Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Naročilnica Vzgoja št. 95

Naročilo posameznih izvodov revije Vzgoja

Podatki o naročniku