Česa bi se lotili, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti?

Robert Schuller

Predstavitev revije Vzgoja

Revija Vzgoja, revija za učitelje, vzgojitelje in starše, je namenjena učiteljem, vzgojiteljem, staršem in vsem, ki delajo z otroki in mladimi. Revija izhaja od leta 1999, štirikrat letno: marec, junij, september, december. Aktualna in zanimiva je tako na pogled kot po vsebini.

Po svoji uredniški zasnovi je interdisciplinarna in odpira vprašanja, ki se dotikajo osebnostne rasti mladih – v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih formalnih in neformalnih oblikah vzgoje.

Prepričani smo, da se je treba v naši državi še bolj sistematično in strokovno posvečati vzgoji, saj gre za talente, razvoj osebnosti, preventivno vzgojno delo, oblikovanje identitete.

Revija izhaja štirikrat letno. V žarišče vsakič postavimo eno od aktualnih vsebin ter skušamo nanjo pogledati z več zornih kotov. Revijo pa bogatijo tudi stalne rubrike: Uvodnik, Naš pogovor, Biti vzgojitelj, Duhovno izkustvo, Razredništvo in vzgojni načrt, Starši, Vzgojna področja, Prostovoljno delo, Izkušnje. Prebrali smo, Iz življenja DKPS, Napovedni koledar, Summary ter Avtorji.

Stremimo k temu, da so članki izkušenjski in strokovni ter kot taki v pomoč učiteljem, vzgojiteljem in staršem.

Stalne rubrike v reviji Vzgoja

 • Uvodnik
 • V žarišču
 • Naš pogovor
 • Biti vzgojitelj
 • Vzgojni načrt
 • Starši
 • Področja vzgoje
 • Duhovni izziv
 • Izkušnje
 • Nova spoznanja
 • Bralni namig
 • Iz življenja DKPS
 • Napovedni koledar
 • Summary