Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Odbori za pripravo

- Organizator: DKPS
- Uredniški in organizacijski odbor: 

Erika Ašič,

mag. Ivo Piry,

mag. Albin Vrabič,

Marija Žabjek,

p. dr. Silvo Šinkovec,

Klemen Jevnikar in

Dragica Motik.