Ime nič ne velja; vprašanje je, kakšen je človek, ki ga ima.

Josip Jurčič

Območna skupnost Zahodna Dolenjska

Sedež delovanja: Kočevje

Predsednik/ca OS oz. kontaktna oseba: Mirjana Furlan

Duhovni asistent: Damjan Štih

Osnovni podatki

Območna skupnost Zahodna Dolenjska je bila ustanovljena leta 1993 na pobudo gimnazijskega profesorja Ludvika Miheliča, ki je postal tudi njen prvi predsednik. Skupaj s še nekaterimi zavzetimi člani je uspešno pognal korenine naše skupnosti in jo vodil do leta 1997, ko se je preselil v Ljubljano. Za novega predsednika je bil takrat izvoljen Alojz Železnik, gonilna sila pa je bila tajnica Slavka Janša. V decembru 2002 je bilo vodenje območne skupnosti zaupano Alojzu Koširju, ki je delovanje skupnosti oživel skupaj s tajnico Boženo Vesel in novoizvoljenim upravnim odborom. V letu 2011 je postala predsednica Slavka Janša. Od ustanovitve do leta 2008 je skupnost delovala na območju občine Kočevje in Ribnica, pod imenom območna skupnost Kočevje – Ribnica. Tega leta, 3. marca, pa se je na pobudo predsednika Koširja dejavnost razširila na območja novoustanovljenih sosednjih občin: Kostel, Osilnica, Sodražica, Loški Potok, Dobrepolje in Velike Lašče. Namenjena je vsem, ki želijo najti odgovore na vprašanja, kako naj vzgojitelj, učitelj oziroma pedagog v različnih poklicnih in osebnih življenjskih okoliščinah postane človek za druge. Nastala je tudi z namenom medsebojnega povezovanja in opogumljanja vernih učiteljev, da bi vnašali v poklicni in osebni vsakdan krščansko držo, krščanske vrednote, da bi postali zgled in luč. Napovedni koledar objavljamo tudi na lokalnih radijih Univox in Urban. Za realizacijo so potrebna tudi določena finančna sredstva. Pri tem nam pomagajo donatorji in občine, posebno Kočevje in Ribnica, pa tudi ostale lokalne skupnosti. Da se letni programi iz leta v leto realizirajo, so potrebni veliki napori, ki sta jih do sedaj premagovala predvsem Alojz Košir in Božena Vesel. Člani smo se jima oddolžili s predlogom za Slomškovo priznanje. Alojz Košir ga je prejel leta 2008, Božena Vesel pa leto za njim. Da je OS res delavna, dokazujejo še trije prejemniki Slomškovega priznanja: Ludvik Mihelič, Anica Benčina in letošnja slavljenka Slavka Janša.

Z geografsko širitvijo je območna skupnost pridobila nove, mlajše člane. Tako število iz leta v leto raste. Naša želja za naprej je, da bi se nam pridružili verni učitelji iz vseh občin, ki jih pokriva skupnost in pomagali soustvarjati lepši pedagoški jutri za našo mladino in sodelavce.

Dejavnosti

  1. Organiziramo izobraževalna srečanja, na katerih si izmenjujemo izkušnje, pridobivamo nova znanja in spoznanja. Na srečanja vabimo različne strokovnjake s področja vzgoje in izobraževanja ter duhovnega življenja.
  2. V mesecu septembru se udeležujemo srečanja učiteljev, vzgojiteljev in staršev v okviru Slomškovega dne.
  3. V postnem času se udeležujemo postnih predavanj, ki jih pripravljamo skupaj z župnijskim uradom Kočevje.
  4. V postnem času pripravljamo ob sodelovanju duhovnikov postno obnovo, ki poteka izmenično v kočevski ali ribniški dekaniji.
  5. Meseca maja ali junija organiziramo strokovne ekskurzije po Sloveniji in v zamejstvo. Ekskurzije se udeleži tudi duhovni asistent območne skupnosti ali duhovnik tiste župnije, v kateri se dogovorimo za sveto mašo. Vse naše zaključne ekskurzije imajo močan duhovni pridih. Strokovno so vodene s strani prizadevnih članov. Profesor geografije Ludvik Mihelič posreduje geografsko predstavitev krajev in pokrajine, profesorica zgodovine Božena Vesel zgodovinski del, za področje jezika, predvsem književnosti, pa se je omenjenima pridružila pred dvema letoma še Mirjana Furlan, prof. slovenščine. Ogledali in spoznali smo že Prekmurje, Štajersko, Primorsko, Gorenjsko in Belo Krajino. Odpeljali smo se tudi k zamejskim Slovencem, v Dolino pri Trstu, si ogledali Oglej, naslednje leto pa smo se odpravili še na avstrijsko Koroško. Z veseljem se spominjamo obiska vseh treh škofijskih gimnazij.
  6. Šolsko leto zaključimo z zahvalno sveto mašo v eni od cerkvic v kočevski ali ribniški dekaniji. Nanjo povabimo tudi člane ljubljanske in drugih skupnosti ter vodstvo DKPS. Od 2002. leta pripravimo po sveti maši tudi proslavo, saj sovpada zaključek šolskega leta z dnevom državnosti. Na koncu sledi družabno srečanje.
  7. Sodelujemo tudi z ljubljansko območno skupnostjo in DKPS. Naši člani so vključeni v organe društva. Udeležujemo se prireditev, ekskurzij in drugih strokovnih srečanj, ki jih organizira bodisi ljubljanska skupnost bodisi DKPS.

 

25. 6. 2019 vabljeni v Željne

Za našo Območna skupnost Društva katoliških pedagogov Slovenije  Zahodna Dolenjska je letošnji rožnik še posebno pomemben, saj smo izpolnili četrtstoletno delovanje. Ob tem dogodku vas

VABIMO

na praznovanje 25-letnice  Območne skupnosti  DKPS Zahodna Dolenjska

v torek,  25. junija 2019,  ob 16. uri v cerkev sv. Lovrenca v Željnah.

Slovesnost bomo začeli s sveto mašo, ki jo bo daroval domači duhovnik g. Damjan Štih. Z njo    se bomo zahvalili Bogu za minulo šolsko leto. S kulturno prireditvijo po maši bomo počastili praznik naše domovine in se sprehodili skozi leta delovanja naše območne skupnosti.  Slavnostni govornik bo g. Ludvik Mihelič, prvi predsednik OS DKPS Zahodna Dolenjska.

Veseli in počaščeni bomo, če se nam boste pri tej, za nas dragoceni  prireditvi pridružili učitelji, ki še ne poznate našega društva ali pa ste zanj slišali, a niste seznanjeni z našim delovanjem.