Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Naša članica Dragica Motik je 6.10.2021 prejela najvišjo nagrado RS na področju šolstva!

Med nagrajenci najvišje nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2021 je naša članica Dragica Motik.

Nagrade sta podelila ministrica za šolstvo dr. Simona Kustec in predsednik odbora za podeljevanje nagrad prof. ddr. Boris Avberšek.

Naša Dragica Motik je prejela nagrado za življenjsko delo na področju dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu. Kolegici in zavzeti sodelavki v programih društva iskreno čestitamo!

 

https://www.gov.si/novice/2021-10-06-podelitev-nagrad-republike-slovenije-na-podrocju-solstva-za-leto-2021/

Mag. Albin Vrabič prejel nagrado za življenjsko delo na področju srednjega šolstva

Podeljene najvišje državne nagrade za izjemno delo na področju šolstva za leto 2020.

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je 8. decembra podelil najvišje državne nagrade za izjemno delo na področju šolstva za leto 2020.

Podelili so šest nagrad za izjemne dosežke na posameznih področjih delovanja ter pet nagrad za življenjsko delo na področjih predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega in visokega šolstva ter izobraževanja odraslih.

Med nagrajenci za nagrado za življenjsko delo je na področju srednjega šolstva tudi član strokovnega sveta DKPS, magister Albin Vrabič.

Sodelavcu, prijatelju in kolegu g. Albinu Vrabiču iskreno čestitamo!

Utemeljitve podeljenih nagrad preberite TUKAJ (str 6).