Človek s smislom za humor zna na prikupen način odstranjevati številne ovire svobodi in veselju.

Bernhard Häring

Vzgoja za aktivno in odgovorno državljanstvo je večplasten proces. Pomembna razsežnost tega procesa je zavest in odnos posameznika do sebe in drugih, do naroda in države. Zelo pomembna prvina te razsežnosti pa je tudi ljubezen do svojega naroda, države in domovine.

Prepričani smo, da veliko učiteljev, vzgojiteljev in drugih pedagoških delavcev s svojim delom ozaveščajo in vzpodbujajo mlade k aktivnemu državljanstvu, vendar vedno potrebujejo preverjanje lastnih pedagoških postopkov. Prav zato smo se v Društvu katoliških pedagogov Slovenije odločili, da organiziramo mednarodno konferenco

Vzgoja za ljubezen do domovine in države.

Prvo smo pripravili 23. novembra 2019, drugo 21. novembra 2020, tretjo 20. novembra 2021, letos pripravljamo že četrto, ki bo 19. novembra 2022. Več informacij o 4. MK še sledi. Smo pa v povezavi z 4. MK razpisali Natečaj za osnovnošolce, o katerem si lahko več preberete tu.

Mednarodno konferenco v letu 2022 smo naslovili

ŽIVETI S KULTURNO DEDIŠČINO DANES ZA JUTRI

Vabimo vas, da se konference udeležite ter prisluhnete zanimivim vsebinam. Vabljeni tudi k soustvarjanju vsebine konference s svojim izvirnim strokovnim prispevkom, ki je lahko teoretične narave ali pa primer iz prakse. Prispevek boste predstavili v eni od skupin, objavljen pa bo tudi v e-zborniku.

Udeleženci s pisnim prispevkom in predstavitvijo prejmejo potrdilo v skladu s pravilnikom o napredovanju.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Strokovni članki bodo objavljeni v e-zborniku.

Vabilo na mednarodno konferenco 2022.

Prijava za avtorje prispevkov do 4. 7. 2022.

Prijava za ostale udeležence do 7. 11. 2022.

Več informacij.