Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Simboli na molitveni kartici

križ - sveta podoba - simbol krščanstva - križan Božji Sin Jezus Kristus - znamenje daritve/ zmage nad grehom križišče - križanje poti učitelja in učenca “Če izgubljeni išče križ, kam zavije? V križ-išče.” središče - Bog - odnos bistvo poklica vzgojitelja - posnemati Jezusa izstopiti iz sebe - srečati drugega. »Bolj ko se povežeš z Jezusom in on postaja središče tvojega življenja, bolj te usmerja, da izstopaš iz sebe, te razsredišči in te odpira za druge.”

mozaik - skupnost “Vsak je unikaten košček, skupaj rastemo v živ organizem in dopolnjeno celoto.” vitraj - okno v svet - delčki - vsi, ki so del velikega občestva Cerkve v njenem preroškem poslanstvu - manjkajoči delčki - vedno je potrebno moliti za nove ... krog/Zemlja neprekinjena povezanost na duhovni in geografski ravni - grafična upodobitev slogana: “Povezani v molitvi.” “V skupni mozaik združeni in z molitvijo povezani.”

odprta knjiga - Sveto pismo/Božja beseda - temelj kateheze - simbol znanja/izobrazbe/vzgoje ptica v letu - Sveti Duh - tretja Božja oseba - Vodnik - Tolažnik - v obliki pisane črke n: neskočnost/navdih razprto/odprto srce ljubezen - razdajanje - gibanje - “Pedagoško poslanstvo - živeti in učiti nauk, je srčna vrednota.”

“Ljubezen te priteguje in te pošilja, te jemlje in te daje drugim. V tej napetosti se giblje katehistovo srce.

modra - zbuja občutke neskončnosti, globine, strmenja k nečemu višjemu. Simbol odprtosti inteligence in upanja/zaupanja - modrosti. Barva Nebeške Matere Marije uteleša umirjenost, zvestobo in tradicijo. odtenki - enkratnost vsakega vzgojitelja, izbira poti - različni pedagoški pristopi