Besede so kot čebele: pikajo in prinašajo med.

švicarski pregovor

Območna skupnost Zahodna Dolenjska

Sedež delovanja: Kočevje

Predsednik/ca OS oz. kontaktna oseba: Mirjana Furlan

Duhovni asistent: Damjan Štih

Osnovni podatki

Območna skupnost Zahodna Dolenjska je bila ustanovljena leta 1993 na pobudo gimnazijskega profesorja Ludvika Miheliča, ki je postal tudi njen prvi predsednik. Skupaj s še nekaterimi zavzetimi člani je uspešno pognal korenine naše skupnosti in jo vodil do leta 1997, ko se je preselil v Ljubljano. Za novega predsednika je bil takrat izvoljen Alojz Železnik, gonilna sila pa je bila tajnica Slavka Janša. V decembru 2002 je bilo vodenje območne skupnosti zaupano Alojzu Koširju, ki je delovanje skupnosti oživel skupaj s tajnico Boženo Vesel in novoizvoljenim upravnim odborom. V letu 2011 je postala predsednica Slavka Janša. Od ustanovitve do leta 2008 je skupnost delovala na območju občine Kočevje in Ribnica, pod imenom območna skupnost Kočevje – Ribnica. Tega leta, 3. marca, pa se je na pobudo predsednika Koširja dejavnost razširila na območja novoustanovljenih sosednjih občin: Kostel, Osilnica, Sodražica, Loški Potok, Dobrepolje in Velike Lašče. Namenjena je vsem, ki želijo najti odgovore na vprašanja, kako naj vzgojitelj, učitelj oziroma pedagog v različnih poklicnih in osebnih življenjskih okoliščinah postane človek za druge. Nastala je tudi z namenom medsebojnega povezovanja in opogumljanja vernih učiteljev, da bi vnašali v poklicni in osebni vsakdan krščansko držo, krščanske vrednote, da bi postali zgled in luč. Napovedni koledar objavljamo tudi na lokalnih radijih Univox in Urban. Za realizacijo so potrebna tudi določena finančna sredstva. Pri tem nam pomagajo donatorji in občine, posebno Kočevje in Ribnica, pa tudi ostale lokalne skupnosti. Da se letni programi iz leta v leto realizirajo, so potrebni veliki napori, ki sta jih do sedaj premagovala predvsem Alojz Košir in Božena Vesel. Člani smo se jima oddolžili s predlogom za Slomškovo priznanje. Alojz Košir ga je prejel leta 2008, Božena Vesel pa leto za njim. Da je OS res delavna, dokazujejo še trije prejemniki Slomškovega priznanja: Ludvik Mihelič, Anica Benčina in letošnja slavljenka Slavka Janša.

Z geografsko širitvijo je območna skupnost pridobila nove, mlajše člane. Tako število iz leta v leto raste. Naša želja za naprej je, da bi se nam pridružili verni učitelji iz vseh občin, ki jih pokriva skupnost in pomagali soustvarjati lepši pedagoški jutri za našo mladino in sodelavce.

Dejavnosti

  1. Organiziramo izobraževalna srečanja, na katerih si izmenjujemo izkušnje, pridobivamo nova znanja in spoznanja. Na srečanja vabimo različne strokovnjake s področja vzgoje in izobraževanja ter duhovnega življenja.
  2. V mesecu septembru se udeležujemo srečanja učiteljev, vzgojiteljev in staršev v okviru Slomškovega dne.
  3. V postnem času se udeležujemo postnih predavanj, ki jih pripravljamo skupaj z župnijskim uradom Kočevje.
  4. V postnem času pripravljamo ob sodelovanju duhovnikov postno obnovo, ki poteka izmenično v kočevski ali ribniški dekaniji.
  5. Meseca maja ali junija organiziramo strokovne ekskurzije po Sloveniji in v zamejstvo. Ekskurzije se udeleži tudi duhovni asistent območne skupnosti ali duhovnik tiste župnije, v kateri se dogovorimo za sveto mašo. Vse naše zaključne ekskurzije imajo močan duhovni pridih. Strokovno so vodene s strani prizadevnih članov. Profesor geografije Ludvik Mihelič posreduje geografsko predstavitev krajev in pokrajine, profesorica zgodovine Božena Vesel zgodovinski del, za področje jezika, predvsem književnosti, pa se je omenjenima pridružila pred dvema letoma še Mirjana Furlan, prof. slovenščine. Ogledali in spoznali smo že Prekmurje, Štajersko, Primorsko, Gorenjsko in Belo Krajino. Odpeljali smo se tudi k zamejskim Slovencem, v Dolino pri Trstu, si ogledali Oglej, naslednje leto pa smo se odpravili še na avstrijsko Koroško. Z veseljem se spominjamo obiska vseh treh škofijskih gimnazij.
  6. Šolsko leto zaključimo z zahvalno sveto mašo v eni od cerkvic v kočevski ali ribniški dekaniji. Nanjo povabimo tudi člane ljubljanske in drugih skupnosti ter vodstvo DKPS. Od 2002. leta pripravimo po sveti maši tudi proslavo, saj sovpada zaključek šolskega leta z dnevom državnosti. Na koncu sledi družabno srečanje.
  7. Sodelujemo tudi z ljubljansko območno skupnostjo in DKPS. Naši člani so vključeni v organe društva. Udeležujemo se prireditev, ekskurzij in drugih strokovnih srečanj, ki jih organizira bodisi ljubljanska skupnost bodisi DKPS.

 

DOGODKI V OS ZAHODNA DOLENJSKA

Vabilo OS Zahodna Dolenjska na vsakoletno srečanje ob koncu šolskega leta in ob državnem prazniku - 25. 6. 2023

Vabilo na ogled jaslic

Jaslice v domači hiši bodo kmalu postavljene, smrečica okrašena in z velikim veseljem bomo pričakali rojstvo Božjega deteta. Ko bodo ti veseli trenutki za nami, pa se napotimo še

 na ogled jaslic v Cerkvi sv. Jerneja v Kočevju,  in sicer v sredo, 28. decembra 2022 ob 16. uri.

K jaslicam v kočevski cerkvi  vas vabimo predvsem zato, ker  jih letos postavlja mlajši član ŽPS in je vanje vložil zelo veliko svojega časa, znanja, truda in talenta. Po ogledu pa bo sledilo druženje  na toplem ob vročem čaju, kavi in prijetnem klepetu.

Ker bo prvi sveti večer že za nami, upamo, da boste lahko malo svojega časa podarili druženju društvenih članov. Veseli bomo, če boste prišli in s seboj morda pripeljali tudi kakega družinskega člana.

 

Tajnica OS Zahodna Dolenjska                               Predsednica OS Zahodna Dolenjska

Slavka Janša                                                           Mirjana Furlan

 

 

 

Voščilo

Zahvalna maša ob koncu šolskega leta 2022 in ob dnevu državnosti 

Vabimo vas na vsakoletno zahvalno mašo ob koncu šolskega leta in ob dnevu državnosti 

Kdaj: 24. junija 2022 ob 17. uri
Kje: Gora nad Sodražico

Vljudno vabljeni!

Praznovanje Dneva državnosti 2020

Območna skupnost Zahodna Dolenjska vsako leto organizira zdaj že tradicionalno praznovanje Dneva državnosti. Vsako leto v drugi župniji, vsako leto zahvalno sveto mašo, z lepim kulturnim programom, vsako leto z nekaj gosti iz drugih območnih skupnosti in s prijaznim druženjem po prazničnem delu prireditve. Letos smo se srečali v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Stari Cerkvi pri Kočevju.

Zahvalno mašo je za domovino in za učitelje in učence srčno daroval domači župnik g. Mitja Bulič, s prelepim petjem pa sta jo obogatila g. in ga. Štefanič. Kulturni program je bil letos drugačen, tako, kot je v tem korona letu pač vse drugače. Učitelji iz domače območne skupnosti: Melita Berlan, učiteljica v OŠ Stara Cerkev, Nika Cebin, prof, kemije v gimnaziji in Ludvik Mihelič, prof. geografije na srednji šoli, so nam pripovedovali o svojem doživljanju pouka na daljavo. Kako je potekalo poučevanje, kako so ga sprejemali otroci, kako njihovi starši, kako smo se oddahnili ob ponovnem srečanju v šolskih klopeh. Prav, lepo in dobro je bilo, da smo slišali ta pričevanja.

Za družabnost nam navadno zmanjka časa, po tem praznovanju pa kar ne moremo narazen. Nekatera srečanja se zgodijo le enkrat, dvakrat letno in resnično dobro je, da lahko poklepetamo tudi z upokojenimi učitelji, ki so bili in so še nosilci dolgoletnega živahnega delovanja OS Zahodna Dolenjska. Organizatoricam letošnjega praznovanja še enkrat hvala za zares praznično društveno doživetje.

Helena Kregar

 

Na Radiu Ognjišče pred Prešernovim dnem

Na dan pred kulturnim praznikom je imela predsednica OS Zahodna Dolenjska, Mirjana Furlan, na Radiu Ognjišče komentar tedna. Vabljeni k poslušanju!

->POVEZAVA

DKPS Zahodnja dolenska na ogledu jaslic

V letošnjem letu smo v DKPS - OS Zahodna Dolenjska že realizirali eno izmed naših zastavljenih nalog.- ogled jaslic.

V petek, 3. jan., smo se člani naše OS podali na ogled jaslic v kar štiri cerkve. Začeli smo v domači kočevski cerkvi. Tu so se letos postavljavci jaslic odločili za precejšnjo spremembo. Gospod župnik nam je prijazno razložil, da so želeli s tako postavitvijo jaslic sporočiti dvojnost našega življenja. Na eni strani je vsakodnevno hitenje in hlastanje za materialnimi dobrinami , na drugi pa revščina skromnega hlevčka, ki nam z novorojenim Detetom obljublja Božjo milost za vedno.

Naša druga postaja so bile jaslice v Fari. V lepi romarski cerkvi so jaslicam dodali še podobo tamkajšnjih krajev in življenja v njih, od petelinjega jutranjega petja do peric ob Kolpi. Na tretji postaji, v kočevskoreški cerkvi, so nas pričakale jaslice, ki so prav tako postavljene v krajevno okolje in jih krasijo replike bližnje cerkve in nekdanjih vasi.

Ogled smo zaključili v Stari Cerkvi, kjer od letošnjega poletja opravlja pastirsko delo novi župnik. Ta je postavitev jaslic zaupal staršem letošnjih birmancev in delo je bilo odlično opravljeno.

Mrzel zimski dan se je pri vseh teh ogledih dotaknil naših nog in rok, a jih je požirek krepke pijače kmalu ogrel. V naših dušah pa je bila vseskozi toplota Božje prisotnosti.

Mirjana Furlan,

predsednica OS- Zahodna Dolenjska

 

Območna skunost Zahodna Dolenjska je na dan državnosti praznovala 25-letnico delovanja

Že tradicionalno srečanje DKPS z zahvalno mašo ob dnevu državnosti smo letos povezali še s skupnim praznovanjem 25 letnice delovanja OS Zahodna Dolenjska.

Cerkev Sv. Lovrenca v Željnah je bila sredi vročega prazničnega popoldneva polna. Domači duhovnik g. Damjan Štih in p. Silvo Šinkovec sta somaševala in nas nagovorila: g. Damjan s svojo srčno besedo o domovini, p. Silvo pa z zahvalo Dolenjcem za zvestobo društvu. Ludvik Mihelič, prvi predsednik OS, je osvežil spomin na daljna devetdeseta in vsa kasnejša leta živega društvenega delovanja. Tega je dobro desetletje uspešno vodil naš dragi prijatelj Alojz Košir. Vsa ta leta delovanja so bogatila člane, kulturno življenje in šolo na kočevskem. Lep kulturni program so sooblikovali člani OS s svojo poezijo in vokalna skupina Mavria z lepo domačo pesmijo. Z zanimanjem smo prisluhnili tudi predstavitvi zgodovine kraja Željne in cerkve Sv. Lovrenca, ki nam jo je predstavila profesorica zgodovine Nataša Car. Vsem nam bo gotovo ostalo v spomniu dejstvo, da so skozi Željne odhajale na svojo zadnjo pot množice žrtev povojne morije v Kočevskem Rogu in da je bil njihov zadnji pogled na cerkev Sv. Lovrenca slovo od življenja.

Vse, kar smo slišali in doživeli v tem popoldnevu je bilo prežeto z iskreno, globoko ljubeznijo in spoštovanjem do zgodovine, cerkve, kraja, okolice....pravzaprav – do domovine. Kot vsako leto so nas tudi tokrat zelo lepo pogostili in nas nastitili z dobrotami, ki so jih pripravile članice društva in sovaščanke Želenj.

Naši dragi Dolenjci - že četrt stoletja ste enako živahni, vedrega duha in s srcem ukoreninjeni v ljubezni do domovine in v ljubezni do društva! Hvala vam za 25 let sodelovanja v DKPS in za nepozabno praznovanje vaše 25 letnice!

Helena Kregar

 

25. 6. 2019 vabljeni v Željne

Za našo Območna skupnost Društva katoliških pedagogov Slovenije  Zahodna Dolenjska je letošnji rožnik še posebno pomemben, saj smo izpolnili četrtstoletno delovanje. Ob tem dogodku vas

VABIMO

na praznovanje 25-letnice  Območne skupnosti  DKPS Zahodna Dolenjska

v torek,  25. junija 2019,  ob 16. uri v cerkev sv. Lovrenca v Željnah.

Slovesnost bomo začeli s sveto mašo, ki jo bo daroval domači duhovnik g. Damjan Štih. Z njo    se bomo zahvalili Bogu za minulo šolsko leto. S kulturno prireditvijo po maši bomo počastili praznik naše domovine in se sprehodili skozi leta delovanja naše območne skupnosti.  Slavnostni govornik bo g. Ludvik Mihelič, prvi predsednik OS DKPS Zahodna Dolenjska.

Veseli in počaščeni bomo, če se nam boste pri tej, za nas dragoceni  prireditvi pridružili učitelji, ki še ne poznate našega društva ali pa ste zanj slišali, a niste seznanjeni z našim delovanjem.