Družina je toliko bolj trdna in zdrava, kolikor so družinski člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi drugih članov družine.

Elisabeth Lukas

Intervizija za strokovne delavce

Cilj seminarja je opolnomočenje učiteljev in vzgojiteljev za reševanje izzivov v razredu ter dilem v odnosih (z otroki, s sodelavci, s starši, z vodstvenimi delavci, z okoljem). Izhodišče za delo so konkretni primeru udeležencev.

Trajanje seminarja: 16 ur (1 x mesečno po 2 šolski uri)

Za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Ciljna skupina: Seminar je namenjen učiteljem, vzgojiteljem

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju veljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: 12 (do zasedbe prostih mest)

Vodi: Darja Barborič Vesel

Izvedba: Preko spleta, 5. 10. 2023–24. 6. 2024, prijave do: 25. 9. 2023

Cena: 195 € 

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Odmevi na pretekla srečanja intervizije

Zaključila so se srečanja Intervizije v šolskem letu 2022/23

V tem šolskem letu je na polno zaživel seminar Intervizija za strokovne delavce. Avtorica in voditeljica skupine je bila mag. Darja Barborič Vesel.

Na srečanjih se je srečevalo dvanajst udeleženk, učiteljic iz različnih krajev in šol cele Slovenije. Srečanja so bila enkrat mesečno in na teh skupnih večerih smo se povezale v izredno lepo, človeško toplo, varno in povezano skupnost.

Voditeljica je imela za posamezno srečanje pripravljeno izhodišče in temo pogovora, a prednost so imela spoznanja, težave ali izzivi našega dela v šoli. Na vsako situacijo smo odmevale, voditeljica pa jo je osvetlila s strokovnega vidika in jo podprla z obilo literature, ki bi bila lahko v pomoč pri reševanju situacij.

Morda najmočnejši poudarki srečanj so naslednji: iskrena zaupnost v skupini, strokovna podpora in ogromno knjig, ki razsvetljujejo pot vsake težave. Vse udeleženke bi želele tudi v naslednjem šolskem letu nadaljevati s srečanji.

Naj bo ta zaključek tudi povabilo k udeležbi na Interviziji, ki jo DKPS razpisuje v naslednjem šolskem letu preko KATISA. Izvedbe so možne za skupine na šolah, ki povabijo mag. Darjo Barborič Vesel. Seveda pa se Intervizije kot posamezniki lahko udeležite v skupini DKPS.

Helena Kregar