učinkovito govorno nastopanje, 10. 12. 2022

V soboto 10. decembra 2022 smo imeli preko zoom-a seminar Učinkovito govorno nastopanje. Spodaj si preberite, kaj so o seminarju povedali tokratni udeleženci. Morda pa se nam prihodnjič pridružite tudi vi.

Kaj so o seminarju povedali udeleženci:

 • Vse pohvale za vrhunski seminar. Pridobila sem veliko znanja, izkušenj, pozitivnih sporočil zase in svoje delo.
 • Želela bi se zahvaliti predavateljici, ki je seminar vodila tako, da je udeležence obogatil s strokovnimi izhodišči in osebnim opogumljanjem. To je izjemna redkost v množici ponujenih izobraževanj.
 • Seminar je dobra naložba vase :)
 • Izjemna predavateljica!!
 • Čudovita predavateljica, uporabno znanje, praktični primeri.
 • Konkretno, jedrnato in uporabno.
 • Veliko novih informacij, priporočil za izboljšanje govornega nastopa, aktivni ves čas, hitro je minilo, ker je bilo intenzivno delo.
 • Zanimiv, sproščen, aktiven.
 • Seminar je praktično naravnan, uporaben za poklicno delo in nasploh v življenju.
 • Seminar je načrtovan tako, da so teoretične vsebine podkrepljene s praktičnimi primeri. Predavateljica strokovno suvereno in skrbno načrtovano izpelje oba dela in vključuje mnenja udeležencev.
 • Odlična predavateljica, ki se posveti vsakemu posebej, delo v manjši skupini, prijetno vzdušje.

13. 11. 2021 smo preko zoom-a izvedli spletno izobraževanje Učinkovito govorno nastopanje.

Kaj jih je najbolj nagovorilo? 

 • Izvedba nastopa vsake od udeleženk in sprotno komentiranje predavateljice.
 • Povezava med samozavestjo in govornim nastopom.
 • Stran s Power pointom pri govornih nastopih.
 • Večkrat ko spregovoriš, lažje ti bo. Dopusti si napake. 
 • Način dela, naše sodelovanje (med izvajalko in udeleženkami). Zavedam pa se, da bi bilo v živo to še bolje.
 • Všeč mi je bilo, da sem morala biti aktivna.
 • Pomembnost priprave pred nastopom.
 • Začni nastop z močnim argumentom, končaj z najmočnejšim.
 • Govor: jasen, jedrnat, odločen.
 • Stik s predavateljico.
 • Zelo bi pohvalila predavateljico. Navdušila me je svojim načinom predavanja, veliko znanja in konstruktivno povratno informacijo. Prav tako pa nas je znala spodbuditi in pohvaliti, kar mi osebno veliko pomeni.
 • Kaj želim sporočiti ob svojem govornem nastopu. Pomen uvoda in zaključka.
 • Aktivna udeležba vseh udeležencev.
 • To, kako in v čem se govorjeno besedilo razlikuje od pisanega.
 • Treba je pretehtati, kaj želim povedati v določenem času.