Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

Molitev za domovino

Vsako prvo ali drugo soboto v mesecu (po objavljenem razporedu spodaj) ob 16.00 molimo za domovino na grobu Alojzija Šuštarja v stolnici v Ljubljani. Začnemo s sv. mašo.

Alojzij Šuštar je povezoval različne ljudi in je v času osamosvajanja odigral pomembno vlogo. Verjamemo, da to vlogo igra tudi sedaj. Verjamemo v moč molitve. Molimo za mesto in za domovino. Dobrodošli k molitvi. Kdor more, se nam lahko pridruži v stolnici, sicer pa tam, kjer ste. Zmolili bomo rožni venec.


Ljubi Bog, blagoslovi našo domovino, očisti jo vsega zla, ki jo trenutno razjeda. Pošlji blagoslov na vse ljudi in očisti duha voditeljev, ki jo morajo voditi v svetosti. Daj, da bo zmagalo dobro zaradi vseh rodov, ki so živeli sveto, ki so slavili Boga in Mater Božjo. Blagoslovinašo domovino, da jo bodo vodili ljudje, ki so vredni Božjega usmiljenja. Amen.

 

Ko pomislim -  Domovina – takrat se izpovedujem in se zakoreninjam,
tako mi pravi srce, kot da je skrita meja, ki teče iz mene k drugim,
da bi nas objela z davnino, starejšo od nas vseh:
iz nje se porajam… ko mislim – Domovina – in jo zaklenem vase kakor
zaklad.

Nenehno se sprašujem, kako naj ga pomnožim, kako naj razširim to prostranstvo, ki ga napolnjuje. (Janez Pavel II.


Molitev za domovino 2023/24

Datumi sv. maš v šolskem letu 2023/24:

2. september 2023

7. oktober 2023

4. november 2023

 

Vesela domovina pozdravljena iz veselega srca!

O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: '' Tod bodo živeli veseli ljudje!'' Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda; šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje – puste leže tam, strme proti nebu s slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, od štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev, in rekel: '' Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje! '' Kakor je rekel tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila – vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi pred tem čudom Božjim, srce vztrepeče od same sladkosti; zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse kakor je rekel, se je zgodilo; bogatejši so pač drugi jeziki; pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo – ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. '' Vesela domovina pozdravljena iz veselega srca! ''

Ivan Cankar, Kurent (odlomek)