Besede so kot čebele: pikajo in prinašajo med.

švicarski pregovor

Duhovnost v DKPS

Vsak član DKPS živi iz svojega duhovnega izkustva. Evangelij je za naše življenje in delo vir navdiha. Naš Učitelj je Jezus Kristus. V njegovem učenju in zgledu najdemo najbolj izvirne in pristne človeške vrednote. V njegovem čutečem odnosu do človeka, posebno še najbolj ubogega, odkrivamo želeni pedagoški čut in humanistično držo. (glej Etični kodeks članov DKPS).

Člani Društva skrbijo za svojo duhovno rast. Odpirajo se Duhu, ki jih poučuje v vsej resnici, zato iščejo čas tišine in miru, ko pred Bogom premislijo svoja ravnanja, preiščejo svoje odnose, pretehtajo načrte in odkrivajo Božje sporočilo. Odprti so neskončnemu in osebnemu Bogu, ki se je razodel v Jezusu Kristusu. Z brati in sestrami v Cerkvi iščejo poti uresničevanja Božjega kraljestva in prednostne ljubezni do pomoči najbolj potrebnih. Pri tem jim pomagajo zakramenti, stalen vir milosti, in nauk Cerkve kot trajna zakladnica modrosti. (glej Etični kodeks članov DKPS).

Duhovni asistent in duhovni spremljevalci območnih skupnosti so na razpolago za podelitev zakramentov in duhovni pogovor. Društvo organizira tudi duhovne vaje in duhovne obnove za svoje člane, da imajo priložnost poglabljati svojo vero. Pomemben del duhovnega spremljanja so tudi predavanja o verskih temah, šola molitve in meditacije, romanja, branje Svetega pisma.

Apostolat molitve se je razvil zadnja leta. Molimo za domovino, za Cerkev, za potrebe vzgoje, za različne posameznike v stiski. Verjamemo v moč molitve, zato sami molimo in spodbujamo druge, da še bolj uporabljajo to neprecenljivo sredstvo milosti in svetosti.

Iščoči in neverujoči lahko najdejo tudi informacije o veri, o Svetem pismu, o krščanstvu, prosijo za blagoslov svojih domov in, če želijo, se pripravijo na prejem zakramentov.

Naš zavetnik je bl. Anton Martin Slomšek. Vsako leto za njegov god poromamo na njegovo rodno Ponikvo, ponavadi je to zadnja sobota v septembru. Njegova vera, njegova ljubezen do domovine in jezika, njegova skrb za oznanjevanje evangelija, njegova zavzetost za izobraževanje in vzgojo so nam zgled in navdih. »Ali nas mar ne uči žalostna izkušnja, da postaja učeča se mladina z vsakim letom svojega napredovanja tudi čedalje bolj brezverna in da vse prepogosto versko prepričanje in pobožno življenje tem bolj gineta, kolikor več se množijo znanosti uma? Šola, ki se edino s poučevanjem peča, je polovičarska! Mnogo bolj važno delo je vzgoja, ki se jo nikoli ne sme ločiti od pouka. Pouk in vzgoja morata složno napredovati.«

Duhovni asistent DKPS je p. Silvo Šinkovec, ki sodeluje v upravnem odboru DKPS, strokovnem svetu, je urednik revije Vzgoja, vodi seminarje, ima predavanja o verskih temah in pedagoških vprašanjih, vodi šolo za starše in skrbi za povezanost med duhovniki, ki spremljajo območne skupnosti. Sodeluje pri mašah za potrebe vzgoje in pri molitvi za domovino. Njegove duhovne misli so na razpolago na spletni strani DKPS in v e-Vzgoji ter na njegovi spletni strani. Vsako prvo sredo v mesecu ima radijske kateheze na radiu Ognjišče. Večkrat sodeluje v Obzorjih duha na TV. Več o njegovem delu najdete na njegovi osebni spletni strani: silvo-sinkovec.rkc.si

V DKPS si želimo, da bi imeli naši člani dovolj možnosti za rast v duhovnosti, zato pripavljamo različne oblike in termine srečanj, v katerih se lahko sami ali v skupinah združujemo v molitvi in duhovni povezanosti.