Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Kazalo: Vzgoja 85

 • Uvodnik
 • Silvo Šinkovec: Če bi se poznali, bi sodelovali

Pred enim letom sta v Abu Dabiju papež Frančišek in veliki imam Al-Azharja Al-Tayyibo podpisala dokument O človeškem bratstvu. V smislu nadaljevanja tega dogodka letos papež vabi učitelje v Rim, da bi oblikovali globalno zavezo za vzgojo. …

 • V žarišču: Biti učitelj
 • Stanko Gogala: Učiteljeva metoda izhaja iz osebne enkratnosti

Metodo pojmujem kot poseben način učiteljevega dela, ki je zavisen od duševnih posebnosti učitelja in učenca in od psihološ­kih zakonitosti kulturnega oblikovanja. V tem smislu smemo postaviti kot prvo neposredno zahtevo metodike, da naj bo metoda po možnosti osebna in pristno doživeta. …

 • Dietlind Fischer: Kaj mora znati dober učitelj

O tem, kakšna naj bi bila dober učitelj ali dobra učiteljica in kakšne osebnostne lastnosti, spretnosti in odnos do učencev naj bi imela v idealnem primeru, obstaja v knjižnicah cela vrsta knjig in slik. Učiteljevih nalog ne moremo določiti le s pomočjo 'pedagoškega trikotnika': osebnost – učna snov – učenci, čeprav ima v njem osebni odnos pomembno vlogo. V konstituiranje učiteljeve vloge moramo vključiti tudi kontekste šolskega razreda, šole, šolskega sistema in delo v učiteljskem zboru neke ustanove.

 • Dejan Hozjan: Dejavniki odločanja za učiteljski poklic

V članku so predstavljeni rezultati empirične raziskave o dejavnikih odločanja za učiteljski poklic. Raziskava, ki je bila opravljena z dodiplomskimi študenti prvega letnika razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, je pokazala, da se le-ti prvenstveno odločajo za učiteljski poklic na podlagi neposredne izkušnje, ki jo imajo z učitelji v šolskem sistemu. Za učiteljski poklic se ne odločajo na podlagi materialnih prednosti tega poklica, ampak je odločitev pogosto povezana z njihovo predstavo o učitelju in lastno pedagoško izkušnjo. …

 • Lidija Golc: Ne vem, če bom lahko

Takoj moram zapisati,

da ne pozabim. Čeprav je

večer in bi si morala

odpočiti od dneva, ki

poka po šivih, da globoko

dihamdihamdiham

 • Tanja Bečan: Ko učitelj postane Učitelj

V slovenskem šolskem prostoru v času svojega službovanja v bolnišnični šoli srečujem mnogo Učiteljev in Učiteljic. Izjemnih Ljudi. V svojih razredih s svojimi učenci delajo prave čudeže. Znajo jih navdušiti za svoje predmetno področje, da nastajajo neverjetni projekti in izdelki; iz svojih učencev in učenk znajo izvabiti prave bisere. Znajo pa tudi pomagati, če se komu kje zatakne. …

 • Damjan Kobal: V razumni družbi bi najboljši bili učitelji

Kaj se je zgodilo z nami, da smo eno najplemenitejših človeških dejavnosti, to je učiteljevanje, tako razvrednotili? Vse velike kulture in civilizacije so učitelja postavljale ob bok stvarniku in prerokom. Ali v našem odnosu do učitelja odsevata apatija in odsotnost upanja v prihodnost? …

 • Bernarda Mal: Biti učitelj ali njegov ponaredek?

Pred pol leta sem bila deležna izbruha državne uslužbenke: »Itak učitelji nič ne delate. Jaz pa moram doma svojega otroka cele popoldneve učiti branja.« Ker sva bili v uradnem položaju, ji nisem odgovorila. Po pravici povedano, me je tudi skrajno presenetilo. In kako to razumeti? V resnici je bilo izraženo mnenje družbe o učiteljevem delu. Ali pa to kaže na narobe svet. Učitelji v šoli opravljamo delo staršev (vzgoja, učenje delovnih navad, skrb zase in lastnino, uporaba mobitelov, spremljanje, urejanje pripomočkov, prinašanje stvari, tolaženje …), starši pa doma opravljajo delo učitelja. …

 • Albin Vrabič: Učitelj in ravnatelj

Definicija Unesca za kakovostno šolo je: »Kakovostna je tista šola, iz katere pride udeleženec izobraževanja bolj samozavesten kot je bil na začetku.« Nič ne govori o predmetih, ocenah, opremi šole … Govori o dodani vrednosti, samozavesti vsakega posameznika. Zanima jo človek in vse, kar vpliva na razvoj posameznika v profesionalnem in osebnostnem smislu. Pri tem pa smo ključni učitelji. …

 • Ana Zidar: Od študentke do učiteljice

Ko sem šla na informativni dan pred študijem, ki sem si ga kasneje tudi izbrala, se spomnim enega izmed poudarkov tistih študentov in profesorjev, ki so nam ga predstavljali; rekli so, da je to osebnostni študij, da se veliko dela na sebi. To se me je dotaknilo, ko sem kot mlada, znanja polna gimnazijka iskala svojo pot naprej. Hočem osebnostno zrasti, do znanja se lahko dokopljem tudi s prebiranjem dobrih knjig, sem si mislila. …

 • Irena Podjed: Lik in vzgoja učitelja

Že dolgo spoznavam čar in moč medsebojnih odnosov. Ti odnosi niso pomembni le v našem zasebnem življenju, ampak nas tiho spremljajo tudi na delovnem mestu, v šoli. Učitelj je tako oseba, ki se trudi živeti odnose v svojem osebnem življenju, obenem pa graditi dobre odnose na delovnem mestu s svojimi učenci, z njihovimi starši in ne nazadnje med sodelavci na šoli in zunaj nje. …

 • Primož Rogelj: Prijatelju

Malo je še ljudi,
ki ti ogrejejo srce,
in z njimi deliš
skupne poti. …

 • Naš pogovor
 • Silvo Šinkovec: Piotr Krakowiak: Izjemno veliko se da narediti

Piotr Krakowiak je duhovnik in psiholog, direktor Gdanskega hospica, ustanovitelj Fondacije hospic, ki skrbi za delovanje več kot 500 hospicev na Poljskem. Je avtor številnih publikacij na temo hospica, paliativne oskrbe in prostovoljnega dela, predavatelj na mednarodnih simpozijih in profesor na univerzi. Doma je iz Gdanska na Poljskem. Sodeluje pri oblikovanju 'sočutnega mesta'. Je animator tisočev prostovoljcev, v hospic jih je pripeljal tudi iz zapora. …

 • Biti vzgojitelj
 • Evelina Žefran: Stik z otroki in s sabo

Več kot 25 let delam v vrtcu. Toliko časa opravljam isti poklic. Spomnim se, kako sem šla s prvo generacijo 'svojih' otrok – skupino Mravljinčki – na letovanje na morje. Zvečer smo se večinoma zadrževali v skupnih prostorih, sprehajali so se tudi od sobe do sobe, se igrali z vrstniki iz drugih skupin. Takrat sem že po korakih prepoznala, kdaj gredo po hodniku, stopnicah 'moji' otroci. Kako zelo sem jih imela rada! …

 • Evelina Žefran: Veliki objemi malih dlani

Zjutraj tiskajo gravure v moj dan

veliki objemi malih dlani,

brezmadežna ogledala

radovednih pogledov,

v katerih se odsevi šele začenjajo. …

 • Dragica Motik: Ferdinand Avguštin Hallerstein

V prispevku bomo podrobneje spregovorili o znamenitem jezuitu Ferdinandu Avguštinu Hallersteinu, ki je svoje prepoznavno in vsestransko znanje pridobival v jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Poleg njega so se tu šolali še številni pomembni Slovenci, ki so pustili neizbrisen pečat na slovenskem, evropskem in svetovnem kulturnem in znanstvenoraziskovalnem področju. …

 • Vzgojni načrt
 • Branko Koderman: Ideološka ali identitetna oblikovanost družboslovnih in humanističnih predmetov v srednješolskem izobraževalnem sistemu v Sloveniji

Članek prikazuje in analizira rezultate kvalitativne raziskave slovenskih maturitetnih izpitnih katalogov. Ugotavlja, da slovenski izobraževalni sistem ne omogoča konsolidacije slovenstva na ravni dolgotrajnega spomina. …

 • Sašo Oberski: Vzgoja za ohranjanje ljudske kulturne dediščine

Slovenci so kot narod stoletja na svoji zemlji živeli na prepihu vplivov različnih narodov. V zgodovini je nastajala bogata in raznolika kulturna dediščina, ki se je ohranjala in Slovencem dajala moč na koščku slovenske zemlje. Naša identiteta izhaja iz naše kulturne dediščine in je njen neločljivi del. Naša dolžnost je, da kulturno dediščino varujemo in ohranjamo, saj bomo s tem ohranjali tudi lastno identiteto. …

 • Starši
 • Anton Meden: Družbeno soglasje o razvoju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji?

V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) smo aprila 2018 objavili dokument Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva (Predlogi ZASSS, 2018), v katerem smo med drugim zapisali, da v ZASSS »pričakujemo, da bo pristojno ministrstvo takoj po začetku naslednjega mandata odprlo široko razpravo, v kateri bomo zajeli mnenja in argumente strokovnjakov iz teorije in predvsem iz prakse, pa tudi staršev in drugih deležnikov (na primer gospodarstva), ki so v stiku z učenci«. …

 • Janja Dermastja: Vranec Vito pomaga otrokom

Danes je velik izziv biti starš. Neprijazen delovni čas, premalo stika z lastnim otrokom, hiter ritem življenja, stres, previsoka ali prenizka pričakovanja staršev do otrok in neprimerni vzgojni pristopi – vse to vpliva na družinsko vzdušje doma. Pri otroku ali mladostniku se lahko pojavijo različne stiske in težave, kot so motnje pozornosti in koncentracije, nesamostojnost, slabe delovne navade, slaba samopodoba, nizka samozavest in težave pri vključevanju v vrstniške skupine. …

 • Maja Bajt: V procesu žalovanja je prostor za vsa čustva

Občutek izgube je tesno povezan s pomembnostjo in čustveno povezanostjo: tesnejša kot je čustvena povezanost in pomembnost osebe, stvari ali življenjskega področja za nas, večji in bolj intenziven je občutek izgube. Žalovanje je povsem naraven in normalen odziv na izgubo. …

 • Področja vzgoje
 • Jana Lampe, Nina Stenko Primožič: Projekt MIND

Slovenska karitas že od ustanovitve dalje poleg pomoči slovenskim družinam in posameznikom v stiski, kar je njeno glavno poslanstvo, svojo skrb namenja tudi pomoči beguncem, migrantom, ki prihajajo večinoma iz držav Zahodnega Balkana, in žrtvam trgovine z ljudmi v Sloveniji. S številnimi programi prihajamo naproti stiskam najbolj obrobnih in zapostavljenih ter prepoznavamo njihov pogum ter željo po človeka vrednem življenju. …

 • Blaž Vozelj: Odnos, ki napolnjuje življenje

Osebe z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju OMDR) so v svoji različnosti posamezniki, ki imajo podobne potrebe kot vsi mi. Poudariti velja, da govorimo o posameznikih in posameznicah, ki znajo in zmorejo marsikaj, čeprav ob večji in manjši podpori, zlasti pa ob ustreznih pogojih v okolju. To so v prvi vrsti osebe, vredne našega spoštovanja in večjega zanimanja, saj so del naše družbe, h kateri s svojo človeško toplino in občutkom za pristnost in odnos veliko prispevajo. …

 • Marjan Škvarč: Križev pot

Hodim za teboj, Gospod.
Že celo življenje.
Včasih pomagam nositi tvoj križ. …

 • Milček Komelj: Božji učitelj

Dominik Savio je že kot otrok spoznal življenjski ideal v Jezusu in Mariji in je želel postati svetnik. Zaupal se je duhovnemu učitelju don Bosku, ki mu je predal načela, vodeča k temu idealu. S svojim zgledom jih je oznanjal otroškim vrstnikom in v taki vlogi ga je v letu, ko je bil razglašen za svetnika, za rakovniško romarsko cerkev naslikal Stane Kregar. …

 • Duhovni izziv
 • Tanja Pogorevc Novak: Petnajsta postaja

Proti koncu 1. svetovne vojne, novembra 1918, se moj ded še ni dodobra vrnil s fronte, ko se je odzval klicu generala Rudolfa Maistra. Maistrove borce, kot so se imenovali prostovoljni borci za severno mejo, je združila neustavljiva želja in nuja po preživetju naroda in ohranitvi identitete. Ozemlju, na katerem se je ded rodil in odraščal, je grozilo potujčenje. …

 • Barbara Peterlin: Med brezdomci v Kijevu

Že dobro leto in pol se ob sredah popoldne srečujemo v prenočišču za brezdomce. Včasih se nas zbere petnajst, drugič le šest. Zvrstile so se že različne oblike srečanj – od vodene meditacije do pogovora ob evangeljskem odlomku ali ob kakšni temi. …

 • Izkušnje
 • Jelka Lešnik: Z roko v roki

V vrtcu si želimo, da se otroci počutijo dobro, da so sprejeti, veseli in zadovoljni na vseh področjih. V težnji po tem je naše delo v vrtčevskem okolju fleksibilno, ustvarjalno in sproščeno. Na vseh področjih kurikuluma jim ponujamo pestre, zanimive, zabavne in raznolike dejavnosti. Velik poudarek dajemo druženju z odraslimi in z ljudmi s posebnimi potrebami. …

 • Rebeka Pirnar: Bajnof Theatre

Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji Novo mesto šoli že deset let deluje angleška gledališka skupina Bajnof Theatre. Lotevamo se avtorskih predstav z družbenokritično tematiko in predelav književnih del. Delo v gledališki skupini je zahtevno, a izjemno nagrajujoče za dijake in predvsem za mentorice. …

 • Marjeta Maruša Kerč: Pravica vsakega je biti sprejet

V septembru 2019 smo se zaposleni iz vseh služb našega doma udeležili seminarja Moje delo je ogledalo Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad. …

 • Nova spoznanja
 • Bralni namig
 • Iz življenja DKPS
 • Napovedni koledar
 • Summary

Naročam Vzgojo št. 85

Naročilo posameznih izvodov revije Vzgoja

Podatki o naročniku