Govori o odsotnih in povedal ti bom, kdo si.

francoski pregovor

Seminarji DKPS

Eden od ciljev Društva katoliških pedagogov Slovenije je nuditi možnosti za strokovni in osebnostni razvoj. Zato od leta 1997 svojim članom in tudi drugim nudimo različne seminarje.

Prvi seminarji, ki smo jih izvedli, so bili Razrednik in razred, Osebni dnevnik in Etičnost pedagoškega dela. Seminar Etičnost pedagoškega dela je bil namenjen premisleku in ozaveščanju pomembnosti učiteljevega dela, Etični kodeks našega društva in etični kodeksi drugih združenj in strok pa so služili za iztočnico pogovorov. Seminar Razrednik in razred je bil namenjen razrednikom kot pomoč pri njihovem pomembnem delu z razredom. Seminar Osebni dnevnik še vedno izvajamo. Namenjen je poglobljenemu soočanju s svojo življenjsko zgodbo, da bi lahko z vsem, kar smo, čim ustvarjalneje živeli in služili ljudem, s katerimi in za katere delamo in živimo. Poleg teh smo v letu 2001/02 začeli izvajati še seminar Usposabljanje voditeljev šole za starše, na katerem se udeleženci pripravljajo za ustanovitev in vodenje šole za starše v svoji ustanovi. S pomočjo tega seminarja zdaj deluje po Sloveniji kar nekaj šol za starše.

Ministrstvo za šolstvo in šport je naše seminarje sprejelo in uvrstilo v sistem stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju; tako so bili pretekla leta objavljeni v skupnem katalogu seminarjev za področje vzgoje in izobraževanja, ki jih ponujajo različne ustanove, društva, fakultete in zavodi. V šolskem letu 2003/04 so bili v katalog uvrščeni seminarji Razrednik in razred, Osebni dnevnik, Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja in Izobraževanje mentorjev prostovoljnega dela.

V juliju 2003 smo imeli za naše člane seminar z naslovom Colloquium. Udeleženci so premišljevali in se pogovarjali o povezanosti svojega poklicnega poslanstva in svoje duhovnosti.

Da bi učitelji, ki so na začetku svoje poklicne poti, laže prešli začetne težave, smo imeli zanje v šolskem letu 2003/04 štiri srečanja s skupnim naslovom Moji prvi pedagoški koraki. Glede na obisk in odmeve udeležencev menimo, da so jim bile te delavnice v veliko pomoč.

V letu 2005/06 smo začeli z izvajanjem še dveh novih seminarjev. To sta Retorika in Nenasilno sporazumevanje. V letu 2007/08 pa smo za šolske zbornice pripravili seminar z naslovom Kako oblikovati vzgojni načrt šole. V tem letu smo začeli tudi z izvajanjem Tečaja računalništva za začetnike ter s posameznimi sklopi za naprednejše uporabnike. V naslednjem šolskem letu smo začeli izvajati seminar Inteligentna čustva, v šolskem letu 2011/11 pa seminar Moteči, nevidni in travmatizirani učenci. V tem letu smo prvič izvedli tudi delavnico za mlade, stare med 11 in 13 let, z naslovom Nastopanje v javnosti.

Pripravljamo nove seminarje, ki so namenjeni tako pedagoškim delavcem kot tudi drugim posamzenikom, ki želijo narediti nekaj za svojo osebno rast.


V teh letih se je zvrstilo več kot 4400 udeležencev. S temi in morda novimi seminarji želimo tudi v bodoče nuditi učiteljem možnost strokovnega in osebnostnega razvoja, pa tudi podporo pri zahtevnem, odgovornem in lepem poslanstvu dela za mlade in z mladimi.

Seminarji 2019/2020

Moj otrok ima težave - kako mu lahko pomagam?

Ljubljana, 16. 9. 2019 in 12. 2. 2020


Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok

Ljubljana, 28. 9. 2019 in 7. 3. 2020


Šola za starše

Ljubljana, 3., 10., 17. in 24. 10. 2019


Moteči, nevidni in travmatizirani učenci

Ljubljana, 5. 10. 2019


Inteligentna čustva

Ljubljana, 18.-19. 10. 2019


Supervizija za pedagoške delavce

Ljubljana, 21. 10. 2019 do 11. 4. 2020


Dobro obvladovanje stresa pri pedagoških delavcih

Ljubljana, 9. 11. 2019 in 25. 1. 2020


Učinkovito govorno nastopanje

Ljubljana, 16. 11. 2019


Medvrstniško nasilje

Ljubljana, 23. 11. 2019


Vzgoja za ljubezen do domovine in države - mednarodna konferenca

Radlje ob Dravi, 23. 11. 2019


Vpliv nosečnosti, poroda in prvih treh let življenja na kasnejši otrokov razvoj

Ljubljana, 30. 11. 2019


Vključevanje otrok različnih kultur in veroizpovedi v skupino

Ljubljana, 30. 11. 2019 (1. del), 7. 12 2019 (2. del)


Osebni dnevnik

Ljubljana, 10.-12. 1. 2020 (1. del), 14.-16. 2. 2020 (2. del)


Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja

Ljubljana, 24.-25. 1. 2020


Učitelji, starši in učenci - ustvarjanje spodbudnega odnosa

Ljubljana, 7. 3. 2020 (1. del) in 21. 3. 2020 (2. del)


Nevrotaktilna integracija MNRI®

Ljubljana, 23.-24. 5. 2020