Česa bi se lotili, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti?

Robert Schuller

Vzgoja 80

 • Uvodnik
 • Silvo Šinkovec: Človek

Sredi novembra so ubili ravnatelja pedagoške gimnazije v Južnem Sudanu. P. Victor-Luke Odhiambo je bil ravnatelj Mazzolari Teachers' Collegea v Cueibetu v Južnem Sudanu. Življenje je posvetil vzgoji, spremljal in podpiral je študente, ki so mu zaupali in ga spoštovali. Bil je skrben, pameten, ustvarjalen, pogumen. Mnogim je prinašal upanje. Verjel je v moč vzgoje. Preko vzgoje se more v raztrgani družbi oblikovati nova kultura. Verjel je v človeka. To opogumlja. Še so dobri ljudje, ki so pripravljeni umreti za visoke ideale. …

 • V žarišču: Vzgoja in vzgoja
 • Silvo Šinkovec: Programska zasnova revije Vzgoja

Po dvajsetih letih, po 80 številkah, po 4160 straneh, skoraj 2000 člankih se je lepo ozreti nazaj in pomodrovati. Kaj smo delali in zakaj smo tako delali? …

 • Albin Vrabič: Vzgoja in vzgoja

Šestindvajset dijakov 4. letnika strojnih, okoljevarstvenih in rudarskih tehnikov na Šolskem centru Velenje smo povprašali, kaj si predstavljajo pod besedo 'vzgoja' ter kdo in kako vpliva nanje v procesu odraščanja. Njihova starost je okoli 18 let, večinoma so to fantje. …

 • Franci M. Kolenec: Dvajset let revije Vzgoja

Pred vami je 80. številka revije Vzgoja, ki ima že dvajsetletno tradicijo (1999), ki jo kljub občasnim malim spremembam ohranjamo še naprej. Z leti je revija zamenjala strokovni in uredniški odbor, oblikovalce in druge pomočnike pri izdajanju. Vseskozi pa se glavni urednik trudi, da bi privabil čim več strokovnih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja, k pisanju in soustvarjanju revije. …

 • Anton Meden: Vzgoja otrok je ena najpomembnejših nalog vseh odraslih

Iztočnica za to razmišljanje je bilo zelo preprosto vprašanje: Kaj je vzgoja? O tem sem veliko razmišljal in na misel so mi prihajale najrazličnejše besede in možnosti, kaj bi lahko bila vzgoja. Od »duhovnega in značajskega oblikovanja«, ki ga ponuja SSKJ, »razvijanja osebnosti«, »oblikovanja človeka«, Slomškovega »blaženja srca«, »osebnega zgleda«, »poslanstva staršev« … do vrtca, šole, družbe, tudi revije Vzgoja. …

 • Bernarda Mal: Vzgoja. Bomo potonili? Nam uspe izpluti?

Stara sem 52 let. Vsa službena leta do sedaj sem preživela v neposrednem stiku z učenci. S 30-letnim delom v vzgoji in izobraževanju sem se na osnovi učenja iz izkušenj naučila marsičesa, kar mi koristi, da vsak dan znova vstopim v razred bolj opremljena z znanjem in veščinami, ki mi dajo možnost ne le preživetja med učenci, temveč tudi prijetno zadovoljstvo, da imajo lahko preprosti ukrepi trajne vzgojne učinke. To sem dosegla na osnovi opazovanja lastne prakse, refleksij in kritičnega branja strokovne literature. In tudi zato, ker sem si dovolila biti Človek. V članku želim predstaviti svoj pogled na vzgojo. …

 • Helena Kregar: Vzgoja v gimnaziji

V gimnaziji poučujem že dobrih 25 let. Ko sem razmišljala o vzgojni vlogi svojega in učiteljevega dela, sem se odločila, da najprej pogledam v Zakon o gimnaziji, nato pa o vzgoji povprašam še dijake 3. letnika gimnazije. …

 • Tatjana Škrab Grašič, David Rupnik: Vzgojni načrt OŠ Cerklje na Gorenjskem

Vzgojni načrt OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem je nastal pred desetimi leti. Pri pripravi vzgojnega načrta šole (v nadaljevanju VN) so sodelovali strokovni delavci, starši in učenci. Stališča in mnenja vseh sodelujočih je zbral in oblikoval tim za vzgojni načrt, ki še vedno deluje, a v drugačni sestavi. Ob pripravi so upoštevali smernice zakonodajalca, ki je v letu 2008 z dopolnitvijo zakonodaje poskrbel, da se v šolah načrtno ukvarjamo z vzgojo. Dejstvo je, da v ustanovah, kot so šole, vedno vzgajamo, vprašanje je samo, ali nezavedno ali zavedno, strukturirano in z vključitvijo vseh deležnikov. …

 • Naš pogovor
 • Silvo Šinkovec: Milček Komelj: Še vedno ljubim sanje

Z dr. Milčkom Komeljem smo pričeli sodelovati leta 2003, torej kmalu po začetku izhajanja naše revije. Zamisel, da revija Vzgoja uči bralca 'brati' umetniško delo, se je tako uresničevala s pomočjo akademika, ki je letos dopolnil 70 let življenja. Najbrž si res ne bi mogli izbrati boljših besed, kot je 'življenje z umetnostjo'; to so namreč zapisali v naslovu knjige, ki je izšla ob njegovem jubileju. Umetnost nas vodi v svet lepote in idej, razmišljanja in pripovedovanja preko podob. Hvaležni smo dr. Komelju za številne članke, ki jih s svojo pronicljivostjo piše za naše bralce. Ob njegovem in našem jubileju je nastal tudi ta pogovor. …

 • Biti vzgojitelj
 • Jože Ramovš: Orodja za obdelovanje slabih izkušenj

Danes prikazujemo vrsto orodij za obdelovanje slabih izkušenj v dobre. Tudi tokrat imamo lahko pred očmi spore, saj so neizbežna izkušnja v sožitju, večinoma neprijetna, včasih zelo škodljiva. Ljudje so od nekdaj razvijali načine za obvladovanje sporov, danes razvijamo metode za to tudi v različnih psihoterapevtskih šolah. Mi se temu intenzivno posvečamo pri razvoju antropohigiene – vsakomur dostopnih vsakdanjih 'domačih zdravil za dušo in telo'; tu je pomembno vprašanje, kako obdelati slabe izkušnje in jih vgraditi v svojo prihodnost. …

 • Joseph O. Afulo: Ubili so predstojnika pedagoške fakultete v Južnem Sudanu

P. Odhiambo je več kot desetletje deloval v zaradi vojne razklanem Južnem Sudanu. Ustrelili so ga neznani storilci, ki so napadli jezuitsko skupnost. P. Odhiambo je bil ravnatelj pedagoške gimnazije Mazzolari v Cueibetu in predstojnik skupnosti. Jezuit je bil celih 40 let. …

 • Vzgojni načrt
 • Mateja Centa: Kako z učenci raziskovati etične izzive?

Eden izmed glavnih izzivov raziskovanja etičnih vprašanj v sodobnem svetu je usmerjanje izobraževanja v smeri razvoja, ki bi spodbujal posameznike h kritičnemu razmišljanju, k odpiranju novih gledišč in razumevanju razlike med znanjem in razumevanjem (Arendt, 1978). Dejstvo, da so ljudje pogosto bolj dovzetni za sprejemanje splošnega mnenja, kakor da bi se o njem spraševali, se odraža tudi na področju vzgoje in izobraževanja. To je vidno predvsem pri šolskih kurikulumih, ki še vedno namenjajo večjo težo znanju. …

 • Starši
 • Neža Miklič: Nasilje v družini

Dom simbolizira zavetje in intimo. Varen prostor, kamor se vračamo po opravljenih dnevnih obveznostih in kjer si dovolimo biti takšni, kakršni resnično smo. Nekatere družine pa so za otroka nevarne, nekatere celo smrtonosne. …

 • Romana Žitko Rožmanc: Jezna sem! In kaj zdaj?

Jeza je znamenje in sporočilo, da smo bili prizadeti, da so bile naše pravice kršene, da naše potrebe niso bile slišane in uresničene ali da preprosto nekaj ni v redu. Jeza ženski pogosto sporoča, da njena občutja niso bila prav naslovljena ali da so bile njene vrednote, želje, hrepenenja, ambicije in potrebe v odnosu preslišane zaradi sklepanja kompromisov. …

 • Ester Pečarič: Srečni otroci

Razpeti med mnoge vzgojne ideale se odrasli, ki delamo in živimo z otroki, soočamo z vprašanjem, kako vzgojiti srečne otroke. Samozavestne otroke brez depresije, anksioznih in drugih motenj. Žal pa se celo vzgoja prepleta s storilnostno naravnanim svetom, ki stremi k nenehnim dosežkom in uspehom, katerih merilo so ubogljivi in uspešni otroci. Z dokazovanjem uspeha smo obremenjeni tako odrasli kot otroci. V članku predstavljam pomen proste medvrstniške igre za otrokov psihomotorični in zdrav socialni razvoj. Srečni otroci so tisti, ki jim dovolimo dejansko biti otroci. …

 • Izkušnje
 • Boža Krakar Vogel: Všeček je zasijal v zlati barvi

V okviru Slavističnega društva Slovenije smo 14. septembra 2018 v Trubarjevi hiši literature izvedli prvo vseslovensko tekmovanje odraslih v reševanju praktičnih jezikovnih problemov za priznanje »zlati všeček za slovenščino«. Tekmovalo je 18 udeležencev, jagodni izbor najpogumnejših dobitnikov lokalnih všečkov na delavnicah Dajmo priložnost slovenščini. …

 • Področja vzgoje
 • Milček Komelj: Prazničnost vsakdanjosti

Z grafiko Na trati je avtorica usmerila pogled na vsakdanji prizor pred vhodom v ljubljansko Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, a je s kulturo in vzgojenostjo svojega estetskega dojemanja sivino vsakdanje puščobnosti spremenila v estetsko prefinjeno podobo krhke izbranosti in poetične tišine. …

 • Maja Prinčič: Prostovoljstvo v Centru za družine Mirenski Grad

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote je nastalo iz duhovne dediščine mednarodne organizacije Vincencijeva družba, ki je bila v Sloveniji ustanovljena leta 1876. Od leta 2006 ima status humanitarne organizacije. Deluje pretežno v Ljubljani in na Mirenskem Gradu (Goriška). …

 • Duhovni izziv
 • Branka Roškar: Praznovanje

Ko gledamo predpraznično vzdušje na podeželju ali v mestih, pogosto ne vemo več, kaj je bistvo praznovanja. Ves zunanji blišč, darila, veliko ponudbe in hkrati zaskrbljeni obrazi ljudi, ki bežijo mimo nas, da nas ne bi opazili. Pa vendar, človek je bitje praznovanja. To, kar praznuje, kar postavlja v praznični dan, mu pomeni največ, ga naredi človeka. Kakšne so vsebine naših praznovanj? Ali še znamo praznovati? …

 • Silvo Šinkovec: Ljubezen v Krstu pri Savici

Prešeren naslika prizor prvega srečanja med Črtomirjem in Bogomilo v slogu romantike; prvi trenutek je predstavljen kot usodno srečanje, ko se Amor s puščico dotakne človekovega srca. Iz Bogomilinih oči poleti strela ljubezni, pogled se dotakne Črtomirja in od tega trenutka dalje je drugačen človek. Kaj se zgodi s človekom, ko se zaljubi? …

 • Bralni namig
 • Nova spoznanja
 • Iz življenja DKPS
 • Napovedni koledar
 • Summary
 • Letno kazalo