Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Molitev za domovino

Vsako prvo ali drugo soboto v mesecu (po objavljenem razporedu) ob 16.00 molimo za domovino na grobu Alojzija Šuštarja v stolnici v Ljubljani. Začnemo s sv. mašo.

Alojzij Šuštar je povezoval različne ljudi in je v času osamosvajanja odigral pomembno vlogo. Verjamemo, da to vlogo igra tudi sedaj. Verjamemo v moč molitve. Molimo za mesto in za domovino. Dobrodošli k molitvi. Kdor more, se nam lahko pridruži v stolnici, sicer pa tam, kjer ste. Zmolili bomo rožni venec.

__

Ljubi Bog, blagoslovi našo domovino, očisti jo vsega zla, ki jo trenutno razjeda. Pošlji blagoslov na vse ljudi in očisti duha voditeljev, ki jo morajo voditi v svetosti. Daj, da bo zmagalo dobro zaradi vseh rodov, ki so živeli sveto, ki so slavili Boga in Mater Božjo. Blagoslovinašo domovino, da jo bodo vodili ljudje, ki so vredni Božjega usmiljenja. Amen.

Ko pomislim -  Domovina – takrat se izpovedujem in se zakoreninjam,
tako mi pravi srce, kot da je skrita meja, ki teče iz mene k drugim,
da bi nas objela z davnino, starejšo od nas vseh:
iz nje se porajam… ko mislim – Domovina – in jo zaklenem vase kakor
zaklad.

Nenehno se sprašujem, kako naj ga pomnožim, kako naj razširim to prostranstvo, ki ga napolnjuje. (Janez Pavel II.)

__

Molitev za domovino 2021/22

Datumi sv. maš v šolskem letu 2021/22:

6.november 2021

4.december 2021

8. januar 2022

5.februar 2022

5.marec 2022

2.april 2022

7.maj 2022

22. junij 2022 - pred sveto mašo vabljeni, da se kot DKPS pridružimo pobudi molitve in posta za domovino v ljubljanski stolnici. Naša molitvena ura je od 15.30 do 16.30. Ob 18h bomo na grobu dr. Alojzija Šuštarja zmolili rožni venec za domovino in nato z g. nadškofom Stanislavom Zoretom praznovali sv. mašno daritev ob 18.30

Molitve za domovino 2021

'' Vesela domovina pozdravljena iz veselega srca! ''

Foto: Jošt Gantar

O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: '' Tod bodo živeli veseli ljudje!'' Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda; šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje – puste leže tam, strme proti nebu s slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, od štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev, in rekel: '' Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje! '' Kakor je rekel tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila – vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi pred tem čudom Božjim, srce vztrepeče od same sladkosti; zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse kakor je rekel, se je zgodilo; bogatejši so pač drugi jeziki; pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo – ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. '' Vesela domovina pozdravljena iz veselega srca! ''

Ivan Cankar, Kurent (odlomek)