Česa bi se lotili, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti?

Robert Schuller

J

 • Jagunič, Fanči (2008): Čari otrokovega ustvarjanja in kuhanja. V: Vzgoja (Izkušnje), X, 39: 43–44.
 • Jager Žigon Marja (2019): Draga mama, dragi oče. V: Vzgoja (V žarišču: Družinska pedagogika in šola za starše), XXI, 83: 5.
 • Jagodic, Ema (2016): Spoštovanje. V: Vzgoja (Starši), XVIII, 69: 38-39.
 • Jaklitsch, Helena (2001): Mladostniki o reklamah. V: Vzgoja (V žarišču: Etičnost oglaševanja), III, 12: 20.
 • Jakob, Tilka (2000): Razredne ure v občutljivih letih. V: Vzgoja (Razredne ure), II, 7: 27–28.
 • Jakob, Tilka (2003): Igre v naravi. V: Vzgoja (V žarišču: Načrtno delo?), V, 19: 12–15.
 • Jakob, Tilka (2009): Matematična delavnica. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XI, 41: 36–37.
 • Jakob, Tilka (2010): Vodenje za učenje. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt),  XII, 47: 27–29.
 • Jakob, Tilka (2016): Preprosti poskusi pri fiziki. V: Vzgoja (Izkušnje),  XVIII, 69: 46.
 • Jakob, Tilka (2019): Samovrednotenje znanja. V: Vzgoja (Izkušnje),  XXI, 82: 47-48.
 • Jakob, Tilka (2020): Merjenje pretoka reke Hudinje. V: Vzgoja (Izkušnje),  XXII, 87: 41.
 • Jakob, Tilka (2021): Spoznavanje dediščine kraja. V: Vzgoja (Izkušnje),  XXIII, 90: 47-48.
 • Jakofčič, Darja; Grilc, Tinkara (2007): Aven, čhavora! / Pridite, otroci! V: Vzgoja (Prostovoljno delo), IX, 35: 27–29.
 • Jakopič-Kunaver, Marta (2001): Ustvarjalni proces. V: Vzgoja (Vzgojna področja), III, 12: 43–44.
 • Jakovljević, Tatjana (2019): Odlogi všolanja - da ali ne? V: Vzgoja (Starši), XXI, 84: 30-32.
 • Jakovljević, Tatjana (2021): Kam gre naše izobraževanje? V: Vzgoja (Starši), XXIII, 89: 38.
 • Jakovljević, Tatjana (2021): Vpliv zaslonov na otroke. V: Vzgoja (Starši), XXIII, 91: 32-33.
 • Jaksetič Dujc, Štefanija (2004): Projekt Središče za družine. V: Vzgoja (Starši), VI, 24: 33–34.
 • Jaksetič Dujc, Štefanija (2006): Učinkovito učenje. V: Vzgoja (Izkušnje), VIII, 29: 43.
 • Jambrek, Peter (2007): Koliko univerz v Sloveniji? V: Vzgoja (V žarišču: Poslanstvo univerze), IX, 35: 5.
 • Jamnik, Anton (2002): Sveto in profano. V: Vzgoja (V žarišču: Človek in vera), IV, 13: 4–5.
 • Jamnik, Anton (2023): Srce govori srcu. V: Vzgoja (V žarišču: Srce, polno ljubezni), XXV, 100: 7–9.
 • Jamšek, Dušan (2007): Vzgoja za ravnanje. V: Vzgoja (V žarišču: Trajnostni razvoj), IX, 36: 15–16.
 • Jamšek, Kristina (2005): Pisanje kot način sporočanja pomembnih stvari. V: Vzgoja (V žarišču: Beseda oblikuje), VII, 27: 8–11.
 • Jančar, Drago (2014): Trontljeva etika. V: Vzgoja (V žarišču: Etična misel dr. Jožeta Trontlja), XVI, 64, 5-6.
 • Jančar, Drago (2018): Pišem v prostor in čas skrivnosti. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XX, 77, 21-24.
 • Janić, Živana (2005): Približati knjigo bralcem. V: Vzgoja (V žarišču: Beseda oblikuje), VII, 27: 14–15.
 • Janič, Živana (2007): Je res tako slabo? V: Vzgoja (Vzgojna področja), IX, 36: 38–40.
 • Janša, Janez (2012): Kriza je tudi klic k vzgoji srca. V: Vzgoja (V žarišču: Kako preživeti krizo), XIV, 56: 11–12.
 • Janša, Marija (2017): Bilo je na trgatvi. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XIX, 73: 31.
 • Janša, Slavka (2015): Blagoslov šolskih torbic. V: Vzgoja (Izkušnje), XVII, 66: 46.
 • Janša, Slavka; Krese, Vesna (2023): Medgeneracijsko sodelovanje v Kočevju. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za solidarnost in medgeneracijsko sožitje), XXV, 99: 16–17.
 • Jarc, Janko (2010): Trenutki modrosti. V: Vzgoja (Starši), XII, 47: 35–37.
 • Jarc, Magdalena (2005): Ali potrebujemo novo šolo. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), VII, 26: 27–28.
 • Jarc, Magdalena (2009): Izmenjava učencev. V: Vzgoja (Izkušnje), XI, 44: 42.
 • Jarc, Magdalena (2014): Najpomembnejša so prva leta. V: Vzgoja (V žarišču: Etična misel dr. Jožeta Trontlja), XVI, 64: 14-15.
 • Jarc, Mihael (2010): Voda kot nenadomestljiva prvina stvarstva in naravna vrednota. V: Vzgoja (V žarišču: Trajnostna družba), XII, 46: 13–14.
 • Jarc, Janko (2012): Semeniška knjižnica. V: Vzgoja (Izkušnje), XIV, 54: 46–47.
 • Jarc, Janko (2024): Gospod, prosimo te. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXIV, 101: 45–46.
 • Jarc, Magdalena (2016): Profesorici Logar v spomin!. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVIII, 71: 22.
 • Jarh, Vesna (2011): Sodelovanje. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XIII, 52: 22–23.
 • Jarh, Vesna (2015): Kako doživljamo pravljico. V: Vzgoja (Izkušnje), XVII, 67: 47–48.
 • Jarh, Vesna (2017): Kotički v naravi. V: Vzgoja (Izkušnje), XIX, 74: 46–47.
 • Jarh, Vesna (2018): Igralnica: prostor, poln vsebine. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XX, 77: 36–37.
 • Jarh, Vesna (2020): Starši in otroci. V: Vzgoja (Starši), XXII, 78: 31–32.
 • Jarh, Vesna (2021): Vzgoja v vrtcu. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXIII, 90: 28–30.
 • Javrh, Petra (2007): Votlost časa me ni uničila: pogovor z g. Justinom Stanovnikom. V: Vzgoja (Naš pogovor), IX, 33: 20–22.
 • Javrh, Petra (2007): Evropske razsežnosti v naših šolah, pogovor z mag. Majdo Širok. V: Vzgoja (Naš pogovor), IX, 35: 13–15.
 • Javrh, Petra (2007): Učiteljeve poti razvoja. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IX, 35: 20–21.
 • Javrh, Petra (2007): Trajnostni razvoj. V: Vzgoja (V žarišču: Trajnostni razvoj), IX, 36: 3.
 • Javrh, Petra (2007): Možen model TR-šole. V: Vzgoja (V žarišču: Trajnostni razvoj), IX, 36: 17–18.
 • Javrh, Petra (2007): Krhek prostor med politiko in stroko, pogovor z dr. Andrejo Barle Lakota. V: Vzgoja (Naš pogovor), IX, 36: 19–21.
 • Javrh, Petra (2008): Narediti skrito znanje vidno. V: Vzgoja (V žarišču: Izobraževanje odraslih), X, 38: 3.
 • Javrh, Petra (2008): Učenje – ko duša streže duši, pogovor z go. Zvonka Pangerc Pahernik. V: Vzgoja (Naš pogovor), X, 38: 18–20.
 • Javrh, Petra (2009): Mami, nikoli ne bom znal črk! V: Vzgoja (Starši), XI, 42: 32–34.
 • Jelušić, Mojca (2002): Grdi raček. V: Vzgoja (V žarišču: Zasvojenost – izziv vzgoji), IV, 14: 18.
 • Jelušić, Mojca (2002): Strah. V: Vzgoja (Starši), IV, 14: 42.
 • Jelušić, Mojca (2002): Miklavžev večer. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IV, 16: 33.
 • Jemec, Ana; Jarc, Evgenija (2015): Duhovnost v pedagogiki montessori. V: Vzgoja (V žarišču: Pedagogika montessori), XVII, 65: 18-19.
 • Jemec, Jana (2008): Poslanstvo sodobnega vzgojitelja. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), X, 39: 21–22.
 • Jemec, Jana (2013): Slomšek kot izziv za poslanstvo sodobnega vzgojitelja. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XV, 59: 29–30.
 • Jemec, Andrej (2014): Pogum akademika dr. Jožeta Trontlja. V: Vzgoja (V žarišču: Etična misel dr. Jožeta Trontlja), XVI, 64: 10.
 • Jenič, Karmen (2011): Vzgoja in Cankarjevo priznanje. V: Vzgoja (V žarišču: Ni vseeno, kaj beremo), XIII, 52: 4–6.
 • Jenko, Tine (2004):  Sprejemanje naših novih prijateljev. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VI, 23: 38–39.
 • Jenšterle, Lorena (2013): Medgeneracijska povezanost v vrtcu. V: Vzgoja (Izkušnje), XV, 60: 43-44.
 • Jensterle Nečimer, Katarina (2022): Globlje značilnosti iger. V: Vzgoja (V žarišču: Skrb za celostno zdravje), XXIV, 94: 14-16.
 • Jensterle Nečimer, Katarina (2024): Poučevanje angleščine v prvi triadi. V: Vzgoja (Izkušnje), XXVI, 101: 47-48.
 • Jereb, Andreja (2004): Učim se učiti. V: Vzgoja (V žarišču: Učiti se učiti), VI, 21: 15–16.
 • Jerebic, Drago in Sara (2009): Biti zakonca in starša. V: Vzgoja (Starši), XI, 42: 36–37.
 • Jeriček, Helena (1999): Aktualnost vzgoje za medije. V: Vzgoja (Vzgojna področja), I, 1: 39–40.
 • Jeriček, Helena (1999): Konec vzgoje? V: Vzgoja (Vzgojna področja), I, 2: 36–37.
 • Jeriček, Helena (2000): Internet v šoli. V: Vzgoja (Vzgojna področja), II, 7: 33–37.
 • Jeriček, Helena (2000): Medijska pismenost. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za medije), II, 8: 5.
 • Jeriček, Helena (2000): Ali mediji res vplivajo? V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za medije), II, 8: 8–11.
 • Jeriček, Helena (2000): Pomoč učiteljem pri uvajanju novosti. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za medije), II, 8: 20–21.
 • Jeriček, Helena (2000): Zasvojeni z internetom. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za medije), II, 8: 21.
 • Jeriček, Helena (2003): Med skupnostjo in sistemom. V: Vzgoja (V žarišču: Proučevanje prihodnosti), V, 17: 10–12.
 • Jeriček, Helena (2003): Zasvojenost z internetom. V: Vzgoja (Vzgojna področja), V, 19: 41–43.
 • Jeriček, Helena (2004): Šolska skupnost – fraza ali izziv? V: Vzgoja (Razredništvo), VI, 22: 30–31.
 • Jeriček, Helena (2005): Učitelj v Evropi in Evropa med učitelji. V: Vzgoja (V žarišču: Učitelj v Evropi), VII, 25: 3.
 • Jeriček, Helena (2005): Škoda je izgubljati moč za nepomembne stvari: pogovor z Ljudmilo Novak. V: Vzgoja (Naš pogovor), VII, 26: 23–26.
 • Jeriček, Helena (2008): (Ne)zdravi mladi? V: Vzgoja (V žarišču: Zdravje otrok in vzgojni načrt), X, 39: 3–4.
 • Jeriček, Helena; Krebelj, Jana (2002): Sreča je v pričakovanju: pogovor z Adijem Smolarjem. V: Vzgoja (Naš pogovor): IV, 16: 26–29.
 • Jeriček, Helena; Kordeš, Urban (2003): Nebo do tal: pogovor z dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič. V: Vzgoja (Naš pogovor), V, 20: 21–24.
 • Jeriček, Helena; Volk, Tanja (2008): Zdravje in izobraževanje sta tesno povezana, pogovor z Vivian Barnekow Rasmussen. V: Vzgoja (Naš pogovor), X, 39: 15–18.
 • Jeriček, Mihaela (1999): Radi bi šli. V: Vzgoja (V žarišču: Mladi in njihov svet: med utopijo in resničnostjo), I, 2: 10.
 • Jeriček, Mihaela (1999): Med zaspanostjo in ustvarjalnostjo. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), I, 4: 36–38.
 • Jeriček Klanšček, Helena; Britovšek, Karmen (2016): Tudi učence skrbi in stresa. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVIII, 69: 20-21.
 • Jeriček Klanšček, Helena (2016): Kaj nam sporoča raziskava HBSC?. V: Vzgoja (V žarišču: Zdravje mladih in šola), XVIII, 70: 3-5.
 • Jeriček Klanšček, Helena; Čuš, Anja (2016): Kako obravnavati zdravstvene teme pri pouku. V: Vzgoja (V žarišču: Zdravje mladih in šolaj), XVIII, 70: 8-9.
 • Jeriček Klanšček, Helena; Britovšek, Karmen (2016): Kako pomagati, ko so učenci pod stresom?V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVIII, 70: 23-24.
 • Jeriček Klanšček, Helena; Kranjc, Jasmina; Britovšek, Karmen (2016): Odnos med mladostnikom in starši: vaja v potrpežljivosti. V: Vzgoja (Starši), XVIII, 71: 32-33.
 • Jeriček Klanšček, Helena; Kranjc, Jasmina; Britovšek, Karmen (2017): Družim se - toda s kom in kako?V: Vzgoja (Starši), XIX, 73: 41-42.
 • Jeriček Klanšček, Helena; Blagojević, Vesna (2020): Naraščanje težav v duševnem zdravju med slovenskimi mladostnikiV: Vzgoja (V žarišču: Ustvarjamo kulturo spoštovanja), XXII, 87: 9-10.
 • Jeriček Klanšček, Helena; Pucelj, Vesna; Drašler Varineja (2022): Občutja mladostnikov med pandemijo covida-19V: Vzgoja (Starši), XXIV, 95: 35-36.
 • Jeriček Klanšček, Helena; Levičnik, Gorazd (2021): Skrb za zdravje otrok in mladostnikovV: Vzgoja (V žarišču: Kriza – kje najdemo moč in upanje), XXIII, 89: 12-13.
 • Jerina, Martina; Capuder, Metka (2003): Iz zakladnice vzgoje Marie Montessori. V: Vzgoja (Vzgojna področja), V, 18: 45–46.
 • Jerina, Zdenka (2012): Starostniki in otroci bivajo skupaj. V: Vzgoja (Prostovoljno delo), XIV, 54: 42–43.
 • Jernejčič, Robert A. (2022): Strah in pogum. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXIV, 95: 29–30.
 • Jeromen, Nada (1999): Vrednote v družini, vrednost družine. V: Vzgoja (Starši), I, 4: 31–32.
 • Jesenko, Nataša (2012): Poučevanju DDE na rob. V: Vzgoja (V žarišču: Skupnost in etika), XIV, 54: 14–15.
 • Jevnikar, Klemen (2008): Naj spregovori jaz. V: Vzgoja (Prostovoljno delo), X, 38: 43.
 • Jevnikar, Klemen (2008): Vsaka leta so Zlata leta. V: Vzgoja (V žarišču: Medgeneracijsko sožitje), X, 40: 16.
 • Jevnikar, Klemen (2012): Virtualna (ne)varnost. V: Vzgoja (V žarišču: Varno z računalnikom), XIV, 55: 3-5.
 • Jeza, Eva (2022): Društvo Šola zdravja. V: Vzgoja (V žarišču: Skrb za celostno zdravje), XXIV, 94: 17.
 • JK (2016): Pismo učiteljici. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XVIII, 71: 29.
 • Jordan, Danica (2002): Kaj pa energijske pijače? V: Vzgoja (V žarišču: Zasvojenost – izziv vzgoji), IV, 14: 27–28.
 • Jordan, Danica (2003): Odnos ravnatelj – učitelj. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), V, 20: 25–26.
 • Juhant, Marko (2020): Biti oče, biti mati. V: Vzgoja (V žarišču: Spolna identitetaj), XXII, 86: 9–10.
 • Juhart Vrebac, Sabina (2006): Učinkovita komunikacija učiteljev s starši. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), VIII, 29: 28–30.
 • Jurgec, Irena (2007): Prostovoljka v Centru za tujce. V: Vzgoja (Prostovoljno delo), IX, 35: 29.
 • Justin, Janez (2005): Evropska identiteta. V: Vzgoja (V žarišču: Učitelj v Evropi),  VII, 25: 4–5.
 • Jutriša, Mojca (2002): Naš razred. V: Vzgoja (Razredništvo), IV, 14: 37–38.
 • Jutriša, Mojca; Podbevšek, Majda (2003): Skalnjak. V: Vzgoja (V žarišču: Načrtno delo?), V, 19: 11–12.
 • Južnič, Urška (2002): Prijateljstvo. V: Vzgoja (Starši), IV, 13: 35–36.