Ime nič ne velja; vprašanje je, kakšen je človek, ki ga ima.

Josip Jurčič

Posvet:

Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih?

V petek, 27. 5. 2022 smo Državni Svet RS, MIZŠ in DKPS organizirali posvet Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih?

 • Posnetki predavanj, fotografije (foto Jan Marin iz Fixmedia) in program so dostopni tukaj.
 • Prispevek o posvetu pa si lahko ogledate tukaj  (objavljeno Nova24, 27. 5. 2022, od 6:33 do 10:52)
 • Prispevek o posvetu Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih? tudi v oddaji Tema dneva na Nova24 (torek, 31. 5. 2022).

 

O posvetu:

Posvet je bil v prostorih Državnega Sveta RS, med 10.00 in 13.00.

Pobuda za posvet je bila podana na 3. mednarodni konferenci Vzgoja za ljubezen do domovine in države (2021).

V vabilu na posvet je predsednik DS Alojz Kovšca zapisal: »Obdobje šolanja ima v oblikovanju narodne in nacionalne identitete otrok in mladostnikov izjemno pomembno vlogo, saj šola vzgaja in razvija odnos ter kompetence posameznika tudi na tem področju.«

Izhodišče posveta je bilo vprašanje, ki se je V DKPS pojavilo po vsaki od treh mednarodnih konferenc Vzgoja za ljubezen do domovine in države (2019, 2020 in 2021): Kaj bi bilo treba v sistemu vzgoje in izobraževanja še narediti, dopolniti ali spremeniti, da bi mladim v večji meri pomagali pri oblikovanju nacionalne in narodne identitete?

V uvodnem nagovoru se je g. Kovšca vprašal, kje smo v minulih 30 letih po osamosvojitvi skrenili s poti  in nas namesto v ponosno slovenstvo pripeljali v neko zatajevanje in nepriznavanje korenin in svoje identitete. Posvetu je zaželel dobre rezultate in zavezo za nove korake, ki jih je treba v sistemu vzgoje in izobraževanja še narediti, dopolniti ali spremeniti, da bi mladim v večji meri pomagali pri oblikovanju nacionalne in narodne identitete.

Ministrica dr. Simona Kustec je v svojem nagovoru ponovno in jasno povedala, da nikoli ni bilo dileme ali vzgojo mladih  za domovino potrebujemo ali ne, velika dilema stroke pa je, kako jo postaviti v izobraževalni in vrednostni sistem šolanja. Ker smo pred vrati globalnega kaosa, je nujno graditi temelje slovenske identitete.

P. dr. Silvo Šinkovec je predstavil prenovljen UNESCO-v dokument o vzgoji za prihodnost, iz katerega veje spoznanje o nujni etični prenovi in novi pravičnosti za vse. Za šole je Vzgojni načrt lahko okvir, vendar bo znotraj tega šola lahko dala učencem te temelje le s pomočjo predanih učiteljev.

Predavatelja dr. Borut Holcman in dr. Dejan Hozjan sta spregovorila o izobraževanju učiteljev, ki so  najbolj odgovorni za prenašanje vrednot in izobrazbe. Izobrazba ne sme biti le faktografsko poznavanje podatkov, pač pa umevanje pomena in duha. Kako pomembna je človeku domovina, vez z identiteto in usmeritev, ki jo dajejo klasiki, t. i. elite – izobraženi močni posamezniki.

Svoj pogled na vlogo učitelja so iz svojih praktičnih izkušenj orisali prof. Andrej Bartol iz ŠKG Ljubljana, prof. Rok Kastelic, geograf iz Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana in mag. Darja Barborič Vesel iz OŠ Ketteja in Murna v Ljubljani. Vsi so poudarili, da je učitelj tisti, ki ima znanje, ustvarjalno moč in karizmo, s katero lahko ustvari čudeže, zaneti ogenj interesa in položi semena domovinske ljubezni v še tako nezainteresirane otroke. Ni pa vseeno, ali so mu programi, kurikul in učni narti pri tem v pomoč ali ga utesnjujejo.

S tem spoznanjem smo posvet zaključili. Konkretni poudarki za naše nadaljnje prizadevanje v DKPS so ostali:

 • Pomen znanja – v učnih načrtih zgodovine naj se ustrezno umestijo osnovne informacije o osamosvojitvi in samostojnosti države Slovenije, podatki o njeni zgodovini in pravnih temeljih.
 • Pomen izobraževanja učiteljev za ustvarjalnost in srčnost pri poučevanju predmetov Domovinska vzgoja v srednjih in Državljanska in domovinska vzgoja ter etika v osnovnih šolah. 
 • Pomen doživetja za vzgojo otrok in mladih za domoljubje.

 

Helena Kregar,

predsednica Strokovnega sveta DKPS

Strokovni posveti

Društvo katoliških pedagogov Slovenije je do sedaj organiziralo naslednje odmevnejše strokovne posvete:

 • 2004: Slomšek kot izziv za poslanstvo sodobnega vzgojitelja
 • 2005: Etičnost pedagoškega dela
 • 2009: Dober učitelj dobro vzgaja
 • 2010: Življenje in delo prof. dr. Franca Pedička
 • 2011: Razvijanje etične kulture v šolstvu
 • 2022: Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih?