Ime nič ne velja; vprašanje je, kakšen je človek, ki ga ima.

Josip Jurčič

Seminarji DKPS

Eden od ciljev Društva katoliških pedagogov Slovenije je nuditi možnosti za strokovni in osebnostni razvoj. Zato od leta 1997 svojim članom in tudi drugim nudimo različne seminarje, katere si lahko pogledate v stolpcu na desni.

Novo zgibanko z razpisanimi seminarji v šolskem letu 2021/2022 si lahko ogledate tudi tukaj.

Večino seminarjev izvajamo na našem naslovu: Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana, nanje pa se lahko prijavite preko spletne  prijavnice, ki jo najdete pod vsakim seminarjem na DKPS strani ali pa preko Katisa. Za pridobitev potrdila, ki ga lahko predložite za pridobivanje točk kot strokovni pedagoški delavci, morate biti na seminar prijavljeni preko aplikacije Katis. Vstop oz. geslo za Katis pridobite pri svojem ravnatelju, lahko pa zaprosite zanj tudi na Ministrstvu: https://paka3.mss.edus.si/Katis/KontaktiPovezave.aspx.

Nekateri naši seminarji so uvrščeni v katalog Katis in sofinancirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Udeleženci, ki so na seminar prijavljeni preko Katisa in imajo dovoljenje ravnatelja, za te seminarje plačajo nižjo kotizacijo.

Prijava na posamezni seminar je potrjena s plačilom kotizacije.

Izdajatelj računa oziroma naslov za izdajo naročilnice za izstavitev e-računa:
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE (DKPS)
Rožna ulica 2
SI  –  1000   LJUBLJANA
SLOVENIJA
e-naslov društva: dkps.seminarji@gmail.com
Davčna številka/ID za DDV: SI 64231160
Matična številka: 1205234
IBAN: SI56 6100 0000 9750 496, Delavska hranilnica d. d.

 

Naši seminarji skozi čas ...

Prvi seminarji, ki smo jih izvedli, so bili Razrednik in razred, Osebni dnevnik in Etičnost pedagoškega dela. Seminar Etičnost pedagoškega dela je bil namenjen premisleku in ozaveščanju pomembnosti učiteljevega dela, Etični kodeks našega društva in etični kodeksi drugih združenj in strok pa so služili za iztočnico pogovorov. Seminar Razrednik in razred je bil namenjen razrednikom kot pomoč pri njihovem pomembnem delu z razredom. Seminar Osebni dnevnik še vedno izvajamo. Namenjen je poglobljenemu soočanju s svojo življenjsko zgodbo, da bi lahko z vsem, kar smo, čim ustvarjalneje živeli in služili ljudem, s katerimi in za katere delamo in živimo. Poleg teh smo v letu 2001/02 začeli izvajati še seminar Usposabljanje voditeljev šole za starše, na katerem se udeleženci pripravljajo za ustanovitev in vodenje šole za starše v svoji ustanovi. S pomočjo tega seminarja zdaj deluje po Sloveniji kar nekaj šol za starše.

Ministrstvo za šolstvo in šport je naše seminarje sprejelo in uvrstilo v sistem stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju; tako so bili pretekla leta objavljeni v skupnem katalogu seminarjev za področje vzgoje in izobraževanja, ki jih ponujajo različne ustanove, društva, fakultete in zavodi. V šolskem letu 2003/04 so bili v katalog uvrščeni seminarji Razrednik in razred, Osebni dnevnik, Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja in Izobraževanje mentorjev prostovoljnega dela.

V juliju 2003 smo imeli za naše člane seminar z naslovom Colloquium. Udeleženci so premišljevali in se pogovarjali o povezanosti svojega poklicnega poslanstva in svoje duhovnosti.

Da bi učitelji, ki so na začetku svoje poklicne poti, laže prešli začetne težave, smo imeli zanje v šolskem letu 2003/04 štiri srečanja s skupnim naslovom Moji prvi pedagoški koraki. Glede na obisk in odmeve udeležencev menimo, da so jim bile te delavnice v veliko pomoč.

V letu 2005/06 smo začeli z izvajanjem še dveh novih seminarjev. To sta Retorika in Nenasilno sporazumevanje. V letu 2007/08 pa smo za šolske zbornice pripravili seminar z naslovom Kako oblikovati vzgojni načrt šole. V tem letu smo začeli tudi z izvajanjem Tečaja računalništva za začetnike ter s posameznimi sklopi za naprednejše uporabnike. V naslednjem šolskem letu smo začeli izvajati seminar Inteligentna čustva, v šolskem letu 2011/11 pa seminar Moteči, nevidni in travmatizirani učenci. V tem letu smo prvič izvedli tudi delavnico za mlade, stare med 11 in 13 let, z naslovom Nastopanje v javnosti.

Pripravljamo nove seminarje, ki so namenjeni tako pedagoškim delavcem kot tudi drugim posamzenikom, ki želijo narediti nekaj za svojo osebno rast.


V teh letih se je zvrstilo več kot 4400 udeležencev. S temi in morda novimi seminarji želimo tudi v bodoče nuditi učiteljem možnost strokovnega in osebnostnega razvoja, pa tudi podporo pri zahtevnem, odgovornem in lepem poslanstvu dela za mlade in z mladimi.

Seminarji 2021/22

Prihajajoči seminarji:

Osebni dnevnik* - odpovedan

Ljubljana:

1. del: 20. - 22. maj 2022

2. del: 10. - 12. junij 2022


Nevrotaktilna integracija refleksov MNRI®

Ljubljana, 3. in 4. junij 2022


Nevrotaktilna integracija refleksov MNRI®

Ljubljana, 2. in 3. september 2022


Seminarji, označeni z zvezdico (*), so uvrščeni v katalog KATIS.

 

Pretekli seminarji:

Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok*

Ljubljana,  23.4.2022 


Umetnost približati na svež način: kako klasično glasbo vzljubi otrok, mladostnik, pedagog*

Ljubljana, 9. 4. 2022


Medkulturni dialog v šoli*

Ljubljana oz. preko spleta, 2. 4. 2022


Nevrotaktilna integracija- obnovitveni seminar 2. del (NOVO) 

Ljubljana, 16. 3. 2022­


Strokovnost in srčnost soustvarjata šolsko kulturo*

Ljubljana, 5. 3. 2022


Vpliv nosečnosti, poroda in prvih treh let življenja na otrokov kasnejši razvoj*

Preko spleta (ZOOM), 19. 2. 2022


Učitelji, učenci, starši - ustvarjanje sodelujočega odnosa*

Ljubljana, 12. 2. 2022


Moteči, nevidni in travmatizirani učenci*

Preko spleta (ZOOM), 29. 1. 2022


Izobraževanje za mentorje: Natečaj Košara - izdelek slovenskega pletarstva 2021/2022

Zg. Tuštanju oz. bližnji okolici (pri Moravčah), 10. 12. 2021 (od 13.00 do 19.45)


Ravnanje strokovnih delavcev v kriznih situacijah* (NOVO)

Preko spleta (ZOOM), 11. 12. 2021­


Odgovorno ohranjajmo slovensko identiteto* 3. mednarodna konferenca Vzgoja za ljubezen do domovine in države

Preko spleta (Zoom), 20. 11. 2021­


Učinkovito govorno nastopanje*

Preko spleta (Zoom), 13. 11. 2021


Dobro obvladovanje stresa pri pedagoških delavcih*

Preko spleta (Zoom), 6. 11. 2021


Nevrotaktilna integracija- obnovitveni seminar 1. del (NOVO)

Ljubljana, 26. 10. 2021


Podpora staršem pri učenju – pomemben korak k samostojnosti otroka* 

Ljubljana oz. preko spleta, 16. 10. 2021


Brain Gym® v vsakdanjem življenju (NOVO)

Ljubljana oz. preko spleta, 12. 10. 2021


Vpliv zaslonov na možgane otrok (NOVO) 

Ljubljana oz. preko spleta, 2. 10. 2021


Prepričajmo v minuti* (NOVO) 

Ljubljana oz. preko spleta, 6. in 8. 10. 2021­­


Moj otrok ima težave (vedenjske, učne, razvojne) – kako mu lahko pomagam? 

Ljubljana oz. preko spleta, 27. 9. 2021


Nevrotaktilna integracija MNRI®

Ljubljana, 10. do 11. 9. 2021