Ime nič ne velja; vprašanje je, kakšen je človek, ki ga ima.

Josip Jurčič

Mednarodna konferenca, Radlje ob Dravi, 23. 11. 2019

Vzgoja za ljubezen do domovine in države

Hvala vsem udeležencem, soustvarjalcem in gostom mednarodne konference Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Zbralo se nas je 120 učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnjakov, ki nam je mar za našo domovino, za državo Slovenijo. Prisluhnili smo različnim izkušnjam praktičnega dela po vrtcih in šolah ter mislim g. Kovšce, dr. Inzka, g. Czerwinskega, ge. Bevc Jonan, g. Ranka, dr. Šinkovca, dr. Holcmana, ddr. Perko ter dr. Kunaverja. Domov smo odšli polni prijetnih vtisov, srčnosti in novih idej. Ob tej priložnosti smo izdali tudi zbornik, do katerega lahko dostopate tukaj.

Združen videoposnetek s konference si lahko ogledate tukaj.

Preberite si tudi prispevke o dogodku:  v reviji Mladika (2019;10) - PDF, v spletnem časopisu Časnik - tukaj;  radio ARS - tukaj.


 

»V globaliziranem svetu bo obstal le narod z globokimi koreninami«

Društvo katoliških pedagogov Slovenije je na državni praznik, na Dan Rudolfa Maistra,organiziralo mednarodno konferenco »Vzgoja za ljubezen do domovine in države«, ki je potekala v prostorih Osnovne šole Radlje ob Dravi. Z dnevom izvedbe smo hoteli v delovnem in strokovnem vzdušju učiteljsko srenjo spomniti in ozavestiti izreden pomen posameznika pri ohranjanju kulture naroda in ljubezni do domovine. Konferenco smo odprli s poklonom domovini - s slovensko himno. Pevski zbor, mladi instrumentalisti in plesna skupina OŠ Radlje so našo konferenco počastili s simpatičnim izborom slovenskih domoljubnih skladb, povezanih s plesnimi točkami. Za čudovito mladosten uvod v konferenco se zahvaljujemo mentoricama Simoni Svanjak, prof. glasbe in Luciji Bivšek, prof. športne vzgoje.

Uvodni pozdravi

V uvodu smo prisluhnili pomenljivim pozdravnim nagovorom. Župan občine Radlje, mag. Alan Bukovnik je v pozdravu povedal, da v dravski dolini in v obmejnih občinah živijo v zavesti, da domovino in njene meje lahko varujejo le znanje, ljubezen ter spoštovanje dediščine in preteklosti. Pozdravila sta nas še predsednica DKPS Marija Žabjek in ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi mag. Damjan Osrajnik. Gost konference je bil tudi dolgoletni predsednik evropske zveze krščanskih učiteljev SIESC, profesor Wolfgang Rank. Povedal je, da ga preseneča množica mladih učiteljev, ki predstavljajo veliko vzgojno moč. V Sloveniji zaznava moč skupnosti, ki jo soustvarja in povezuje tudi organizator konference, Društvo katoliških pedagogov Slovenije.

Uvodni prispevki gostov konference so bili navdihujoči

Predsednik Državnega sveta Slovenije, gospod Alojz Kovšca nas je je pozdravil z mislijo, da smo si domovino sposodili od svojih vnukov. V tem pogledu je konferenca izredno pomemben dogodek. Povedal je, da je Slovenija v letih po osamosvojitvi doživela spremembe, ki se jih nismo nadejali in nam niso vedno v ponos. Pozabili smo na prvine, kot so kultura, jezik in omika, ki nam dajejo identiteto in so obraz našega naroda. Mlade moramo ozavestiti in vzgajati za vse vrste identitete, za materni jezik, slovensko kulturo, narodovo zgodovino in vrednote naših staršev in preteklih rodov. Na učiteljih je zahtevna naloga vzgoje mladih, da ne bodo pristali v talilnem loncu globalizacije brez lastne in brez narodne identitete.

Gospa Sara Bevc Jonan, profesorica fizike, po rodu Iračanka, je spregovorila o pomenu ohranjanja ljubezni do domovine in države v prvi osebi. Izkusila je izziv begunstva iz Iraka v Slovenijo, zdaj je poročena s Slovencem in si prizadeva, da bi postala zgledna žena, mati in Slovenka. Želi se dobro vključiti v slovensko okolje in družbo. To ji lepo uspeva, saj slovenščino govori odlično. Pri nas živi in dela že 10 let v različnih vlogah: v vlogi socialne delavke, prevajalke in mediatorke, pomaga beguncem iz vseh koncev sveta. Slovenijo doživlja kot novi dom in drugo domovino. S svojim delovanjem želi biti čim boljša Slovenka, kar zanjo pomeni biti poštena, delovna in predana sočloveku. Ve pa, kaj pomeni biti domačin in kaj tujec. Slovencem sporoča, da domovina ni samoumevna. Če Slovenci za domovino ne bomo skrbeli, se tudi nam v Evropi lahko zgodi usoda, kakršno doživljajo njeni sorojaki, kristjani v Iraku.

Z druge strani slovenske meje, iz avstrijske Koroške, je prišel naš rojak dr. Valentin Inzko, ki trenutno opravlja delo visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. V nagovoru je izpostavil dve prvini, ki oblikujeta narod, to sta vera in jezik. Drobno in vztrajno delo oblikuje skupnost in ohranja prvine identitete naroda. Tega so se dobro zavedali že naši predniki in mi jih ne smemo izdati. Tudi v današnjem času je to drobno delo pomembna protiutež silam globalizacije. Patriotizem je potreben, a le, če temelji na znanju in spoštovanju vsakega posameznika in skupine in ne vodi v nacionalizem ali v komercializacijo.

Udeleženci konference smo s pozornostjo prisluhnili poljskemu veleposlaniku v Sloveniji, gospodu Pawlu Czerwinskemu. Predstavil je skrb države Poljske za narodnostno vzgojo. V njegovi domovini v okvirju šolskega sistema zelo skrbijo za domovinsko vzgojo, mladim pri različnih predmetih ponudijo znanje o poljskem narodu in državi, učenci pridobijo veščine, kako ravnati pri varovanju svoje kulture in tudi skrbeti za morebitno potrebo po obrambi domovine.

Demokracijo kot kulturo življenja je izpostavil p. dr. Silvo Šinkovec. Poudaril je, da demokracija ne sme temeljiti le na gospodarski in politični moči naroda, pač pa na etičnem in nravstvenem ustroju družbe. Šole naj vzgajajo mlade v moralne, poštene in izobražene posameznike, ki bodo poznali in živeli tudi svojo socialno dimenzijo. Ljudje smo in bomo vedno pred izzivom ali bomo drug drugemu volk ali prijatelj in prav to je odvisno od socialne dimenzije posameznika. Stojimo pred pomembnim vprašanjem, ali bomo vzgajali mladega človeka, ki bo skrbel za srečo vseh ali pa le zase in peščico izbranih. Potreben nam je človek, ki bo sposoben empatije, socialne občutljivosti, sodelovanja, spoštovanja sebe in drugih in bo zmogel najti poti povezovanja z drugimi.

Naslov konference nas usmerja v številna znanstvena in raziskovalna področja, ki jih moramo poznati, da bi ob dejstvih mladim dajali ideje in jih osveščali o vrednotah iz preteklosti in naših prednikov. Zato smo z veliko pozornostjo poslušali arheologinjo in raziskovalko ddr. Vereno Perko. Pri svojem delu namreč začudeno ugotavljala, da se tako mladi kot tudi odrasli Slovenci pogosto ne zavedamo bogastva naše arheološke in kulturne dediščine. Premalo se zanimamo za zgodovinsko dogajanje in za materialne ostanke kulture na slovenskih tleh. Na vse to bogastvo smo premalo ponosni.

Na njene ugotovitve se je navezal tudi geograf dr. Jurij Kunaver, ki je na začetku svojega strokovnega nagovora navedel celo vrsto izrekov o pomenu domovine za posameznika. Uporabil je stavke velikih evropskih mož (pisateljev, politikov, kulturnikov in drugih) in nam v nadaljevanju pokazal pogled geografa, ki se zaveda velike vloge, ki jo ima geografska stroka pri vzgoji za ljubezen do domovine.

dr. Borut Holzman, predavatelj na pravni fakulteti v Mariboru, je na nazoren in nadvse zanimiv način je predstavil nekatere temeljne člene Ustave RS, ki nam nalagajo odgovornost in skrb za javno zavzemanje za vrednote slovenstva. Od zapisane besede v našem najvišjem uradnem dokumentu – ustavi - do uresničevanja tega v življenju pa je dolga in trnova pot. Pogosto je to, kar je zapisano, (ne)namerno spregledano in ne upoštevano. Dr. Holzman meni, da je vzgoja edina pot do civilizirane družbe. Če bomo iz šole umikali vzgojo za vrednote slovenstva, bomo stopili na pot do nacionalnega genocida.

Bogastvo primerov dobre prakse iz vse Slovenije

V drugem delu smo v aktivni vlogi nastopili učitelji. Zanimanje za vsebino konference je bilo izjemno. Svoje prispevke in primere dobre prakse na vseh nivojih izobraževanja in pri različnih učnih predmetih je prijavilo kar 50 učiteljic in učiteljev. Zato je konferenca v popoldanskem delu potekala v petih delovnih skupinah:

- v prvi skupini so bile v ospredju državljanske kompetence,

- v drugi ljubezen do maternega jezika,

- v tretji so bili poudarki na ohranjanju kulturne dediščine,

- v četrti o pomenu povezovanja z lokalnim okoljem in domačim krajem

- v peti skupini pa so bile predstavljene izkušnje pri ostalih učnih predmetih.

V skupinah so sodelujoči predstavili svoje izkušnje, razmišljanja, izdelke, izvedene prireditve, krajevne in šolske dogodke, delavnice in prispevke, ki so jih v svoji šoli, skupnosti ali kraju naredili za oživljanje, prepoznavanje in zavedanje slovenstva.

Vse dogajanje na konferenci je potekalo v prijetnem šolskem okolju in prijaznem vzdušju med organizatorji in sodelujočimi na konferenci. Prav tako so učitelji pridobili obilico lepih primerov prakse, ki jih bodo lahko ob določenih dopolnilih in prireditvah uporabili pri svojem delu. Številni udeleženci so izrazili željo in potrebo, da bi se v takšni ali podobni obliki te vsebine in aktivnosti nadaljevale tudi v naslednjih letih. Konferenca je bila izreden prispevek k domovinski vzgoji v Sloveniji. Učitelji so pokazali veliko potrebo in željo, da domovinska vzgoja postane del rednega vzgojno-izobraževalnega programa v šolah.

Bralcem je na naši spletni strani DKPS na voljo povezava na Zbornik konference, v katerem so zbrani vsi prispevki.

Sporočilo konference

Iz predavanj in prispevkov so izrazito zazvenele naslednje modre misli:

»V globaliziranem svetu bo obstal le narod z globokimi koreninami.«

»Kdor ne ljubi svoje domovine, ne more ljubiti nikogar in ničesar.«

»Buči je namenjeno tri ali štiri mesece življenja, hrastu pa sto.«

 

Zapisali: Helena Kregar in Dragica Motik


 

Nekaj menj o konferenci:


Srčno se Vam zahvaljujem za odlično organizacijo in izpeljavo sobotnega mednarodnega seminarja. Že dolgo nisem bila deležna takega pozitivnega vzdušja, prijaznosti, lepih besed, dobrih in uporabnih referatov, kot med druženjem z Vami.
Martina


Konferenca v soboto je bila odlična. ODLIČNA! Popolnoma navdušena sem se vrnila domov.
Saša

Že dolgo nisem bila na tako kvalitetnem seminarju oziroma konferenci. Vsi predavatelji v plenarnem delu kot tudi vsa organizacija je bila izpeljana izredno profesionalno. Nismo več navajeni pogostitev, celo kosila. Kljub celodnevni prisotnosti in aktivni udeležbi  sem se zvečer vračala s prijetnimi občutki. Na enem mestu ste zbrali kvalitetne predavatelje, razporedili praktike različnih stopenj in smeri in poskrbeli za občutek, da si vreden.     Breda

 

Spoštovani,

rada bi se vam še enkrat zahvalila za čudovito pripravljeno mednarodno konferenco v Radljah ob Dravi. Vaša organizacija je bila resnično vrhunska. Zelo ste me navdušili z vsem, z domoljubjem, ljubeznijo, pozitivno naravnanostjo in energijo. Zato se vam iskreno zahvaljujem za vse, kar ste nam omogočili in nam pripravili. Toliko lepih prispevkov, prijetnih ljudi, ki mislimo in čutimo podobno. Super izmenjava izkušenj je bila ta konferenca in resnično ste jo pripravili v pravem času. Na državni ravni je zagotovo manjkala takšna konferenca. Odgovorni na državnem nivoju bi se morali precej zamisliti. Upam, da pride informacija o uspešno izpeljani in zelo pomembni konferenci tudi do odgovornih v državi.

Srečanje s cenjenim profesorjem dr. Jurijem Kunaverjem me je tudi zelo osrečilo. Bila sem njegova zadnja generacija študentov predmetov geomorfologija in didaktika geografije. Tako da sva imela o čem poklepetati. S svojo neverjetno življenjsko energijo pri teh letih pa je velik navdih in zgled vsem nam učiteljem.

Vso pot iz Radelj v Novo mesto so me prevevali prijetni občutki, ki sem jih odnesla s seboj. Tudi današnja nedelja je bila prepletena z doživetji in znanjem, pridobljenim od včeraj. Predvsem v svoji družini sem morala podeliti to zelo pozitivno izkušnjo.

Prvič sem bila v Radljah in tudi Koroška me je navdušila. Hvala tudi OŠ Radlje za gostoljubje in šolskim kuharicam, ki so nas dobesedno razvajale z odlično hrano, pecivom in kavico.

Iskreno se vam zahvaljujem za vse in vam želim vse dobro.

Metka Starešinič