Človek, ki le nase misli in v vsem išče le svoj dobiček, ne more biti srečen. Če hočeš živeti za sebe, živi za druge!

Seneka

Seminarji DKPS

Eden od ciljev Društva katoliških pedagogov Slovenije je nuditi možnosti za strokovni in osebnostni razvoj. Zato od leta 1997 svojim članom in tudi drugim nudimo različne seminarje, katere si lahko pogledate v stolpcu na desni.

Novo zgibanko z razpisanimi seminarji v šolskem letu 2024/2025 si lahko ogledate tudi tukaj.

Večino seminarjev izvajamo na našem naslovu: Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana, nanje pa se lahko prijavite preko spletne  prijavnice, ki jo najdete pod vsakim seminarjem na DKPS strani ali pa preko Katisa. Za pridobitev potrdila, ki ga lahko predložite za pridobivanje točk kot strokovni pedagoški delavci, morate biti na seminar prijavljeni preko aplikacije Katis. Vstop oz. geslo za Katis pridobite pri svojem ravnatelju, lahko pa zaprosite zanj tudi na Ministrstvu: https://paka3.mss.edus.si/Katis/KontaktiPovezave.aspx.

Nekateri naši seminarji so uvrščeni v katalog Katis in sofinancirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Udeleženci, ki so na seminar prijavljeni preko Katisa in imajo dovoljenje ravnatelja, za te seminarje plačajo nižjo kotizacijo.

Prijava na posamezni seminar je potrjena s plačilom kotizacije.

Izdajatelj računa oziroma naslov za izdajo naročilnice za izstavitev e-računa:
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE (DKPS)
Rožna ulica 2
SI  –  1000   LJUBLJANA
SLOVENIJA
e-naslov društva: izobrazevanje@dkps.si
Davčna številka/ID za DDV: SI 64231160
Matična številka: 1205234
IBAN: SI56 6100 0000 9750 496, Delavska hranilnica d. d.

 

Naši seminarji skozi čas ...

Prvi seminarji, ki smo jih izvedli, so bili Razrednik in razred, Osebni dnevnik in Etičnost pedagoškega dela. Seminar Etičnost pedagoškega dela je bil namenjen premisleku in ozaveščanju pomembnosti učiteljevega dela, Etični kodeks našega društva in etični kodeksi drugih združenj in strok pa so služili za iztočnico pogovorov. Seminar Razrednik in razred je bil namenjen razrednikom kot pomoč pri njihovem pomembnem delu z razredom. Seminar Osebni dnevnik še vedno izvajamo. Namenjen je poglobljenemu soočanju s svojo življenjsko zgodbo, da bi lahko z vsem, kar smo, čim ustvarjalneje živeli in služili ljudem, s katerimi in za katere delamo in živimo. Poleg teh smo v letu 2001/02 začeli izvajati še seminar Usposabljanje voditeljev šole za starše, na katerem se udeleženci pripravljajo za ustanovitev in vodenje šole za starše v svoji ustanovi. S pomočjo tega seminarja zdaj deluje po Sloveniji kar nekaj šol za starše.

Ministrstvo za šolstvo in šport je naše seminarje sprejelo in uvrstilo v sistem stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju; tako so bili pretekla leta objavljeni v skupnem katalogu seminarjev za področje vzgoje in izobraževanja, ki jih ponujajo različne ustanove, društva, fakultete in zavodi. V šolskem letu 2003/04 so bili v katalog uvrščeni seminarji Razrednik in razred, Osebni dnevnik, Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja in Izobraževanje mentorjev prostovoljnega dela.

V juliju 2003 smo imeli za naše člane seminar z naslovom Colloquium. Udeleženci so premišljevali in se pogovarjali o povezanosti svojega poklicnega poslanstva in svoje duhovnosti.

Da bi učitelji, ki so na začetku svoje poklicne poti, laže prešli začetne težave, smo imeli zanje v šolskem letu 2003/04 štiri srečanja s skupnim naslovom Moji prvi pedagoški koraki. Glede na obisk in odmeve udeležencev menimo, da so jim bile te delavnice v veliko pomoč.

V letu 2005/06 smo začeli z izvajanjem še dveh novih seminarjev. To sta Retorika in Nenasilno sporazumevanje. V letu 2007/08 pa smo za šolske zbornice pripravili seminar z naslovom Kako oblikovati vzgojni načrt šole. V tem letu smo začeli tudi z izvajanjem Tečaja računalništva za začetnike ter s posameznimi sklopi za naprednejše uporabnike. V naslednjem šolskem letu smo začeli izvajati seminar Inteligentna čustva, v šolskem letu 2011/11 pa seminar Moteči, nevidni in travmatizirani učenci. V tem letu smo prvič izvedli tudi delavnico za mlade, stare med 11 in 13 let, z naslovom Nastopanje v javnosti.

Pripravljamo nove seminarje, ki so namenjeni tako pedagoškim delavcem kot tudi drugim posamzenikom, ki želijo narediti nekaj za svojo osebno rast.


V teh letih se je zvrstilo več kot 4400 udeležencev. S temi in morda novimi seminarji želimo tudi v bodoče nuditi učiteljem možnost strokovnega in osebnostnega razvoja, pa tudi podporo pri zahtevnem, odgovornem in lepem poslanstvu dela za mlade in z mladimi.

Seminarji 2024/25

Prihajajoči seminarji:

Nevrotaktilna integracija refleksov MNRI®

Ljubljana, 6. in 7. 9. 2024


Intervizija za strokovne delavce*

Preko spleta, 30. 9. 2024 – 24. 6. 2025


Brain Gym® v vsakdanjem življenju

Ljubljana, 8. 10. 2024 (pop)


Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok*

Ljubljana, 19. 10. 2024


Učenci v stiski: Moteči, nevidni in travmatizirani*

Ljubljana, 26. 10. 2024


Dobro obvladovanje stresa pri pedagoških delavcih* 

Ljubljana, 9. 11. 2024


Narodni ponos v globaliziranem svetu* 6. mednarodna konferenca: Vzgoja za ljubezen do domovine in države

OŠ Notranjski odred Cerknica / splet, 11. 11. 2024


Vpliv nosečnosti, poroda in prvih treh let življenja na otrokov kasnejši razvoj*

 Ljubljana, 7. 12. 2024


Ravnanje strokovnih delavcev v kriznih situacijah* 

Ljubljana, 14. 12. 2024


Učinkovito govorno nastopanje* 

Ljubljana, 11. 1. 2025


Celostno vodenje pouka*

Ljubljana: 

1. del: 18. 1. 2025

2. del: 1. 3. 2025


Uspešna komunikacija s starši v težjih situacijah* 

 Ljubljana, 1. 2. 2025


Prepričajmo v minuti (Elevator pitch)* 

Preko spleta, 11. in 13. 2. 2025


Osebni dnevnik* 

Ljubljana:

1. del: 4.–6. 4. 2025

2. del: 9.–11. 5. 2025


Seminarji, označeni z zvezdico (*), so uvrščeni v katalog KATIS.

 

Pretekli seminarji:

Nevrotaktilna integracija refleksov MNRI®

Ljubljana, 17. in 18. 5. 2024