Človek, ki le nase misli in v vsem išče le svoj dobiček, ne more biti srečen. Če hočeš živeti za sebe, živi za druge!

Seneka

Vzgoja za ljubezen do domovine

Mednarodna konferenca

Spodbudimo učitelje, da pri svojem predmetu znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa razvijajo državljanske kompetence, kot so politična pismenost, razvoj kritičnega mišljenja, nekaterih stališč in vrednot, spodbujajo učence k aktivnemu državljanstvu in razvijajo pozitiven odnos do domovine in države.

Trajanje: 8 ur

Ciljna skupina: Profesorji, učitelji, vzgojitelji, pedagogi, ravnatelji ter drugi zainteresirani posamezniki.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Izvedba:

Radlje ob Dravi, 23. 11. 2019

Vodijo: Branka Roškar, dr. Silvo Šinkovec, ddr. Verena Perko, gostje iz Avstrije, Poljske in Iraka

Strokovni posveti

Društvo katoliških pedagogov Slovenije je do sedaj organiziralo naslednje odmevnejše strokovne posvete:

  • 2004: Slomšek kot izziv za poslanstvo sodobnega vzgojitelja
  • 2005: Etičnost pedagoškega dela
  • 2009: Dober učitelj dobro vzgaja
  • 2010: Življenje in delo prof. dr. Franca Pedička
  • 2011: Razvijanje etične kulture v šolstvu