Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

D

 • Dacar, Anica (1999): Biti učitelj, biti učiteljica. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), I, 1: 30–32.
 • De Beni, Michele (2018): Biti vzgojitelj. V: Vzgoja (V žarišču: Pedagogika skupnosti), XX, 79: 11.
 • De Beni, Michele (2023): Ko se otroci učijoV: Vzgoja (V žarišču: Otroško srce), XXV, 97: 8–10.
 • Dejak Furlan, Ernesta (2009): Nadzor nad vedenjem in samospoštovanje. V: Vzgoja (V žarišču: Zdrav življenjski slog), XI, 42: 13–14.
 • Dennis, Kathleen A. (2001): Možnosti prostovoljnega dela. V: Vzgoja (V žarišču: Prostovoljno delo), III, 11: 3–5.
 • Dermastja, Janja (2015): Popravni izpit. V: Vzgoja (Starši), 66, XVII: 38-39.
 • Dermastja, Janja (2015): Ob začetku novega šolskega leta. V: Vzgoja (Starši), 67, XVII: 41-42.
 • Dermastja, Janja (2015): Razvoj čustvene inteligence pri otroku. V: Vzgoja (Starši), 68, XVII: 37-38.
 • Dermastja, Janja (2016): Odnos do digitalne tehnologije. V: Vzgoja (Starši), 69, XVIII: 32-33.
 • Dermastja, Janja (2016): Igre na prostem. V: Vzgoja (Starši), 70, XVIII: 36-37.
 • Dermastja, Janja (2016): Odgovornost učitelja. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), 71, XVIII: 25-26.
 • Dermastja, Janja (2016): Čas obdarovanja. V: Vzgoja (Starši), 72, XVIII: 34.
 • Dermastja, Janja (2017): Nasilje v šolah. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), 74, XIX: 35-36.
 • Dermastja, Janja (2020): Vranec Vito pomaga otrokom. V: Vzgoja (Starši), 85, XXII: 35-36.
 • Dermol Hvala, Hedvika (2007): Postavljanje kritičnih vprašanj. V: Vzgoja (V žarišču: Trajnostni razvoj), IX, 36: 8–9.
 • Dermol Hvala, Hedvika (2010): Z urjenjem na pot ubranosti in prepričljivosti. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XII, 48: 26–27.
 • Deutsch Sodnik, Ana (2021): Dodatna strokovna pomoč na daljavo. V: Vzgoja (V žarišču: Kriza – kje najdemo moč in upanje), XXIII, 89: 15-16.
 • Deželak Trojar, Monika (2023): Jezuitski kolegij in začetki visokošolskega študija v Ljubljani. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXV, 98: 23–25.
 • Deželak Trojar, Monika (2023): Jezuitsko gledališče. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XXV, 100: 41–42.
 • Dimec, Jerneja (2004): Otroci nam bodo hvaležni. V: Vzgoja (Starši), VI, 24: 34–35.
 • Djakovič, Vesna (2008): Jaz v ogledalu. V: Vzgoja (Izkušnje), X, 40: 41.
 • Dobnikar, Mojca (2006): Pornografija in Zakon o medijih. V: Vzgoja (V žarišču: Zavarujmo otroke pred pornografijo), VIII, 31: 5–6.
 • Dobovšek, Bojan, Damijan Roškarič (2014): Problematika preiskovanja trgovine z ljudmi v Sloveniji. V: Vzgoja (V žarišču: Novodobno suženjstvo), XVI, 61: 10-12.
 • Dobravec, Jurij (2015): Papeževa okrožnica povezuje vse zemljane. V: Vzgoja (V žarišču: Soglasje o temeljnih vrednotah), 68, XVII: 16-18.
 • Dobrovoljc, Andreja (2022): Pomen svetovalne podpore za odrasle. V: Vzgoja (V žarišču: Vprašanja poklicne orientacije), 96, XXIV: 13-14.
 • Dogenik, Sabina (2019): Pogovor s starši v stiski. V: Vzgoja (V žarišču: Družinska pedagogika in šola za starše), 83, XXI: 16-17.
 • Dolenc, Irena (2000): Biti razrednik. V: Vzgoja (Razredne ure), II, 8: 26.
 • Dolenc, Irena (2002): Nagovor učiteljem in vzgojiteljem. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IV, 15: 28.
 • Dolenc, Irena (2004): Blaženi Slomšek ob Prešernu. V: Vzgoja (V žarišču: Anton Martin Slomšek in izzivi za našo šolo), VI, 22: 18.
 • Dolgan, Milan (2000): Na pragu besedila. V: Vzgoja (Vzgojna področja), II, 8: 39–41.
 • Dolinar, France M. (2009): Vzgojno-izobraževalno delo jezuitov v slovenskem prostoru. V: Vzgoja (V žarišču: Ignacijanska pedagogika), XI, 43: 5–6.
 • Dolinar, Maja (2010): Pismenost in mladi 'z družbenega roba'. V: Vzgoja (V žarišču: Kdo so mladi danes), XII, 48: 16–17.
 • Dominik, Polona; Erjavec, Mateja (2000): Riccardo Lucchini. V: Vzgoja (Naš pogovor), II, 6: 22–24.
 • Dominko, Tanja (2003): Ali šola vzgaja? . V: Vzgoja (Vzgojna področja), V, 20: 41–42.
 • Dominko, Tilen (2012): Izobraževanje za varnost na spletu. V: Vzgoja (V žarišču: Varno z računalnikom), XIV, 55: 9-10.
 • Dovžak, Tanja (2005): Inovativnost na področju izobraževanja. V: Vzgoja (Razredništvo), VII, 27: 30–31.
 • Dragman, Marjetka (2017): Rastoča knjiga in vrednote. V: Vzgoja (V žarišču: Rasti s knjigo), XIX, 74: 16-17.
 • Drljić, Karmen (2017): Izgrajevanje inkluzivnih kompetenc. V: Vzgoja (V žarišču: Inkluzija - v dobro vseh), XIX, 76: 11
 • Drobnak Škodlar, Leja (2013): Trgovina z ljudmi. V: Vzgoja (Prostovoljno delo), XV, 59: 44-45.
 • Drolec, Viktorija (2008): Medgeneracijsko prostovoljstvo. V: Vzgoja (V žarišču: Medgeneracijsko sožitje), X, 40: 14–15.
 • Duh, Olga (2009): Vrstniška mediacija. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja in mediacija), XI, 41: 14–16.
 • Durič, Tadej (2005): Mednarodna matura. V: Vzgoja (Izkušnje), VII, 28: 48–49.