Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

H

 • Habe, Katarina (2013): Glasba kot orodje oblikovanja otrokove notranje discipline. V: Vzgoja (V žarišču: Notranja disciplina), XV, 58: 17-19.
 • Hafnar, Martina (2005): Navdih ob Slomšku. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), VII, 28: 29–30.
 • Hafnar, Martina (2007): Med malodušjem in lučjo. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IX, 35: 17–18.
 • Hafnar, Nina (2003): V Kekčevi deželi. V: Vzgoja (Izkušnje), V, 17: 46–47.
 • Hajšek, Mateja (2012): Kisikova maska ali kako poskrbeti zase. V: Vzgoja (Starši), XIV, 55: 35-36.
 • Hameršak, Klemen (2021): Pedagoška praksa v Celovcu. V: Vzgoja (Izkušnje), XXIII, 90: 49-50.
 • Hamler, Lidija (2004): Mladostnik, naš izziv. V: Vzgoja (Izkušnje), VI, 22: 42.
 • Hamler, Lidija (2008): Drug z drugim in za drugega. V: Vzgoja (V žarišču: Medgeneracijsko sožitje), X, 40: 11–12.
 • Hamler, Lidija (2011): Medgeneracijsko etično prepletanje. V: Vzgoja (Razvijanje etične kulture), XIII, 49: 23–25.
 • Hamler, Lidija (2013): Moč sodelovanja. V: Vzgoja (V žarišču: Človek je bitje sodelovanja), XV, 59: 3–5.
 • Hančič, Cilka (2011): Projektni teden. V: Vzgoja (Izkušnje), XIII, 51: 47–48.
 • Harčarufková, Mária (2002): Pet let Barke. V: Vzgoja (Izkušnje), IV, 13: 46–48.
 • Häring, Bernhard (2002): Humor. V: Vzgoja (Vzgojna področja), IV, 13: 37–38.
 • Häring, Bernhard (2002): Etično preroštvo novinarjev. V: Vzgoja (Vzgojna področja), IV, 14: 44–45.
 • Häring, Bernhard (2002): Morala in pravo. V: Vzgoja (Vzgojna področja), IV, 15: 42–43.
 • Häring, Bernhard (2002): Vzgoja za mir. V: Vzgoja (Vzgojna področja), IV, 16: 45–46.
 • Hebar, Vlado (2009): Uvedba šolske mediacije. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja in mediacija), XI, 41: 12–13.
 • Hedžet, Darja (2010): Glasovne igre v predšolskem obdobju. V: Vzgoja (Izkušnje), XII, 45: 45–46.
 • Hlača Ferjančič, Anja (2016): Etika v športnem novinarstvu. V: Vzgoja (V žarišču: Etika v športu), XVIII, 72: 22.
 • Hobbs, Renee (2000): Sedem velikih vprašanj medijske pismenosti. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za medije), II, 8: 14–16.
 • Hočevar Križnič, Irena (2009): Motivacija za učenje se začne doma. V: Vzgoja (Starši), XI, 43: 29–30.
 • Hočevar, Brigita (2021): Poslanstvo vzgojitelja v času epidemije. V: Vzgoja (V žarišču: Razmislek o šolanju na daljavo), XXIII, 90: 13–14.
 • Höfferle Felc, Alenka (2023): Vzpon ali zaton slovenske medicinske etike. V: Vzgoja (V žarišču: Pasti življenja), XXV, 98: 13–15.
 • Hojnik, Jovanka (1999): Bučno škratovanje. V: Vzgoja (Izkušnje), I, 4: 44.
 • Holcar Brunauer, Ada (2020): Formativno spremljanje med teorijo in prakso. V: Vzgoja (V žarišču: Humanistični pristop), XXII, 88, 12-13.
 • Holcman, Borut (2015): Na rob novemu ZZZDR. V: Vzgoja (V žarišču: Človekove pravice in družina), 66, XVII: 10-12.
 • Hormuth, Natalija (2023): Celostno in zavestno vzgajanje in poučevanje. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), 99, XXV: 30-31.
 • Horvat, Anica (2018): Voščilo. V: Vzgoja (Naš pogovor), XX, 79: 22.
 • Horvat, Anica (2018): Biti. V: Vzgoja (Naš pogovor), XX, 79: 23.
 • Horvat, Anica (2020): Spoštovanje v razredu. V: Vzgoja (V žarišču: Ustvarjamo kulturo spoštovanja), XXII, 87: 12-13.
 • Horvat, Marija (2003): Branje za življenje. V: Vzgoja (Izkušnje), V, 20: 44–45.
 • Horvat, Marija (2004): Razvijanje aktivnih strategij učenja. V: Vzgoja (V žarišču: Učiti se učiti), VI, 21: 13–15.
 • Horvat, Marija (2013): Spomini na dr. Janeza Bečaja. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XV, 58: 24-25.
 • Horvat, Marija (2014): Ustvarjati bolj življenjske pogoje dela v šoli. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XVI, 64: 36.
 • Horvat, Marija (2016): Šola in usmiljenje. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja in usmiljenje), XVIII, 69: 8-9.
 • Horvat, Marija (2018): Šolsko svetovalno delo : kje smo in kam gremo?. V: Vzgoja (V žarišču: 50 let šolske svetovalne službe), XX, 78: 11-12.
 • Horvat, Marija (2021): Učenje za svetovno življenje. V: Vzgoja (V žarišču: Globalni pogled), XXIII, 92: 8-10.
 • Horvat, Matija; Gašperin, Roman (2005): Kaj bi pridobili z učiteljsko zbornico? V: Vzgoja (V žarišču: Na poti k spremembam), VII, 28: 9–10.
 • Horvat, Matija (2023): V primežu preteklosti in ohranjanje enoumja. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXV, 100: 28–29.
 • Horvat Žnidaršič, Zvone (2002): Skupnost srečanje – šola življenja. V: Vzgoja (V žarišču: Zasvojenost – izziv vzgoji), IV, 14: 12–14.
 • Hosta, Milan (2016): Etika športa v socialnoekološkem kontekstu. V: Vzgoja (V žarišču: Etika v športu), XVIII, 72: 3-5.
 • Hosta, Milan (2016): 'Fair play' za starše. V: Vzgoja (V žarišču: Etika v športu), XVIII, 72: 16-17.
 • Hozjan, Dejan (2002): Jan Amos Komensky. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IV, 13: 26.
 • Hozjan, Dejan (2002): Adolf Diesterweg. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IV, 14: 35.
 • Hozjan, Dejan (2002): Pedagoški nagrajenci. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IV, 16: 30–33.
 • Hozjan, Dejan (2003): Zdravljenje storilcev. V: Vzgoja (V žarišču: Bolečina spolne zlorabe), V, 20: 8–9.
 • Hozjan, Dejan (2005): Pedagoški nagrajenci. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), VII, 28: 25–27.
 • Hozjan, Dejan (2007): Človeškost v harmoniji z naravo. V: Vzgoja (V žarišču: Trajnostni razvoj), IX, 36: 4–5.
 • Hozjan, Dejan (2009): Etični kodeks učiteljev z dveh zornih kotov. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XI, 42: 22–23.
 • Hozjan, Dejan (2010): Človekove pravice v vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj. V: Vzgoja (V žarišču: Trajnostna družba), XII, 46: 3–4.
 • Hozjan, Dejan (2011): Retrospektivni pogled. V: Vzgoja (Razvijanje etične kulture), XIII, 49: 11–12.
 • Hozjan, Dejan (2013): Poklicanost za učiteljski poklic. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj, XV, 58: 25–27.
 • Hozjan, Dejan (2013): Razumevanje socialne kohezivnosti. V: Vzgoja (V žarišču: Človek je bitje sodelovanja), XV, 59: 9–11.
 • Hozjan, Dejan (2018): Strokovna avtonomija šolske svetovalne službe. V: Vzgoja (V žarišču: 50 let šolske svetovalne službe), XX, 78: 8–10.
 • Hozjan, Dejan (2019): Bodoči pedagogi o digitalni zasvojenosti. V: Vzgoja (V žarišču: Digitalna zasvojenost), XXI, 81: 7–8.
 • Hozjan, Dejan (2020): Dejavniki odločanja za učiteljski poklic. V: Vzgoja (V žarišču: Biti učitelj), XXII, 85: 9–11.
 • Hozjan, Dejan (2022): Analiza imen javnih osnovnih šol. V: Vzgoja (V žarišču: Kako ti je ime?), XXIV, 93: 10–11.
 • Hozjan, Dejan (2024): Vzgojni načrt in nacionalni program. V: Vzgoja (V žarišču: Klic po vzgoji), XXVI, 101: 14–15.
 • Hozjan, Dejan; Opeka, Larisa Rebeka; Glušič, Janja (2023): Vzgojni načrt potrebuje okvir pedagoški koncept. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXV, 98: 28–29.
 • Hozjan, Dejan; Udovč, Tjaša; Čigon, Eli (2023): Model razvijanja vzgojnega koncepta v osnovnih šolah. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXV, 98: 30–31.
 • Hram, Ana (2010): Sestradana duša, ne telo. V: Vzgoja (V žarišču: Kdo so mladi danes), XII, 48: 12–13.
 • Hram, Ana (2011): Zavestni zakon. V: Vzgoja (Starši), XIII, 51: 39–40.
 • Hram, Ana (2011): Za kakovostno partnerstvo sta odgovorna oba. V: Vzgoja (Starši), XIII, 52: 29–31.
 • Hram, Ana (2012): Preveč ali premalo ljubljen otrok. V: Vzgoja (Starši), XIV, 53: 33–35.
 • Hram, Ana (2012): Molitev v procesu (samo)pomoči. V: Vzgoja (Starši), XIV, 54: 34–35.
 • Hrastar, Franci (2005): Duševne motnje in bolezni. V: Vzgoja (V žarišču: Duševne bolezni), VII, 26: 3–5.
 • Hribar, Nada (2004): Harmoničen razvoj mladostnika. V: Vzgoja (Žarišče: Celostni razvoj), VI, 23: 8–10.
 • Hribar Babinski, Ula (2013): Celostna spolna vzgoja. V: Vzgoja (Starši), XV, 57: 37-38.
 • Hromc, Ana (2005): Preprečevanje motenj hranjenja. V: Vzgoja (V žarišču: Duševne bolezni), VII, 26: 15–17.
 • Hudej, Vesna (2003): Odnosi v družini. V: Vzgoja (Starši), V, 18: 41–42.
 • Hvala, Inja Ajda (2022): Mladi in iskanje psihološke pomoči. V: Vzgoja (V žarišču: Skrb za celostno zdravje), V, 94: 9–11.